Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

HELBREDELSENS MYSTERIUM
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Helbredelsens-mysterium

HELBREDELSENS MYSTERIUM (15 af 33)


Lægevidenskabens psykologi-psykiatri ser inde fra mennesket og ud, og medicin-kirurgi, ser det som fysiske mekanismer, biokemi. For naturhelbredere er det energi.

HELBREDELSENS MYSTERIUM (15 af 33)

Den psykologiske

helbredelsesmetode

 

Set fra et esoterisk synspunkt er alle kroniske sygdomme i systemet psykosomatiske – dvs. årsagen til disharmoni i kroppen er en indre disharmoni, der kommer til udtryk som en fysisk sygdom. Det psykiske og somatiske (legemlige) element er derfor to sider af samme sag. Oftere og oftere anerkender man i medicinske kredse, at fysiske forstyrrelser, som modstår alle forsøg på behandling, som regel har en psykisk oprindelse, og derfor ikke kan behandles med fysiske midler alene. Det er en kendt sag, at f.eks. mavesår kan skyldes et mentalt chok eller langvarig bekymring, og at tyktarmsbetændelse kan have psykiske årsager. På samme måde kan alvorlige forstyrrelser i hjertefunktionen, kroniske hudsygdomme og almindelig muskelsvaghed ofte spores tilbage til følelsesmæssige konflikter, og sygdommene kan kun helbredes ved at løse årsagen til problemerne.

Årsagen er, at sygdommen virker som en sikkerhedsventil for en ellers uudholdelig spænding i mentallegemet og astrallegemet. Derfor kaldes symptomerne ”konversionssymptomer”[1], for sygdommen tager problemets plads, og dermed oplever man færre lidelser, end hvis man forsøgte at se de virkelige problemer i øjnene. Vanskelighederne kan stamme fra patienten selv eller fra omgivelserne.

 

Helbredelsens-mysterium-16

 

Situationerne er ikke ualmindelige. Når en patient bliver syg i stedet for at se problemerne i øjnene, er det alene udtryk for det generelle princip, at alle sygdomme har et formål. Den type sygdom er en grov og instinktiv måde at tiltrække sig omgivelsernes opmærksomhed på eller vende sin egen opmærksomhed væk fra situationer, tilstande og forhold, man føler sig ude af stand til at klare. Patientens magtesløshed kan skyldes manglende kendskab til en eller anden fundamental lov, eller manglende evne til at bruge de hjælpemidler, der er til rådighed. Symptomerne varierer naturligvis både afhængig af menneskets psykologiske type og udviklingstrin samt af kroppens fysiske tilstand og strømmen af livsenergi. Her spiller faktorer som fysisk svaghed, mangel på solskin, søvn, motion og vitaminer en rolle, og derfor kan en rent fysisk behandling – som f.eks. kostforandring, medicin, fysioterapi eller kiropraktik – i nogle tilfælde fjerne den psykosomatiske sygdoms fysiske symptomer. Som eksempel kan nævnes allergier, der viser sig som udslet, astma eller migræne. Symptomerne vil ofte forsvinde ved medicinsk behandling, hvis man undgår bestemte fødevarer eller får rygsøjlen justeret.

Nogle gange opstår der en mere kompliceret situation, hvor udslet eller fordøjelsesvanskeligheder hos små børn skyldes forældrenes bekymringer. Psykologiske spændinger registreres ofte ubevidst af børn, selv om man forsøger at skjule bekymringerne. Racemæssige eller arbejdsmæssige spændinger kan også skabe forstyrrelser, der kommer til udtryk i bestemte sygdomme eller tilbøjeligheden til at få sygdommene. På den måde bliver listen over sygdomme, der accepteres som psykosomatiske, længere og længere.

 

 

_________________________________

[1] Konversionstilstande (hysteri) er en overdrevet reaktion på en psykisk stimulering. Konversionstilstande er en forstyrrelse eller tab af normal integrering mellem erindring, ens egen bevidsthedsopfattelse og sanseoplevelser samt af evnen til at beherske sin motorik. Tilstandene blev tidligere benævnt som forskellige typer af konversionshysteri.

_________________________________

Artikel-Helbredelsens-mysterium
Download-fil: HELBREDELSENS MYSTERIUM - The Medical Group


Artikel-Helbredelsens-mysterium
Læsefil med vendbare sider: HELBREDELSENS MYSTERIUM