Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

KARMA & KÆRLIGHED
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Karma-&-Kærlighed-Kenneth-Sørensen

KARMA & KÆRLIGHED (10 af 20)


Karmaloven kendes under navne som loven om årsag og virkning og skæbneloven. Artiklen giver et dybtgående perspektiv på mange former for karma, og hvordan loven er et udtryk for kærlighed.

KARMA & KÆRLIGHED (10 af 20)

3. NATIONAL KARMA

 

Karma-&-Kærlighed-15-Kenneth-Sørensen

 

Det samme gruppesamspil gør sig gældende på nationalt plan. En nations kultur og nationale identitet er et resultat af tidligere generationers beslutninger og adfærd. Men man inkarnerer ikke altid i samme land, for historisk set har nationalstaterne ikke eksisteret i mange år. Men hvis man kunne følge de store sjælegruppers inkarnationer, ville man se, at de tegner et mønster, hvor skiftende nationer igen og igen knyttes sammen af de samme inkarnerende sjæle.

De samfundsskabte forhold, som mennesker i enhver nation lever under, er virkninger af de valg, som tidligere generationer foretog. Politik er den videnskab, som i nutiden bl.a. bruges til at afbøde virkningerne af uhensigtsmæssige valg, der blev truffet i tidligere inkarnationer. Derfor er det også en sandhed, når det siges, at en befolkning selv har ansvar for den ledelse, der styrer landet. Den nationale bevidsthed har stor betydning for det enkelte menneskes forhold, og den griber afgørende ind i dets levevilkår. Det er her, svaret på ansvaret for verdens fattigdom skal søges.

Det er ikke en guddommelig hensigt, at fattigdom skal være et generelt levevilkår for nogle mennesker, fordi de har foretaget sig noget forkert i en tidligere inkarnation. Det er en grov fordrejning af karmalæren. Der findes overflod på Jorden, men problemet har været – og er fortsat – at en lille del af menneskeheden har taget overfloden fra de mange. De grådige og egoistiske mennesker vil naturligvis blive konfronteret med konsekvenserne af deres ukærlige og egoistiske handlinger. De vil sandsynligvis miste deres rigdom i et liv for selv at mærke fattigdommens smerte. Men alle fattige er naturligvis ikke tidligere tiders egoistiske godsejere, for så mange godsejere har der aldrig eksisteret. Derfor er der desuden en sekundær årsag til fattigdommen – de fattiges uvidenhed. De fattige i udviklingslandene skal lære at frigøre sig fra de riges overgreb, på samme måde som arbejderbevægelserne i de rige lande har vundet utallige sejre. De skal hjælpes i deres kamp af deres bedre stillede brødre og søstre i de velstillede lande, som støtter dem med uddannelse og kapital. Men ingen kan kæmpe deres kampe for dem. De skal selv finde styrke gennem sammenhold og faglig kamp. Det eneste man skal gøre, er at lægge størst muligt pres på de egoistiske ledere, som slavebinder deres landsmænd økonomisk og politisk.

Artikel-Karma-&-Kærlighed-Kenneth-Sørensen
Download-fil: KARMA & KÆRLIGHED - Kenneth Sørensen


Artikel-Karma-&-Kærlighed-Kenneth-Sørensen
Læsefil med vendbare sider: KARMA & KÆRLIGHED