Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

HELBREDELSENS MYSTERIUM
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Helbredelsens-mysterium

HELBREDELSENS MYSTERIUM (18 af 33)


Lægevidenskabens psykologi-psykiatri ser inde fra mennesket og ud, og medicin-kirurgi, ser det som fysiske mekanismer, biokemi. For naturhelbredere er det energi.

HELBREDELSENS MYSTERIUM (18 af 33)

Helbredelse tager tid

 

Helbredelsens-mysterium-19

 

Inden for alt psykologisk arbejde er det en kendt sag, at en helbredelse af dybtliggende og langvarige neurotiske tilstande tager tid. Nogle gange sker der et mirakel, og en patient bliver pludselig befriet for en tvangshandling, men det kræver, at patienten følges nøje, hvis man vil undgå, at dybere forstyrrelser, som endnu ikke er berørt, skal vise sig.

Integreringen foregår på forskellige planer, og det varierer og påvirker psyken som helhed og på forskellige måder. En følelsesmæssig befrielse – tilsigtet eller tilfældig – kan resultere i en ændring af idéer. En rationel forståelse af muligheden af et nyt syn på tilværelsen kan fremkalde en følelsesmæssig harmonisering. Og en pludselig kontakt med den åndelige virkelighed på de dybere bevidsthedsplaner kan give en fornemmelse af styrke, en befrielse for skyldfølelse eller tilgivelse af gammel uret, og det kan have en afgørende indflydelse på vaner og karakter. Religiøse omvendelser hører – når de er ægte – til denne type. Alt, hvad der kræves for at en harmonisering kan ske, er en oplevelse af integrering, dvs. af at blive fornyet og gjort hel i sit eget bevidsthedsfelt. De ydre omstændigheder ændrer sig måske ikke, og situationen er måske lige så vanskelig, som den var før, men patienten har fået en anden holdning til sin egen indre natur. Det betyder, at symptomerne, der før udgjorde sygdommen, ikke længere behøver at være der. Lidt efter lidt, lag efter lag, finder patienten en ny frihed i sig selv.

Andre patienter – sandsynligvis mindre modige temperamenter – kan eller vil ikke af egen fri vilje prøve at kæmpe sig frem til nye erfaringsområder – ydre eller indre. For dem er en bevidst formulering af problemet ikke nok. De har brug for en aktiv terapi. Selv en delvis påtvunget beskæftigelse, en daglig rutine som f.eks. et andet arbejde eller nye studier, der nødvendiggør skabelse af nye associationer, kan hjælpe. Den gradvise opbygning af evnen til at styre sig selv via indlæring af en ny teknik, uanset hvor enkel den er, har en dyb terapeutisk værdi for mennesker, hvor det ikke er nok at forsøge at få skjulte tanke- og følelsesmønstre op i bevidstheden.

En helbredelse af psykiske forstyrrelser kan skyldes en ny mental holdning eller ændring af et følelsesmæssigt behov, men den kan også være resultatet af en fremadskridende udvikling, der fortsættes år efter år, og som giver patienten større og større indsigt og fører dybere og dybere ned i psyken. Før eller senere vil oplevelsen af den fremadskridende integrering medføre en eller anden form for religiøs eller filosofisk oplysning, og det vil give patienten en stadig stigende forståelse af det åndelige livs love – både på det individuelle og det sociale plan.

Artikel-Helbredelsens-mysterium
Download-fil: HELBREDELSENS MYSTERIUM - The Medical Group


Artikel-Helbredelsens-mysterium
Læsefil med vendbare sider: HELBREDELSENS MYSTERIUM