Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DET FYSISKE REDSKAB - og vegetarisme
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Det-fysiske-redskab-Annie-Besant

DET FYSISKE REDSKAB - og vegetarisme (5 af 13)


Det fysisk redskab handler om menneskets to lavere principper. Begge består af fysisk stof, og de er skabt til et enkelt liv. De kan forædles ved at spise sund kost.

DET FYSISKE REDSKAB - og vegetarisme (5 af 13)

Det somatiske nervesystem

 

Det-fysiske-redskab-05-Annie-BesantEfter det sympatiske nervesystem, skal der fokuseres på det somatiske eller vilkårlige nervesystem, som har langt større betydning for menneskets mentale formål. Det er det store nervesystem, der er tænkningens redskab. Det er årsag til, at mennesket føler og bevæger sig på det fysiske plan. Det består af hjerne-rygradsaksen. Fra hjernen og rygraden udgår der tråde af nervestof (føle- og bevægelsesnerver) til hver del af det fysiske legeme. De nerver, mennesket føler med, går fra periferien til aksen, og de nerver, der får mennesket til at bevæge sig, går fra aksen til periferien. Nervetrådene udgår fra alle dele af legemet. De forbinder sig med hinanden og danner knuder, som igen forbinder sig med rygraden, hvor de danner dens udvendige, trådede substans, og fortsætter opad for at sprede sig og forgrene sig i hjernen. Hjernen er midtpunkt for al følelse og al bevidst bevægelse, som kan beherskes af viljen. Det er dette nervesystem, der gør det muligt for mennesket at udtrykke sin vilje og sin bevidsthed, og derfor kan man sige, at viljen og bevidstheden har sæde i hjernen.

Mennesket kan udelukkende foretage sig noget på det fysiske plan i kraft af hjernen og nervesystemet. Mennesker med et materialistisk livssyn bygger deres livssyn på den kendsgerning, at tanke- og hjernevirksomhed fungerer sammen. Hvis man kun beskæftiger sig med det fysiske plan – sådan som materialistiske mennesker gør det – så er det korrekt, at tanke og hjerne fungerer sammen. Det er derfor nødvendigt at inddrage kræfter fra et højere plan – astralplanet – for at vise, at tanken ikke er et resultat af nervevirksomhed i hjernen. Hvis hjernen påvirkes af bedøvende midler, sygdom eller beskadiges, kan tanken hos det menneske, der ejer hjernen, ikke længere fungere korrekt på det fysiske plan. Det materialistiske menneske vil henvise til det faktum, at nogle hjernesygdomme påvirker tanken på en bestemt måde. Men der findes hjernesygdomme, som ødelægger en bestemt del af hjernevævet i nærheden af øret. Den resulterer i et totalt tab af hukommelsen i relation til ord. Hvis man stiller et spørgsmål til et menneske med denne hjernelidelse, kan det ikke svare. Hvis man spørger, hvad det hedder, kan det ikke svare, men hvis man siger navnet, vil det reagere på det. Hvis man giver det en information, vil det give udtryk for, om det er enigt eller uenigt. Det er i stand til at tænke, men ikke i stand til at tale. Tilsyneladende stod den del af hjernen, der har taget skade, i forbindelse med den fysiske hukommelse for ord, og skaden på denne del af hjernen medfører, at det fysiske menneske mister hukommelsen for ord og bliver stum, men det beholder tænkeevnen og kan give udtryk for accept eller det modsatte, når man kommer med forslag.

 

Det-fysiske-redskab-06-Annie-Besant

 

Det er en selvfølge, at det materialistiske argument øjeblikkeligt falder til jorden, når et menneske er i stand til at foretage en bevidst ud-af-kroppen oplevelse og dermed bevise, at det stadig er i besiddelse af alle sine evner – og at det igen bliver begrænset, når det vender tilbage til det fysiske redskab. Det vigtigste for den, der studerer åndsvidenskab, er ikke, om det materialistiske livssyn er stærkt eller svagt. Det vigtigste er det faktum, at mennesket på det fysiske plan er begrænset i sit udtryk af det fysiske redskabs evner, og at redskabet er modtageligt for fysiske påvirkninger. Når påvirkningerne kan beskadige redskabet, kan de også forædle det! Det er en erkendelse, der er af vital betydning.

Artikel-Det-fysiske-redskab-Annie-Besant-
Download-fil: DET FYSISKE REDSKAB og vegetarisme - Annie Besant


Artikel-Det-fysiske-redskab-Annie-Besant-
Læsefil med vendbare sider: DET FYSISKE REDSKAB