Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

KARMA & KÆRLIGHED
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Karma-&-Kærlighed-Kenneth-Sørensen

KARMA & KÆRLIGHED (14 af 20)


Karmaloven kendes under navne som loven om årsag og virkning og skæbneloven. Artiklen giver et dybtgående perspektiv på mange former for karma, og hvordan loven er et udtryk for kærlighed.

KARMA & KÆRLIGHED (14 af 20)

Hvordan styres karmaafviklingen?

 

Karma-&-Kærlighed-19-Kenneth-Sørensen

 

Iflg. åndsvidenskaben planlægger sjælen sin næste inkarnation i samarbejde med nogle åndelige bevidstheder, der kaldes Karmas Herrer. De hjælper med at planlægge afvikling af karmaen i en hensigtsmæssig og overkommelig rækkefølge.

Karmaloven skal ikke opfattes som en stor maskine, hvor man putter en handling ind i den ene ende, og hvor der automatisk kommer en virkning ud i den anden. Karmaloven er Universets mest styrede og gennemregulerede naturlov. Den har den klare hensigt at forædle og udvikle bevidstheden i menneskeheden. Derfor er den intelligent reguleret, for hvis et menneske skulle dræbes 1.000 gange, fordi det har slået 1.000 mennesker ihjel, så ville det aldrig blive i stand til at komme videre i sin udvikling. Derfor ophører virkningerne, når den tilsigtede bevidsthedsændring er indtruffet. Karmas Herrer har også mulighed for at tilbageholde karma, indtil der viser sig passende muligheder for afvikling.

Hvordan griber karma ind i verden?

Verden er ikke overladt til menneskets forgodtbefindende og frie vilje. Selv om mennesket har fri vilje, så sørger naturlovene kontinuerligt for at skabe balance og stimulere menneskeheden til at vælge det gode, det sande og det smukke. Personligheden stimuleres primært fra menneskets sjæl. Samvittigheden repræsenterer sjælens erfaringer fra tidligere liv, og samvittighed og ansvarsfølelsen er derfor den første respons, der opfattes fra sjælen. Men højere udviklede og sensitive mennesker modtager også idéer og inspiration fra indviede og fra Hierarkiets mestre på de indre planer. Idéerne kanaliseres til menneskeheden i en jævn strøm, og det er den dybereliggende årsag til mange nye opfindelser og kulturelle nyorienteringer. Desuden sendes der med passende intervaller højtudviklede sjæle i inkarnation for at give menneskeheden et budskab, der viser de næste skridt på udviklingsvejen, der fra mørket til lyset. Det er skikkelser, der ændrede menneskehedens tanke- og følelsesliv. Kristus og Buddha er uden tvivl de to, der har haft størst indflydelse på menneskehedens udvikling.

Når mennesket bevidst identificerer sig med sin sjæl og sin åndelige natur, forsvinder dets egenvilje, for de er udelukkende styret af den universelle vilje. Når motivet i livet udelukkende er at tjene menneskeheden, ophører al individuel karma. Derefter vender man kun tilbage til det fysiske plan for at være et lys på vejen for de mennesker, der endnu ikke har fundet vejen til lysets bolig.

Artikel-Karma-&-Kærlighed-Kenneth-Sørensen
Download-fil: KARMA & KÆRLIGHED - Kenneth Sørensen


Artikel-Karma-&-Kærlighed-Kenneth-Sørensen
Læsefil med vendbare sider: KARMA & KÆRLIGHED