Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

NYORIENTERING AF VERDEN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Nyorientering-af-verden-World-Goodwill

NYORIENTERING AF VERDEN (3 af 4)


Menneskeheden er så stor, at man kan føle sig ubetydelig og ude af stand til at bidrage til problemernes løsning. Hvad kan der gøres af det almindelige mennesket?

NYORIENTERING AF VERDEN (3 af 4)

Et 9-punktsprogram

 

Nyorientering-af-verden-05-World-Goodwill

 

Hensigten med det 9-punktsprogram, der nu følger, er at give praktiske råd til alle mennesker med god vilje, og som derfor ønsker at yde et bidrag til større fred og stabilitet i verden. Dermed menes der en fred og stabilitet, der er baseret på sikrere værdier end før i tiden, på en sundere planlægning end den nuværende, på udviklingen af tolerance og en forstående holdning til alle og på samarbejde i stedet for konkurrence. Værdierne er tilstrækkeligt stærke til, at de kan nedbryde barrierer og opbygge en ny verdensstruktur, som kan opfylde menneskehedens behov og intelligente krav. Det enkle og praktiske program kan bruges både af enkeltpersoner og af grupper. Programmet er fleksibelt, og det kan tilpasses stort set alle situationer.

1. Studer og tænk over de mange forslag, der fremsættes af verdens ledere, og ikke mindst af de mennesker, der tænker over og arbejder for en nyorientering af verden. Planlæg hvad det kan betale sig at læse, og vær orienteret om, hvilke emner, der er aktuelle i øjeblikket. Indtag en intelligent holdning til det, der skal gøres, med udgangspunkt i den gode vilje, og baser den på det, der kommer ud af af studierne. Diskuter idéerne i familien, blandt venner og kolleger og i omgivelserne uden frygt og uden at være fordomsfuld og partisk. Betragt diskussionerne som et nyttigt tjenestearbejde. Interessen og entusiasmen kan ikke undgå at have en virkning.

2. Arranger – hvis det er muligt – små grupper, hvor man kan diskutere og studere aktuelle problemer og fremtidige behov med andre. Samarbejd med mennesker, der allerede diskuterer og studerer. Betragt gruppestudierne som et vigtigt bidrag til påvirkning, formning og forandring af den offentlige mening. Med den metode kan man opbygge et kraftreservoir til de mennesker, som har til opgave at gennemføre de nødvendige reformer. Hvis bare to mennesker samarbejder, vil indsatsen have en effekt, for tankeformerne fra de to, er med til at ændre indholdet af den offentlige mening, som er en kollektiv tankeform.

3. Inkludér mange lande i interessesfæren ved at forsøge at forstå landenes og befolkningernes problemer. Kontakten til mennesker i andre lande kan oprettes og opretholdes i tanken eller ved hjælp af direkte kommunikation – f.eks. på sociale medier. På den måde kan der opbygges et stort og vidtspændende netværk af forbindelser, som kan medvirke til at gøre verden til en harmonisk og tolerant helhed, der er baseret på rigtige menneskelige relationer.

 

Nyorientering-af-verden-06-World-Goodwill

 

4. Bag strukturen og lovmæssighederne i Universet er der et ophav, en hensigt, en planlægger, en motiverende energi, en centrale vilje og en levende skaber – Universets ene og guddommelige liv. Ved at praktisere meditation kan man forsøge at få kontakt med sin sjæl, og dermed nå den centrale vilje, hensigt og livskilde, fordi man forener sig med det guddommelige formål, som man fornemmer. Og man identificerer sin egen vilje og hensigt med den guddommelige vilje og hensigt.

5. Undersøg omhyggeligt de metoder, teknikker og målsætninger, der praktiseres af de forskellige grupper, som arbejder med verdens nyorientering. Selv om man måske ikke går ind for alle planer og arbejdsmetoder, er det vigtigt at vide, at der er brug for dem og deres indsats. Lav en liste over aktuelle grupper, deres ledelse, formål og program, og hold den opdateret. Oprethold, så vidt muligt, en positiv forbindelse til dem.

6. Find to mennesker at samarbejde med. Der er en helt unik kraft i trekantsforbindelser. Når tre ligesindede mennesker skaber en goodwill-triangel af lys i et åndeligt samspil, afspejler trianglen Universets basale skabende treklang, der bl.a. symboliseres af triader, trimurtier og treenigheden. De to andre, man samarbejder med, kan desuden samarbejde med to andre, og på den måde opbygges der gradvis et stort netværk af god vilje over hele verden. Lysets kræfter kan strømme gennem netværket af triangler, og på den måde har enkeltpersoner, der ellers følte, at de var ubetydelige, hjulpet med at ændre verden.

7. Find mennesker med god vilje i omgivelserne. Vær ”åndeligt udfarende”. Gør noget aktivt for at finde dem. Når man har fundet egnede emner, skal man interesse sig for, hvad de gør, og man skal også forsøge at få dem til at samarbejde om det, man selv gør. Lav en liste over egnede mennesker, og nedskriv en vurdering af deres kapacitet og funktion. Opbyg på den måde en kommunikationsliste. Og på den måde får man grundlag for at samle en gruppe, som man kan stole på, og som man er sikker på, vil arbejde for verdens nyorientering i den gode viljes ånd.

 

Nyorientering-af-verden-07-World-Goodwill

 

8. Overvej omhyggeligt børnenes problemer i verdens lande. Børnene er det vigtigste område for mennesker med god vilje. Fra nutidens børn kommer fremtidens ledere, og verdens fremtid afhænger derfor af dem. Fra hjemmet, børnehaven, skolen og legepladsen kommer de påvirkninger, der har størst indflydelse på børnene. Tænk over hvad kan man gøre, for at påvirkningerne får den højeste og mest konstruktive karakter, og for at indbygge den gode viljes og de rigtige menneskelige relationers grundprincipper i børnenes bevidsthed.

9. Begynd at lægge mindre pengebeløb, som kan undværes, til side til arbejdet. Det er et offer, der vil gøre det muligt at give et personligt bidrag til indsatsen.

Artikel-Nyorientering-af-verden-World-Goodwill
Download-fil: NYORIENTERING AF VERDEN - World Goodwill


Artikel-Nyorientering-af-verden-World-Goodwill
Læsefil med vendbare sider: NYORIENTERING AF VERDEN