Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SYV STRÅLER - den nye tidsalders psykolohi 6:8
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-Syv-Stråler-01-Den-nye-tids-psykologi

DE SYV STRÅLER - den nye tidsalders psykolohi 6:8 (5 af 9)


Strålerne er hverken positive eller negative, men energien kommer til udtryk i et højere eller lavere udviklet menneske.

DE SYV STRÅLER - den nye tidsalders psykolohi 6:8 (5 af 9)

4. stråle

HARMONI GENNEM KONFLIKT

 

De-Syv-Stråler-06-15-Den-nye-tids-psykologi

 

Særligt gode egenskaber:

Evnen til at løse konflikter

Stor hjertevarme, medfølelse, fysisk mod, gavmildhed. Ser begge sider og er villig til kompromis. Ønsker at harmonisere.

Vækst gennem kriser

Hurtigt intellekt. Konfronterer modsætninger og skaber dybtgående følelsesmæssige og mentale løsninger.

Æstetik – sans for skønhed og kunst

Afstemmer kontraster på en æstetik måde – skaber balance mellem ånd og stof. Kreativ livskunstner.

Intuition og fantasi

Omsætter idéer til billeder, som kan erkendes direkte (i modsætning til forklaringer).

Spontanitet og improvisation

Lever i nuet og stoler på sin associationsevne − dvs. evnen til at skabe sammenhæng i idéer.

 

 

De-Syv-Stråler-06-16-Den-nye-tids-psykologi

 

Særlige svagheder:

Konfliktsøgende

Opsøger instinktivt konflikt – både i det indre og i det ydre.

Selvoptagethed

Oplever sig selv som centrum for stridende kræfter – det fører til konstant lidelse.

Manglende selvtillid

Mangler moralsk mod og er ofte bekymret. Er ofte upræcis i sine vurderinger.

Pessimisme, bekymring og ladhed

Har oplevet konfrontation og negativitet så ofte, at det forventes. Føler sig hjælpeløs. Lider ofte af dovenskab.

Overdramatisering

Stærke lidenskaber. Foretrækker overdreven sandhed og effekter frem for triviel virkelighed. Er ofte ekstravagant.

 

 

De-Syv-Stråler-06-16a-Den-nye-tids-psykologi

 

Aktiv type:

Engagement i konflikter dominerer.

Passiv type:

Skabelse af harmoni og skønhed dominerer.

Egenskaber, der skal erhverves:

Sindsro, tillid, selvbeherskelse, renhed, uselviskhed, nøjagtighed, mental og moralsk ligevægt.

 

 

De-Syv-Stråler-06-17-Den-nye-tids-psykologi

 

Typiske 4. stråle mennesker

Bemærk at harmoni ikke opstår af sig selv, men på grundlag af konflikt. Nogle gange kan konflikten være så dominerende, at det er vanskeligt at få øje på harmonien. 4. stråle er menneskehedens stråle, og er der noget, der er karakteristisk for menneskeheden, så er det konflikter.

4. stråles egenskaber er:

Skabende tankevirksomhed. Harmoni.

Ligevægt. Skønhed og rytme.

 

4. stråle menneskets særlige evne består i at kunne opfatte og udtrykke "skønhedens princip i alt". Det har en stærk sans for form, symmetri, ligevægt og en veludviklet smag for:

– alt, hvad der er smukt i de forskellige kunstarter,

i naturen og i livet.

 

For denne mennesketype er skønheden i Universet det højeste gode, og manglende skønhed det største onde. Drivkraften er ønsket om at afsløre skønhedens indflydelse i Universet og at være formidler mellem den rene skønheds verden og den ufuldkomne verden med kunstarterne som mellemled.

Der er ikke kun tale om traditionelle kunstarter. Det kan også være en taler, der behersker sproget, og som kan begejstre, overtale og tryllebinde tilhørerne.

4. stråles målestok og test for mennesker, nationer og civilisationer er i langt højere grad skønhed end jordisk magt, besiddelser, militær styrke og økonomisk position. Nogle kunstnere kan se igennem fingre med en hvilken som helst adfærd, hvis den bare er gennemstrålet af skønhedens lys. De har et meget stærkt behov for skønhed i deres omgivelser og lider, hvis den mangler.

4. stråle mennesket skaber resultater med meget individuelle metoder. Og 4. stråle mennesket er den naturlige formidler og fortolker.

Målet er AT VISE GUDDOMMELIG SKØNHED

Målet er at blive en mesterkunstner – et geni indenfor en kunstart – især som livskunstner. Det indebærer, at man er i stand til at give fuldstændigt udtryk for den, man er, og opretholde et harmonisk forhold til andre.

Blandt 4. stråle menneskers fejl og mangler kan nævnes:

Omskiftelighed. Rastløshed. Lunefuldhed. Lidenskab.

Trang til at være i centrum. Indbildskhed.

Tilbøjelighed til at forkæle sig selv.

Ubetænksomhed og kynisme overfor mennesker,

der har haft bedre held end dem selv.

 

4. stråle mennesker er underlagt skiftende stemninger. De kan løftes til begejstringens højder og synke ned i depressionens og fortvivlelsens dybder.

4. stråle mennesker kan have tilbøjelighed til dagdrømmeri og til at leve i fantasiens verden. Den største lidelse, de kan komme ud for, er som regel frustration over mislykkede forsøg på at give fuldstændigt udtryk for sig selv.

Kunstnerens opgave er tilsyneladende at løfte menneskets bevidsthed til erkendelse af naturens og Guds herlighed ved hjælp af skønhed. På denne måde fungerer den ægte kunstner som "præst" og formidler mellem Gud og menneske.

 

Eksempler på udtalelser af 4. stråle mennesker

 

"Jeg har altid troet, at Gud simpelthen

er skønhed i virksomhed."

Jean-Jacques Rousseau

"Den bedste del af skønheden er den,

som et billede ikke kan udtrykke."

Francis Bacon

"Skønheden overtaler selv menneskers øjne

uden nogen taler."

William Shakespeare

 

 

De-Syv-Stråler-06-16b-Den-nye-tids-psykologi

Artikel-De-Syv-Stråler-06-Den-nye-tids-psykologi
Download-fil: DE SYV STRÅLER - DEN NYE TIDSALDERS PSYKOLOGI 6:8


Artikel-De-Syv-Stråler-06-Den-nye-tids-psykologi
Læsefil med vendbare sider: DE SYV STRÅLER - DEN NYE TIDSALDERS PSYKOLOGI 6:8