Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ASTROLOGI, ENERGI & BEVIDSTHED
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Astrologi-Energi-&-Bevidsthed-Kenneth-Sørensen

ASTROLOGI, ENERGI & BEVIDSTHED (2 af 19)


Bevidsthedens udviklingsgrad afgør, hvordan man påvirkes af astrologiske energier, og de kræfter, man kan respondere på. Mennesker reagere forskelligt.

ASTROLOGI, ENERGI & BEVIDSTHED (2 af 19)

De syv primære centre og chakraer

 

De syv primære centre er udførligt beskrevet af andre forfattere, og derfor behandles de kun i korte træk her. De syv centre i æterlegemet står i direkte forbindelse med det fysiske nervesystem, hjernen og de hormonproducerende kirtler, og de fungerer som bevidsthedsbroer mellem fysisk og psykisk bevidsthed. Det skal forstås på følgende måde:

Bevidsthedsimpulserne, der kommer inde fra astrallegemet (følelsesnaturen), mentallegemet (tankelivet) og sjælen, når den fysiske hjerne via æterlegemets syv kraftcentre. Men de fungerer også som mellemled mellem den fysiske bevidsthed, der påvirkes udefra af de fem sanser, og som via æterlegemet når ind til astrallegemet og mentallegemet. Det er kompliceret at beskrive processen, specielt fordi man normalt mener, at det er den fysiske hjerne, der tænker. I den åndsvidenskabelige forklaringsmodel tænker hjernen ikke. Den modtager og afbilder udelukkende menneskets tanke- og føleprocesser, på samme måde som en computerskærm registrerer og afbilder, hvad der sker i computerens elektroniske kredsløb.

 

Astrologi-Energi-&-Bevidsthed-02-Kenneth-Sørensen

Chakrasystemet

Planche-Astrologi-Energi-&-Bevidsthed-Kenneth-Sørensen

Planchen kan forstørres ved at klikke på linket herover.

 

Menneskets æterlegeme fungerer desuden som et legeme, der vitaliserer det fysiske legemes mange organer med prana (æterisk livskraft og vitalitet) fra Solen. De syv centre og chakraer kan kortfattet defineres på følgende måde:

Astrologi-Energi-&-Bevidsthed-03-Kenneth-SørensenRodcentret:

Centret skaber det bevidsthedsaspekt i mennesket, der kaldes selvopholdelsesdriften.

Sakralcentret:

Centret skaber menneskets reproduktionsevne og kønsdrift.

Solar plexus-centret:

Centret skaber menneskets følelsesliv, og påvirker det via det autonome nervesystem.

Hjertecentret:

Centret skaber i begyndelsen menneskets højere følelsesliv (idealistiske følelser), men senere bliver det et center for ren kærlighed og intuitiv enhedsbevidsthed. Sjælen udtrykker kærlighed via centret.

Halscentret:

Centret omformer og udtrykker menneskets abstrakte tankevirksomhed og omdanner den til konkrete tankeformer. Talen er kærlighedens vigtigste redskab, og overordnet er centret relateret til skabende aktivitet via lyd.

Pandecentret:

Centret er menneskets integrerende bevidsthedscenter, hvor de lavere centres bevidsthedsimpulser samles, koordineres og dirigeres over i planlagte aktiviteter. Centret modtager desuden de højere idealistiske og intuitive impulser, og er relateret til evnen til at visualisere.

Hovedcentret:

Centret kanaliserer det højeste åndelige aspekt af mennesket – sjælens viljesaspekt og formålet med livet.

Artikel-Astrologi-Energi-&-Bevidsthed-Kenneth-Sørensen
Download-fil: ASTROLOGI, ENERGI & BEVIDSTHED - Kenneth Sørensen


Artikel-Astrologi-Energi-&-Bevidsthed-Kenneth-Sørensen
Læsefil med vendbare sider: EASTROLOGI, ENERGI & BEVIDSTHED