Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

KARMA & KÆRLIGHED
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Karma-&-Kærlighed-Kenneth-Sørensen

KARMA & KÆRLIGHED (7 af 20)


Karmaloven kendes under navne som loven om årsag og virkning og skæbneloven. Artiklen giver et dybtgående perspektiv på mange former for karma, og hvordan loven er et udtryk for kærlighed.

KARMA & KÆRLIGHED (7 af 20)

Karmaloven i evangelierne

 

Karma-&-Kærlighed-10-Kenneth-Sørensen

 

Det er en kendsgerning, at karmaloven er opstået i Østen, og den er et velkendt begreb i både hinduismen og buddhismen. Det er knap så kendt, at den også er en integreret del af kristendommen. I evangelierne er der reelt en lang række skriftsteder, hvor Jesus underviser i karmaloven.

Jesus sagde bl.a.: ”Alt hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det samme skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne”. Et andet sted siger han: ”Tilgiv, så skal I få tilgivelse. Giv så skal der gives jer”.[1] Og – ” Alle, der griber til sværd, skal falde for sværd”.[2] Skriftstederne viser, at Jesus var klar over, at loven om årsag og virkning var en naturlov, som alle skal respektere. Evangelierne er gennemsyret af karmalovens konsekvensprincip, der sikrer, at alle møder virkningerne af deres handlinger, og at der altid ligger en årsag bag enhver virkning.

Iflg. åndsvidenskaben skal alle mennesker nå til fuldkommenhed ved at udtrykke guddommelig vilje i praksis – dvs. kærlighed. Menneskeheden er derfor åndelige medarbejdere på det fysiske plan. Derfor sagde Jesus:

 

”I har hørt, at der er sagt: 'Du skal elske din næste og hade din fjende.' Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I kan være jeres himmelske Faders børn, for han lader sin Sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tolderne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske Fader er fuldkommen”!

Matthæusevangeliet, 5,43

 

Karma-&-Kærlighed-11-Kenneth-SørensenKarmaloven kan også beskrives med en analogi. Den guddommelige vilje er kærlighed. Kærligheden kan sammenlignes med en vind, der blæser hen over et åbent landskab. En gruppe, der går imod vinden, vil forbande vinden pga. det støv, der hvirvles op og blænder udsynet. En anden gruppe, der går med vinden, vil velsigne den støtte, de får fra medvinden, som leder dem mod målet.

Analogien viser, at mennesket har fri vilje til handle egoistisk og ukærligt mod sig selv og andre. Men så kommer det til at vandre i modvind og opleve mange lidelser. Det kan også vælge at vende om og handle kærligt og medmenneskeligt, og så vil det opleve de positive konsekvenser af sin egen adfærd.

 

 

 

_________________________________

[1] Lukasevangeliet, 6,37

[2] Matthæusevangeliet, 26,52

_________________________________

Artikel-Karma-&-Kærlighed-Kenneth-Sørensen
Download-fil: KARMA & KÆRLIGHED - Kenneth Sørensen


Artikel-Karma-&-Kærlighed-Kenneth-Sørensen
Læsefil med vendbare sider: KARMA & KÆRLIGHED