Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SYV STRÅLER - den nye tidsalders psykolohi 6:8
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-Syv-Stråler-01-Den-nye-tids-psykologi

DE SYV STRÅLER - den nye tidsalders psykolohi 6:8 (3 af 9)


Strålerne er hverken positive eller negative, men energien kommer til udtryk i et højere eller lavere udviklet menneske.

DE SYV STRÅLER - den nye tidsalders psykolohi 6:8 (3 af 9)

2. stråle

KÆRLIGHED-VISDOM

 

De-Syv-Stråler-06-07-Den-nye-tids-psykologi-

 

Særligt gode egenskaber:

Kærlighed og visdom

Visdom er viden vundet gennem erfaring og motiveret af kærlighed. Ikke mindst kærlighed til sandhed.

Stor sensitivitet

Udviklet intuition. Indfølingsevne, sympati og medfølelse.

Inklusivitet

Identificeret med alle skabninger – udvider bevidstheden, så den omfatter alt og alle.

Evnen til at undervise

Klar intelligens. Stimulerer latente evner i stedet for at give oplysninger.

Ro og tålmodighed

Roligt temperament, stor udholdenhed og trofasthed. Identificeret med sjælen, som er tidløs – medfører på sigt uafhængighed af formen.

 

 

De-Syv-Stråler-06-08-Den-nye-tids-psykologi-

 

Særlige svagheder:

Selvmedlidenhed

Vender naturlig evne til medfølelse mod sig selv. Ligegyldighed over for andre. Følelseskulde.

Frygtsomhed

Sensitivitet fører til manglende evne til at forsvare sig mod negative impulser.

Mindreværdsfølelse

Modtagelighed fører til manglende præstationer.

Overfokusering på studier

Overdrevent fordybet i studier. Ønsker ubegrænset viden og har svært ved at sortere.

Foragt for mentale begrænsninger

Foragt for andres mentale begrænsninger. Betragter ophobning af viden som et mål i sig selv, der ikke nødvendigvis omsættes til visdom.

 

 

De-Syv-Stråler-06-09-Den-nye-tids-psykologi

 

Aktiv type:

Domineres af kærlig indføling.

Passiv type:

Domineres af visdom og forståelse.

Egenskaber, der skal erhverves:

Kærlighed, barmhjertighed, uselviskhed, energi.

 

 

De-Syv-Stråler-06-10-Den-nye-tids-psykologi

 

Typiske 2. stråle mennesker

 

2. stråles særlige egenskaber er:

Visdom. Kærlighed. Intuition. Indsigt. Indføling.

Filantropi. Enhedsfølelse. Åndelig sympati.

Medfølelse. Loyalitet. Generøsitet.

 

Mennesketyperne er:

Vismanden. Filantropen. Reformatoren. Læreren.

Den inspirerende. Menneskevennen. Lægen ...

 

Et 2. stråle menneskes ideal er upersonlighed, altomfattende kærlighed, baseret på erkendelsen af livets enhed. Når et 2. stråle menneske er højt udviklet, er det intuitivt og stræber efter at lade visdom og kærlighed stråle ud uden at tænke på at få noget til gengæld. Det føler sig tilskyndet til at udvikle bestemte egenskaber til fuldkommenhed:

Tjenstvillighed. Renhed. Forfinelse. Mildhed. Ømhed.

Barmhjertighed. Sympati. Velvilje.

Harmoni og en beskyttende holdning.

 

Loyalitet i parforhold og venskab er en af 2. stråle menneskets største dyder, og for dette menneske er venskab ligefrem en religion og loyalitet er religionens højeste udtryk – navnlig når det møder nederlag og falskhed.

"Kærlighed, der forandrer sig, når der sker forandring,

er ikke kærlighed"

giver til en vis grad udtryk for 2. stråles kærlighedsideal.

 

For mennesker af denne type er de største onder:

Had. Adskilthed. Grusomhed. Selviskhed. Falskhed.

 

Drivkraften hos dette menneske er at:

Frelse. Undervise. Tjene. Helbrede. Dele med andre

og gøre dem lykkelige. Skabe og opretholde harmoni.

 

Det højeste mål for 2. stråle mennesker er fuldstændig erkendelse af, at alt liv udgør en enhed, og give udtryk for denne erkendelse i praktisk handling.

 

Et eksempel på 2. stråle adfærd

"Sympatiskolen" i England er et smukt eksempel på en af de undervisningsmetoder, der er typiske for 2. stråle. På denne skole har hvert barn i løbet af semesteret en dag som blind, en dag som handicappet, en som døv og en som stum … osv.

Om aftenen, før den dag barnet skal leve som en blind, får det bind for øjnene. Det vågner som blind. Det trænger til hjælp, og de andre børn fører det omkring. På den måde får det en ægte forståelse af, hvad det vil sige at være blind, og fordi eleverne, som hjælper, selv har prøvet at været "blinde", kan de vejlede med stor empati.

Målet er Allestedsnærværelse

For 2. stråle mennesket er livsmålet allestedsnærværelse, dvs. bevidst at identificere sig med det guddommelige liv i naturen og i alle skabninger og på denne måde være mystisk til stede overalt, hvor livet manifesterer sig. Kristus og Buddha er de store idealkarakterer.

Blandt de fejl og mangler, man finder hos denne mennesketype, kan nævnes:

Sentimentalitet. Lidenskab. Selvretfærdighed.

Overdreven følsomhed. Selvmedlidenhed.

Afhængighed af andre. At ruge over fornærmelser

og at have svært ved at tilgive overtrædelser

af 2. stråles adfærdsregler.

 

Dømmekraften bliver ofte sløret af følelser – især af medfølelse. 2. stråle mennesker er tilbøjelige til at være upraktiske og til at bringe så store ofre for andre, at det af og til undergraver selvtilliden og forstærker egoismen hos de mennesker, de ofrer sig for. Den største lidelse kan komme via:

Ulykkelig kærlighed. Disharmoni i nære

menneskelige relationer.

Troløshed. Tillidsbrud. Fejlbedømmelse. Kulde.

Isolation og udelukkelse. Ensomhed og tilsidesættelse.

 

 

De-Syv-Stråler-06-10b-Den-nye-tids-psykologi

Artikel-De-Syv-Stråler-06-Den-nye-tids-psykologi
Download-fil: DE SYV STRÅLER - DEN NYE TIDSALDERS PSYKOLOGI 6:8


Artikel-De-Syv-Stråler-06-Den-nye-tids-psykologi
Læsefil med vendbare sider: DE SYV STRÅLER - DEN NYE TIDSALDERS PSYKOLOGI 6:8