Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

KARMA & KÆRLIGHED
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Karma-&-Kærlighed-Kenneth-Sørensen

KARMA & KÆRLIGHED (20 af 20)


Karmaloven kendes under navne som loven om årsag og virkning og skæbneloven. Artiklen giver et dybtgående perspektiv på mange former for karma, og hvordan loven er et udtryk for kærlighed.

KARMA & KÆRLIGHED (20 af 20)

Citater, der ifølge kristendommen

skulle afvise karmaloven:

 

Karma-&-Kærlighed-27-Kenneth-Sørensen

 

På samme tid kom der nogle og fortalte ham om de galilæere, hvis blod Pilatus havde blandet med blodet fra deres slagtofre. Og han sagde til dem: ”Mener I, at galilæerne var større syndere end alle andre galilæere, fordi det gik dem dårligt? Nej, siger jeg, men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme på samme måde. Eller de atten, som blev slået ihjel da tårnet i Siloa faldt ned over dem – mener I, at de var mere skyldige end alle andre mennesker i Jerusalem? Nej, siger jeg, men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme på samme måde”.

Lukasevangeliet, 13,1-5

 

Kommentar: Bibelcitatet afviser tilsyneladende karmalovens tanke om, at negative begivenheder skyldes uhensigtsmæssig adfærd. De dræbte var efter alt at dømme ikke mere syndige end andre galilæere, og derfor må deres ulykke skyldes andre omstændigheder. Men citatet er helt i overensstemmelse med principperne i karmaloven, for som nævnt er alle ulykker ikke udtryk for negativ karma. Den kristne forestilling om at man kun lever ét liv, gør døden til en katastrofe. Men fra et reinkarnationsperspektiv repræsenterer døden en overgang til en højere tilstand og nye udviklingsmuligheder. Alle ulykker er ikke nødvendigvis frygtelige. De kan være udtryk for, at sjælen ikke længere ser flere udviklingsmuligheder under de omstændigheder, mennesket befinder sig i, eller fordi personligheden kører i ring. Men det medfører heller ikke, at alle ulykker med dødelig udgang er positive for den, der rammes. Bibelcitatet kan henvise til en sjælegruppe, der tager kollektivt afsked med den fysiske verden, fordi der er nye og bedre udviklingsmuligheder andre steder. Episoden udelukker derfor ikke karmaloven i aktivitet – tværtimod.

Det er f.eks. også en misforstået holdning, at handicappede skulle være mere syndige end andre. Et fysisk eller psykisk handicap er en begrænsning, som rummer en dybere hensigt og repræsenterer en mulighed for bevidsthedsmæssig vækst og udvikling i en særlig retning og med et bestemt formål. Et handicap siger intet om et menneskes moralske eller udviklingsmæssige status. Et handicap er ikke nødvendigvis et onde. Handicappede har nøjagtigt samme muligheder for et meningsfyldt liv inden for rammerne af deres handicap. Det er ingen sammenhæng mellem et lykkeligt liv og fuld fysisk førlighed, for hvis det var tilfældet, ville alle raske mennesker være lykkelige.

 

Karma-&-Kærlighed-28-Kenneth-Sørensen

 

Den blindfødte:

”Hverken han selv eller hans forældre har syndet,

men det er, for at Guds gerninger skal åbenbares på ham”.

Johannesevangeliet, 9,3

 

Kommentar: Bibelcitatet afviser ikke karmaloven, for den omtalte skæbne tjente tilsyneladende et højere formål. Men der ligger implicit i spørgsmålet en mulighed for, at medfødt blindhed kan skyldes fortidige synder i en tidligere inkarnation.

 

Den rige mand:

”Hvem kan så blive frelst?” Jesus så på dem og svarede:

”For mennesker er det umuligt, men ikke for Gud,

for alting er muligt for Gud”.

Markusevangeliet, 10,26-27

 

Kommentar: Hvis mennesket er adskilt fra Gud eller det sjælelige/åndelige, kan det ikke frelse sig selv. Kun via sjælskontakt kan man frigøre sig fra reinkarnation og karma. Iflg. åndsvidenskaben er der kun én metode – mennesket skal lade sin guddomsgnist udfolde sig og ved egen indsats løfte og forædle sin bevidsthed, for mennesket er bevidsthed.

 

Karma-&-Kærlighed-29-Kenneth-Sørensen

 

_________________________________

Bringes med tilladelse fra Kentaur Træning,
der tilbyder konsultationer, kurser, bøger til private og erhverv.
WebSite: www.psykosyntese.dk

_________________________________

Artikel-Karma-&-Kærlighed-Kenneth-Sørensen
Download-fil: KARMA & KÆRLIGHED - Kenneth Sørensen


Artikel-Karma-&-Kærlighed-Kenneth-Sørensen
Læsefil med vendbare sider: KARMA & KÆRLIGHED