Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SYV STRÅLER - den nye tidsalders psykolohi 6:8
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-Syv-Stråler-01-Den-nye-tids-psykologi

DE SYV STRÅLER - den nye tidsalders psykolohi 6:8 (8 af 9)


Strålerne er hverken positive eller negative, men energien kommer til udtryk i et højere eller lavere udviklet menneske.

DE SYV STRÅLER - den nye tidsalders psykolohi 6:8 (8 af 9)

7. stråle

ORDEN OG CEREMONIEL MAGI

 

De-Syv-Stråler-06-26-Den-nye-tids-psykologi

 

Særligt gode egenskaber:

Evne til at skabe orden

Arrangerer elementer hvor de fungerer bedst i en intelligent og hierarkisk enhed.

Evne til at planlægge og organisere

Yderste omhu i detaljer. Skaber dynamisk balance mellem detaljer og helhed. Det sker med stor høflighed.

Sans for rytme og timing

Skaber dynamisk balance af bestemte energityper. Bruges når virkningen er optimal.

Fysisk manifestation

Selvtillid, mod, styrke og udholdenhed. "Nedfælder" idéer omdannet til idealer – kræver praktisk sans.

Sans for ritualer og ceremonier (rutiner)

Udvikler optimale funktioner for at opnå bestemte virkninger. Formaliserer dem.

 

 

De-Syv-Stråler-06-27-Den-nye-tids-psykologi

 

Særlige svagheder:

Formalisme og krystallisering

Kreativitet ses som omstrukturering af eksisterende former. Frygter kaos før nyskabelse.

Vanetækning og meningsløs ritualisme

Overfladisk dømmekraft. Betragter ydre forhold som vigtigere end det indre og essentielle. Fører til automatik (f.eks. modedyrkelse).

Intolerance over for originalitet

Snæversynethed. Kræver tryghed, der opfattes som forudsigelighed (lovmæssighed).

Overdreven perfektionisme

Sensitivitet over for guddommelige mønstre. Stolthed og overdreven mening om sig selv.

Pervertering af magiske processer

Manipulerer stofaspektet til egen fordel (sort magi). Fokuserer på fysisk forening (misforstået tantra).

 

 

De-Syv-Stråler-06-28-Den-nye-tids-psykologi

 

Aktiv type:

Skabelse og reorganisering af former dominerer.

Passiv type:

Bevarelse af eksisterende former dominerer.

Egenskaber, der skal erhverves:

Enhedserkendelse, storhed, tolerance, ydmyghed, mildhed og kærlighed.

 

 

De-Syv-Stråler-06-29-Den-nye-tids-psykologi

 

Typiske 7. stråle mennesker

 

De egenskaber, der især karakteriserer mennesker på 7. stråle, er tolerance og taktfuldhed både i karakter og i adfærd. De holder af pragt i forbindelse med deres stilling og person, og de sætter pris på:

– ordnet aktivitet, præcision, kompetence,

ynde og værdighed.

 

7. stråle mennesker interesserer sig meget for politik, forskellige kunstarter samt for ceremonier og magi. De er desuden interesseret i at opdage, beherske og frigøre skjulte kræfter i naturen.

Mennesketypen er:

Politikeren (i dette ords virkelige betydning)

sceneinstruktøren, ceremonimesteren,

ritualisten, magikeren, esoterikeren og præsten.

 

Idealerne er:

Kraft (både legemligt og sjæleligt). Fysisk effektivitet.

Fuldendthed. Saglighed. Orden i alle livets forhold.

Nøje overholdelse af tidspunktet i forbindelse med aftaler.

Magt til at beherske og styre de skjulte kræfter

i sin egen natur og i naturen.

 

Et 7. stråle menneske kunne have følgende motto:

"Hvis det er værd at gøre, er det også værd

at gøre det godt."

 

For 7. stråle mennesket er Gud ordenens princip i alt – og kaos er det største onde. Drivkraften er ønsket om at opnå herredømme over naturens kræfter og bevidstheder og lade dem komme præcist til udtryk i overensstemmelse med en plan.

Denne mennesketype skaber resultater ved at syntetisere et antal faktorer i overensstemmelse med en klart udtænkt plan.

Målet er ÅNDELIG MAGI OG ORDNET LIV

Målsætningen har to sider, nemlig at blive en "åndelig magiker" og at leve et liv, der er fuldendt i selv de mindste detaljer.

Frimureriet er både et ceremonielt og et praktisk udtryk for 7. stråle, og strålekvaliteten er desuden repræsenteret i alle verdensreligionernes ritualer.

Blandt de fejl og mangler, man finder hos mennesker af denne type, kan nævnes:

Pralende optræden. Fordringsfuldhed. Samvittighedsløshed.

Kærlighed til magt og embede. Tilbøjelighed til at

bruge mennesker som redskaber. Tom formalisme

og mekanisk udførelse af ceremonier

uden tanke for deres åndelige betydning.

Tendens til at nedværdige sig til

at gøre brug af sort magi, trolddom, åndemaneri.

 

7. stråle mennesker kan lide meget under:

– ydmygelse, tab af ydre magt, uvenlig kritik

(især fra en underordnets side),

og hvis de kommer ud for grov optræden.

 

Ifølge åndsvidenskaben er 6. stråles almindelige indflydelse ved at blive erstattet af 7. stråles, og derfor ser man tendenser inden for naturvidenskaben til udforskning af det usynlige univers, at undersøge menneskets metafysiske evner og psyke, og at udnytte naturens skjulte kræfter (f.eks. atomkraft).

7. stråles voksende indflydelse på verdensforholdene ses i tendensen til at anvende diplomati og samarbejde i stedet for magtmidler, når konflikter skal løses. Efterhånden som strålens indflydelse gør sig mere og mere gældende og suppleres med en tilsvarende udvikling af menneskets højere, synteseskabende tænkning, vil disse tendenser blive stærkere, og til slut vil de virkeliggøre de idealer, der ligger til grund for FN og dermed beslægtede organisationer.

Artikel-De-Syv-Stråler-06-Den-nye-tids-psykologi
Download-fil: DE SYV STRÅLER - DEN NYE TIDSALDERS PSYKOLOGI 6:8


Artikel-De-Syv-Stråler-06-Den-nye-tids-psykologi
Læsefil med vendbare sider: DE SYV STRÅLER - DEN NYE TIDSALDERS PSYKOLOGI 6:8