Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ÅBENBARING, INSPIRATION & IAGTTAGELSE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Åbenbaring-Inspiration-Iagttagelse-Annie-Besant

ÅBENBARING, INSPIRATION & IAGTTAGELSE (8 af 15)


Når man studerer åndsvidenskab, skal man kunne skelne mellem det, der er åbenbaret fra inspirerede litteratur og fra iagttagelser.

ÅBENBARING, INSPIRATION & IAGTTAGELSE (8 af 15)

Inspirationsprocessen

 

Åbenbaring-Inspiration-Iagttagelse-09-Annie-Besant

 

Processen er meget enkel. Når det drejer sig om forbindelsen mellem ændringer i bevidstheden og stoffets vibrationer, så ved man, at hver ændring i bevidstheden følges af en vibration i det stof, der er tilknyttet bevidstheden, og som udgør formen. Hver vibration i formens stof følges af en ændring af den iboende bevidsthed. Både stof og bevidsthed kan være igangsætter, mens den anden blot reagerer. Når to eller flere mennesker er sammen, er der én, der er mere udviklet end den anden eller de andre. Det højere udviklede menneskes tænkning, ønsker og handlinger skaber en serie af vibrationer i menneskets egne legemer – mentallegemet, astrallegemet og det fysisk-æteriske legeme – der er identiske med ændringerne i menneskets bevidsthed. Vibrationerne skaber lignende vibrationer i det mentale, astrale og fysisk-æteriske stof, der befinder sig mellem det mere udviklede menneske og de ​​mindre udviklede, der er til stede. Vibrationerne i det mellemliggende stof skaber tilsvarende vibrationer i de omgivende legemer. Og vibrationerne bliver straks besvaret af tilsvarende ændringer i de iboende bevidstheder. De mennesker, der påvirkes, er dermed under indflydelse af et mennesker, der tænker, føler og handle på et højere niveau, end det ville være muligt for dem at nå på eget initiativ. De er i stand til at forstå mere, de føler stærkere, og de handler mere storsindet end de ville være i stand til uden hjælp. Når impulsen forsvinder, vil de gradvist synke tilbage til deres normale niveau, men hukommelsen fra oplevelsen er intakt. De husker det ægte engagement. Desuden bliver det nemmere at reagere på samme måde en anden gang. Og når det gentages, bliver de til sidst i stand til at blive permanent på det højere niveau. Det er årsagen til, at ​​samvær med højere udviklede mennesker har stor værdi. Ord er unødvendige. Måske kun en kort tale. Men umærkeligt tuner de subtile legemer ind på en højere frekvens. Og det er kun, når samværet afbrydes, at den yngre sjæl bliver bevidst om den ændring, der var resultatet af kontakten med den ældre sjæl.

Artikel-Åbenbaring-Inspiration-Iagttagelse-Annie-Besant
Download-fil: ÅBENBARING, INSPIRATION & IAGTTAGELSE - Annie Besant


Artikel-Åbenbaring-Inspiration-Iagttagelse-Annie-Besant
Læsefil med vendbare sider: ÅBENBARING, INSPIRATION & IAGTTAGELSE