Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DET FYSISKE REDSKAB - og vegetarisme
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Det-fysiske-redskab-Annie-Besant

DET FYSISKE REDSKAB - og vegetarisme (9 af 13)


Det fysisk redskab handler om menneskets to lavere principper. Begge består af fysisk stof, og de er skabt til et enkelt liv. De kan forædles ved at spise sund kost.

DET FYSISKE REDSKAB - og vegetarisme (9 af 13)

Ren føde og ingen røg eller alkohol

 

Det-fysiske-redskab-10-Annie-BesantHvis man forestiller sig, at et menneske efter moden overvejelse beslutter at skabe et rent legeme, og at det enten arbejder ud fra det faktum, at legemet forandres i løbet af syv år, eller at det foretrækker den kortere og vanskeligere vej, der forandrer det hurtigere − i begge tilfælde vil det begynde at vælge det materiale, som det nye og rene legeme skal opbygges af. Når det vælger fødevarer, vil det udelukke alt det, der tilfører urene eller uegnede partikler til legemet. Det vil holde op med at drikke øl, vin og spiritus og andre drikkevarer, der indeholder alkohol, fordi de tilfører urene mikrober – en slags opløsningsmidler. De er ikke alene ondartede i sig selv, men de tiltrækker desuden nogle af de mest frastødende blandt de astrale beboere. Det er ofte afdøde alkoholikere, der i døden har mistet deres fysiske legemer, og derfor kan de ikke længere tilfredsstille deres voldsomme længsel efter alkohol. De hænger omkring de steder, hvor der drikkes, og omkring de mennesker, der drikker.

Det-fysiske-redskab-11-Annie-BesantDe forsøger at trænge sig ind i legemerne på mennesker, der drikker, og på den måde får de del i deres nydelse og beruselse. De fleste ville være chokerede, hvis de kunne se de astrale skabninger, der forsøger at dele deres nydelse, og opleve den nære kontakt, de får med ubehagelige væsener. De astrale elementaler samler sig om alkoholikernes tanker, der er indhyllet i elementalessens. Legemet tiltrækker grove partikler fra den omgivende atmosfære. Partiklerne er afsondret af alkoholiserede legemer, og partiklerne optages i legemet og gør det endnu grovere. Det er indlysende, at når man indfører de grove partikler i sit legeme, vil det gradvist og langsomt gøre legemet grovere.

Det samme gælder fødevarer, der er uegnede til menneskeføde. Det gælder kød fra dyr, fugle, krybdyr, fisk og skaldyr. Legemer kan ikke opbygges af den slags materiale, hvis de skal være fine, sensitive, sunde, stærke og i balance, for det er det, et mennesket har behov for til alt åndeligt arbejde. De, der bygger deres legemer af materiale fra fødevarer, der forudsætter drab, tiltrækker også elementaler med grove vibrationer.

 

Det-fysiske-redskab-12-Annie-Besant

 

Clairvoyante kan se dem svæve omkring slagterier, slagterbutikker og kølediske. De kan se, hvordan de indsuger de dampe og vibrationer, der strømmer fra de blodige kroppe.

Det er vigtigt at tilføje, at uanset hvor stor opmærksomhed mennesket viser det fysiske legeme, vil det alene ikke medføre åndelig udvikling. Men et legeme af rent og forfinet stof er en forudsætning for åndelig udvikling, og der er ingen fornuft i at tillade, at evnerne – uanset om de er store eller små – begrænses, blokeres og forvrænges af et ufuldkomment redskab, når det ikke behøver at være sådan.

Artikel-Det-fysiske-redskab-Annie-Besant-
Download-fil: DET FYSISKE REDSKAB og vegetarisme - Annie Besant


Artikel-Det-fysiske-redskab-Annie-Besant-
Læsefil med vendbare sider: DET FYSISKE REDSKAB