Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ÅBENBARING, INSPIRATION & IAGTTAGELSE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Åbenbaring-Inspiration-Iagttagelse-Annie-Besant

ÅBENBARING, INSPIRATION & IAGTTAGELSE (4 af 15)


Når man studerer åndsvidenskab, skal man kunne skelne mellem det, der er åbenbaret fra inspirerede litteratur og fra iagttagelser.

ÅBENBARING, INSPIRATION & IAGTTAGELSE (4 af 15)

ÅBENBARING

 

Åbenbaring-Inspiration-Iagttagelse-04-Annie-Besant

 

Hvad er åbenbaring? Det er kommunikation fra en skikkelse, der er menneskeheden overlegen, og som har en viden og indsigt, der er ukendt for den, som modtager åbenbaringen. Åbenbaringen afslører forhold, som modtageren ikke selv er i stand til at tilegne sig ved hjælp af ​​de evner, som indtil nu er blevet udviklet. Åbenbaringen præsenterer kendsgerninger, der kan verificeres på et hvilket som helst tidspunkt af et menneske, der befinder sig på samme udviklingsniveau som den, der åbenbarer den. Det kan være en Avatar, en Rishi, en Verdenslærer eller en grundlægger af en religion.

Den, der åbenbarer, ”taler med autoritet”. Det er en autoritet, der er baseret på viden og indsigt. Det er den eneste autoritet, som ethvert tænkende menneske bøjer sig for. Det er bemærkelsesværdigt, at de store skikkelser ikke selv nedskrev deres lære. De underviste, men de nedskrev intet. Nogle tilhængere – ofte disciple – skrev, hvad de kunne huske, men først efter mange år – endda århundreder. De skrev, hvad de selv eller deres forfædre engang havde hørt. Og derfor er åbenbaringen (og der er sandsynligvis ingen undtagelse for denne regel) uundgåeligt blevet farvet, begrænset, misforstået og forvrænget af den, der til sidst nedskrev det. Det, der oprindeligt blev sagt og hørt af de mennesker, som lyttede til den guddommelige lærer, eksisterer faktisk i Akasha-optegnelserne,[1] og det kan altid genskabes af mennesker, der har udviklet de højere metafysiske sanser, som gør det muligt at læse optegnelserne. I mange tilfælde er optegnelserne blevet nedskrevet af mennesker med højt kvalificerede metafysiske evner, men bøgerne er så vigtige, at de holdes skjult og i sikkerhed af udvalgte indviede i hemmelige templer og i biblioteker dybt inde i klipperne, hvor de kun er til rådighed for studiet af højt indviede esoterikere og ingen andre.

Muslimerne vil uden tvivl påstå, at når det drejer sig om deres hellige bog, så er der større sandsynlighed for, at profetens ord er blevet korrekt citeret og bevaret. Det skyldes uden tvivl den overvældende respekt og autoritet, der tillægges Koranen, og som præger tankesindet hos de troende inden for islam.

 

 

_________________________________

[1] Akasha-optegnelserne kaldes ofte for naturens hukommelse. Der er tre niveauer i hukommelsen: 1) Det midlertidige niveau, der befinder sig i den æteriske (elektromagnetiske) substans i nærheden af Jorden. Niveauet vil efterhånden forsvinde. 2) En mere nøjagtig form, der befinder sig på det højere mentalplan (kausalplanet). 3) På det Buddhiske plan findes det højeste niveau af hukommelsesbanken. Den indeholder den fuldstændige hukommelse af det planetariske liv og evolution. Akasha-optegnelserne kan derfor defineres som Jordens DNA.

_________________________________

Artikel-Åbenbaring-Inspiration-Iagttagelse-Annie-Besant
Download-fil: ÅBENBARING, INSPIRATION & IAGTTAGELSE - Annie Besant


Artikel-Åbenbaring-Inspiration-Iagttagelse-Annie-Besant
Læsefil med vendbare sider: ÅBENBARING, INSPIRATION & IAGTTAGELSE