Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ASTROLOGI, ENERGI & BEVIDSTHED
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Astrologi-Energi-&-Bevidsthed-Kenneth-Sørensen

ASTROLOGI, ENERGI & BEVIDSTHED (14 af 19)


Bevidsthedens udviklingsgrad afgør, hvordan man påvirkes af astrologiske energier, og de kræfter, man kan respondere på. Mennesker reagere forskelligt.

ASTROLOGI, ENERGI & BEVIDSTHED (14 af 19)

Tankeformer skabt af Hierarkiet

 

De fire kategorier eller elementer svarer til menneskets fysiske legeme (jord), det æteriske legeme (luft), astrallegemet (vand) og det lavere mentallegeme (ild). Det er interessant, at mennesket i lang tid er domineret af de fire elementer, selv om det er almen viden inden for klassisk astrologi. Det er f.eks. forbundet med vanskeligheder, hvis et menneske i horoskopet ikke har nogen planeter i et af elementerne. Hvis vandelementet er fraværende, har personen vanskelig ved at håndtere de følelsesmæssige sider af tilværelsen. Men vanskelighederne gælder kun, indtil mennesket har opnået kontrol over sin lavere natur og dermed fået kontakt til sjælens energier.

 

Astrologi-Energi-&-Bevidsthed-19-Kenneth-Sørensen

De fire elementer – jord, ild, vand og luft

 

Det er en anerkendt hypotese, at de tolv stjernetegn står i direkte forbindelse med de tolv stjernebilleder. Man kan sige, at de oplades af kraften fra de fjerntliggende galakser. Måske blev tankeformerne skabt af Hierarkiet, fordi menneskeheden ikke var i stand til at respondere direkte på energierne fra stjernebillederne, og derfor skabte mestrene disse ”transformere” eller forstærkere på Atlantis’ tid, for at energien kunne blive nedtransformeret og menneskeheden kunne bruge dem.

Det betyder i praksis, at det udviklede menneske reagerer på påvirkningen fra strålerne direkte fra stjernebillederne og via planeterne. Det almindelige menneske reagerer på påvirkningen fra de samme strålekvaliteter, men i en nedtrappet form via tankeformerne eller stjernetegnene. Forskellen består i, at det udviklede menneske er i stand til at udnytte og bevidst styre strålernes højere aspekter, mens det almindelige menneske kæmper med de konfliktbetonede virkninger af strålerne i sin endnu ikke forædlede personlighed. F.eks. vil et menneske, der kommer under indflydelse af 4. stråle – harmoni gennem konflikt – enten reagere over for strålens konfliktaspekt eller over for harmoni-aspektet.

For at opsummere kan man sige, at det almindelige menneske er underlagt indflydelserne fra de tolv planeter, sådan som de kommer til udtryk i de tolv huse, men det er også påvirket af indflydelserne fra de tolv tankeformer eller stjernetegn. Når mennesket definitivt er trådt ind på den åndelige udviklingsvej, kommer det under indflydelse af de zodiakale kræfter og stråler, der strømmer gennem planeterne og formentlig også gennem de mentale stjernetegn. Desuden skal man huske, at alle de astrologiske energier når menneskeheden via Shamballa og Hierarkiet.

Planetherskerne

5. De sidste indflydelser, der skal omtales, vedrører de esoteriske og eksoteriske planetherskere. Ethvert stjernetegn – og nu anvendes tegnet som repræsentant for energierne fra stjernebillederne – lader sine indflydelser nå mennesket gennem en af de tolv planeter. Her gør bevidsthedsniveauet sig igen gældende.

Først kan man spørge, hvordan en planet kan herske over et tegn, der er en meget større og stærkere levende skabning? Det kan den, fordi ”planetbevidstheden” står i et særligt telepatisk forhold til de skabninger, der er inkarneret i stjernebilledet. Planeten overfører ud over sin egen kvalitet også tegnets kvaliteter og energier til solsystemet.

Artikel-Astrologi-Energi-&-Bevidsthed-Kenneth-Sørensen
Download-fil: ASTROLOGI, ENERGI & BEVIDSTHED - Kenneth Sørensen


Artikel-Astrologi-Energi-&-Bevidsthed-Kenneth-Sørensen
Læsefil med vendbare sider: EASTROLOGI, ENERGI & BEVIDSTHED