Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DET FYSISKE REDSKAB - og vegetarisme
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Det-fysiske-redskab-Annie-Besant

DET FYSISKE REDSKAB - og vegetarisme (4 af 13)


Det fysisk redskab handler om menneskets to lavere principper. Begge består af fysisk stof, og de er skabt til et enkelt liv. De kan forædles ved at spise sund kost.

DET FYSISKE REDSKAB - og vegetarisme (4 af 13)

Det sympatiske nervesystem

 

Det faste fysiske legeme, kan man kalde den synlige del af det fysiske legeme, selvom de luftformige bestanddele almindeligvis ikke er synlige for det fysiske øje. Det faste fysiske legeme er menneskets yderste klædning – dets laveste manifestation – det mest begrænsede og ufuldkomne udtryk for det, mennesket dybest set er. Det er nødvendigt at studere det faste fysiske legeme så omhyggeligt, at man bliver i stand til at forstå, hvorfor man kan træne og forædle det. Man er nødt til at forstå nogle aktiviteter, som hovedsagelig ligger udenfor viljens kontrol, og desuden nogle, der er underlagt denne kontrol. De fungerer begge ved hjælp af nervesystemer, men ved forskellige nervesystemer. Det ene driver alle de funktioner i legemet, som vedligeholder legemets almindelige liv. Det får lungerne til at trækker sig sammen, hjertet til at slå, og det skaber bevægelse i fordøjelsessystemet. Det består af de nerver, der normalt kaldes det ”sympatiske nervesystem”.[1]

Det-fysiske-redskab-04-Annie-BesantEn gang i en meget fjern fortid i den fysiske evolution, hvor legemerne var under udformning, var det sympatiske nervesystem under kontrol af det dyr, der besad det. Men gradvis begyndte det at fungere automatisk. Viljen slap kontrollen med de basale funktioner, som fik en form for uafhængighed, sådan at nervesystemet udførte alle legemets normale og vitale funktioner. Så længe et menneske er rask, lægger det ikke mærke til funktionerne. Mennesket ved, at det ånder, når åndedrættet holdes tilbage. Det ved, at hjertet banker, når det slår voldsomt eller uregelmæssigt. Men når alt fungerer normalt, sker alle vitale processer automatisk og ubemærket. Det er ganske vist muligt at bringe det sympatiske nervesystem under viljens kontrol ved hjælp af lange og smertefulde øvelser, og yogier i Indien, der praktiserer en bestemt form for hatha-yoga, udvikler denne evne for at stimulere de lavere psykiske evner. Det er nemlig muligt at udvikle evnerne (uden hensyn til åndelig, moralsk eller intellektuel vækst) ved direkte at påvirke det fysiske legeme. Hatha-yogien lærer at kontrollere sit åndedræt til en grad, der gør det muligt at standse det i en længere periode og at beherske hjerterytmen. Yogien kan gøre cirkulationen hurtigere eller langsommere og ved hjælp af teknikkerne kan det fysiske legeme bringes i trance og astrallegemet frigøres.

Det kan ikke anbefales at efterligne metoden, men alligevel er det en vigtig information for mennesker i Vesten, som er tilbøjelige til at mene, at mennesket er det fysiske legeme. Yogierne viser, hvor fuldstændigt et menneske kan bringe de normalt automatiske fysiske processer under bevidst kontrol. Erfaringen viser, at når mennesker gennemgår en langvarig disciplin for at befri sig fra det fysiske legemes fængsel, oplever de, at de lever, selvom det legemlige liv er sat ud af funktion. Erkendelsen viser, at de ikke blot er slaver af sanserne.

 

 

_________________________________

[1] Det sympatiske nervesystem (også kaldet det adrenerge nervesystem eller sympaticus) danner sammen med det parasympatiske nervesystem det autonome nervesystem.

_________________________________

Artikel-Det-fysiske-redskab-Annie-Besant-
Download-fil: DET FYSISKE REDSKAB og vegetarisme - Annie Besant


Artikel-Det-fysiske-redskab-Annie-Besant-
Læsefil med vendbare sider: DET FYSISKE REDSKAB