Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SYV STRÅLER - den nye tidsalders psykolohi 6:8
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-Syv-Stråler-01-Den-nye-tids-psykologi

DE SYV STRÅLER - den nye tidsalders psykolohi 6:8 (6 af 9)


Strålerne er hverken positive eller negative, men energien kommer til udtryk i et højere eller lavere udviklet menneske.

DE SYV STRÅLER - den nye tidsalders psykolohi 6:8 (6 af 9)

5. stråle

KONKRET VIDEN OG VIDENSKAB

 

De-Syv-Stråler-06-18-Den-nye-tids-psykologi

 

Særligt gode egenskaber:

Evne til videnskabelig tænkning

Præcise, analytiske tankeprocesser, der fører til "sikker" viden. Helt nøjagtige udtalelser.

Koncentrationsevne

Samler sig om et område og udelukker alt andet. Arbejder med stor udholdenhed.

Evne til at definere og bygge tankeformer

Skarpt intellekt. Adskiller og afgrænser med stor klarhed.

Objektivitet

Tænker uden at føle. Retfærdighed uden nåde. Upersonlig iagttagelse af psykologiske processer.

Oprigtighed

Uafhængighed. Sætter idéer i relation til faktiske forhold. Sund fornuft. Tanken i sig selv er ikke nok (modsat 3. stråle).

 

 

De-Syv-Stråler-06-19-Den-nye-tids-psykologi

 

Særlige svagheder:

Overdreven intellektualitet

Betragter tænkeevnen som den eneste virkelighed.

Overanalytisk

Opfatter differentiering som et mål i sig selv – medfører manglende overblik.

Skepticisme og mistro

Afviser åndsvidenskab og det metafysiske. Afviser intuitive impulser som uvidenskabelige. Fordomsfuld.

Ufølsomhed

Ubehagelig kritisk. Bruger tanken til at blokere for følelser og intuition. Udelukker kreativitet og humor.

Snæversyn og kritisk holdning

Ekspert på afgrænset område. Optræder med samme "sikkerhed" på andre områder. Arrogance. Uforsonlig.

 

 

De-Syv-Stråler-06-20-Den-nye-tids-psykologi

 

Aktiv type:

Eksperimenterende og teknisk opfindsomhed dominerer.

Passiv type:

Klar viden og stor nøjagtighed dominerer.

Egenskaber, der skal erhverves:

Ærbødighed, hengivenhed, medfølelse, kærlighed, tolerance.

 

 

De-Syv-Stråler-06-21-Den-nye-tids-psykologi

 

Typiske 5. stråle mennesker

Analytiske og deduktive tanker er typiske 5. stråle egenskaber. 5. stråle menneskers højeste interesse og ideal er erhvervelsen af realitetsbetonet viden. De kan lægge en utrættelig tålmodighed og en overordentlig grundighed og metodiskhed for dagen i gentagne undersøgelser og klassificering af små og indviklede detaljer.

Her møder man:

Forskeren. Matematikeren. Juristen. Detektiven.

 

På de tidlige udviklingsstadier er det navnlig naturvidenskab, der interesserer, men senere udvides interessen til også at omfatte åndsvidenskabens esoteriske og metafysiske områder. 5. stråle mennesker er:

Hurtige i vendingen. Tekniske. Analytiske. Nøjagtige.

Og i besiddelse af stor evne til at specialisere sig

og opfatte detaljer.

 

De sætter stor pris på sandhed, objektivitet og nøjagtighed i iagttagelse, deduktion og fremstilling. Gud betragtes som et sandhedsprincip og løgn, uvidenhed, unøjagtighed og fordomsfuldhed udgør de største onder.

Drivkraften hos 5. stråle mennesker er trangen til at afdække viden – at nå frem til sandheden. Men den skal kunne bevises f.eks. ved korrekt beskrivelse af forudsætninger, baseret på anerkendte informationer. Holdningen kan gøre 5. stråle menneskets tænkning så uelastisk og metoderne så stive og usmidige, at det ikke når sit mål.

Målet er MESTERSKAB INDENFOR VIDENSKAB

Målet er at blive en mester på det naturvidenskabelige område – et intellektuelt geni indenfor enhver fysisk (og senere i en metafysisk) videnskabsgren. Ligesom 3. stråle mennesket bliver denne mennesketype til sidst ét med en altomfattende bevidsthed, og på den måde opnår 5. stråle mennesket til sidst både fuldkommen indsigt i sig selv og i de videnskabelige principper, som Universet er baseret på.

Blandt denne mennesketypes fejl og mangler kan nævnes:

Følelsen af at være noget særligt. Følelsesmæssig kulde.

Destruktiv kritik. Mental usmidighed og ensidighed.

Tendens til at se og i overdreven grad gøre opmærksom på

andres fejl. De ser ofte kun "hullerne i osten".

 

De har tilbøjelighed til at såre andre ved at "oplyse dem om deres fejl til deres eget bedste", samtidig med, at de er for ufølsomme til at forsøge at mildne oplysningen eller være diplomatiske. De morer sig med at "prikke hul på ballonerne" – og de er ude af stand til tålmodigt at bære over med uvidenhed, ligesom de også er intolerante overfor alt, hvad der er følelsesbetonet, mystisk og intuitivt.

Andre negative egenskaber hos denne mennesketype er:

Skepticisme. Materialisme. Stolthed. Selvoptagethed.

Pågående nysgerrighed. Gnieragtig tendens til at forlange

noget for noget. At være overdrevent pedantiske

og betone det formelle.

 

De lægger overdreven vægt på:

Tradition. Dogmer og doktriner.

De taber ofte det indre liv af syne

og er blinde for nødvendigheden af

indre erfaring og oplysning.

 

Eksempler på kendte 5. stråle mennesker

Sherlock Holmes' og alle andre detektivers skarpsindige iagttagelser og juristens kolde, klare ræsonnementer er eksempler på den systematiske tanke.

Man fortæller om præsident Abraham Lincoln, at engang, da han var på en togrejse sammen med en ven, blev vennens opmærksomhed fanget af nogle får, der gik på en mark. "De får er blevet klippet for nylig", sagde vennen. Lincoln kiggede ud af vinduet og svarede: "Ja, på denne side."

 

 

De-Syv-Stråler-06-21b-Den-nye-tids-psykologi

Artikel-De-Syv-Stråler-06-Den-nye-tids-psykologi
Download-fil: DE SYV STRÅLER - DEN NYE TIDSALDERS PSYKOLOGI 6:8


Artikel-De-Syv-Stråler-06-Den-nye-tids-psykologi
Læsefil med vendbare sider: DE SYV STRÅLER - DEN NYE TIDSALDERS PSYKOLOGI 6:8