Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

HELBREDELSENS MYSTERIUM
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Helbredelsens-mysterium

HELBREDELSENS MYSTERIUM (17 af 33)


Lægevidenskabens psykologi-psykiatri ser inde fra mennesket og ud, og medicin-kirurgi, ser det som fysiske mekanismer, biokemi. For naturhelbredere er det energi.

HELBREDELSENS MYSTERIUM (17 af 33)

To typer terapeuter

 

De mange forskellige skoler og teknikker kan groft set opdeles i to kategorier: De, der leder efter årsagen til problemerne i menneskets fortid, og de, der ser fremad og tænker i teleologiske[1] baner. Den første kategoris terapeuter bruger en slags reduktionsmetode. De udforsker patientens barndom og leder efter årsagen til sygdommen i fortrængninger. Dermed bevæger de sig ind på den primitive, instinktive natur og på konflikterne med fornuften. Det lykkes ofte at dæmpe symptomerne, men de hjælper ikke direkte med en ændring af karakteren. Ganske vist vil patienten ofte ændre sin adfærd, men det skyldes i højere grad, at spændingen er udløst, end at patienten har lært noget om bevidst integrering. Hvert eneste menneske har en naturlig trang til at realisere sit åndelige selv, og trangen kan frigøres som et resultat af analysen, men det kan også ske ved, at det, der frigøres, er destruktivt, og det kan resultere i, at patienten havner i en tilstand, der er værre end den, der var årsag til behandlingen.

Mennesker med en fremskreden åndelig udvikling kan stadig have rester af ubearbejdede oplevelser i deres natur, og hvis de gøres bevidste, skal patienten samtidig lære en positiv assimilations- eller sublimeringsteknik, der gør det muligt at bruge materialet konstruktivt og ikke blive domineret af det. En bevidst kontakt med en højere oktav af sin natur er nødvendig, hvis materialet skal forvandles, og kontakten kan patienten kun fremkaldes indefra. En analytiker, som har kontakt med sin åndelige natur, kan være i stand til at vække patientens erkendelse af den latente, selvstyrende kraft, mens en terapeut, som mangler den indre erfaring, kan frigøre kræfter, som hverken terapeuten eller patienten kan kontrollere.

 

Helbredelsens-mysterium-18

 

Den anden gruppe terapeuter beskæftiger sig – ligesom den første – med patientens primitive og instinktive natur, men ser den som en ophobning af energi, der ikke alene skal frigøres fra sin gamle automatik, men også ledes over i en skabende aktivitet i åndens tjeneste. Derfor betragtes analyseprocessen som ufuldkommen, hvis ikke patienten – foruden at blive befriet for sine symptomer – også lærer at erkende sin sande natur og dermed integrere sin personlighed. Svagheden ved den kategori – som Jungs analytiske psykologi er det mest markante eksempel på – er, at terapeuterne kan være så optaget af det åndelige eller teleologiske aspekt af patientens problem, at de ikke behandler den primitive og instinktive natur effektivt. Nogen mener, at selv om patienten under behandlingen måske udvikler en ny livsfilosofi, vil de oprindelige symptomer ofte forblive uændret.

Uanset hvilken gruppe der er tale om, vil den erfarne terapeut altid være karakteristisk ved kontakten til et indre livscenter, som ikke alene er en kraftkilde, men som også er et stabilt holdepunkt. Patienten bliver enten tiltrukket eller frastødt af den ”kraft”, der stråler ud fra terapeuten, og reaktionen skal man være forsigtig med ikke at blande sammen med andre intime elementer i forholdet mellem patient og psykoanalytiker. Men når alt kommer til alt – selv om terapeuten er et vigtigt og i mange tilfælde uundværligt led i behandlingen – så ligger nøglen til al psykologisk og psykosomatisk terapi i patienten selv. Selv om den terapeutiske faktor er fjern og ubevidst, fordi den befinder sig i menneskets næsten ubrugte åndelige center, vil en vellykket og radikal psykoterapi altid bestå i at bringe et automatisk og ubevidst tanke- eller følelseselement ind i bevidsthedens klare lys, fordi det her bliver udsat for en direkte forvandlingsproces.

Konklusionen er, at på trods af den værdi en terapeut og forholdet mellem terapeuten og patienten har, vil psykoterapien ofte kunne udføres af patienten selv. Og så vil helbredelsen være resultatet af et øjebliks erkendelse, et klart billede af en automatisk og helt unødvendig reaktion på en eller anden situation. Indsigten i egne tvangshandlinger gør det muligt at vælge, om man vil fortsætte med at reagere på samme måde i fremtiden eller ej. Hvis reaktionen er smertefuld og tvangshandlingerne gør patienten flov, vil det som regel være nemt at opgive den, men nogle gange er symptomet nyttigt på en eller anden måde, eller det giver patienten en fornemmelse af at være vigtig, og så vil et menneske med en svag karakter måske alligevel klynge sig til det, selv om det glimtvis indser, at det skader sig selv.

 

 

_________________________________

[1] Teleologisk gudsbevis vil sige, at ræsonnere sig til Guds eksistens på grundlag af hensigtsmæssigheden i naturen.

_________________________________

Artikel-Helbredelsens-mysterium
Download-fil: HELBREDELSENS MYSTERIUM - The Medical Group


Artikel-Helbredelsens-mysterium
Læsefil med vendbare sider: HELBREDELSENS MYSTERIUM