Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

2012 - OVERGANG ELLER UNDERGANG?
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-2012-Overgang-eller-Undergang-Erik-Ansvang

2012 - OVERGANG ELLER UNDERGANG? (5 af 7)


Mayakalenderen udløber 21. december 2012. Det har medført mange skrækscenarier om Jordens undergang. Men er det en profeti om "verdens ende"?

2012 - OVERGANG ELLER UNDERGANG? (5 af 7)

Tidens ende

eller en tidsalders ende?

 

2012-Overgang-eller-Undergang-05-Erik-Ansvang

 

Det lyder måske skræmmende for nogle, men ethvert nyt år skjuler uventede glæder, udfordringer og måske sorger. Men 2012 − og navnlig den 21. december 2012 − er en dato, der er ventet med særlig stor forventning og for nogles vedkommende måske også med lidt frygt. Eskatologien[1] − der er en gren af teologien − beskæftiger sig med verdens undergang − den yderste dom. Det er læren om de sidste begivenheder, og hermed mener man begivenhederne ved "tidernes ende". Men der er ikke tale om tidernes ende, men om en tidsalders ende. Forestillingen om tidernes ende, verdens ende eller verdens undergang er ofte en fordrejning af kendsgerningen om de ofte dramatiske begivenheder, der følger med en tidsalders afslutning. En ny tidsalder vil resultere i nye værdier – et paradigmeskift. Når materialismens tidsalder slutter, kan det naturligvis opleves som verdens ende eller undergang, men kun for de mennesker, der har baseret deres liv på kapital og materialisme. Hvis penge og anskaffelse af fysiske genstande er livets mål og mening, og hvis kapital opfattes som et middel til magt og indflydelse, mister livet både mål og mening, hvis materialismen forsvinder som værdigrundlag. Men verden består og livet fortsætter, bare på et andet værdigrundlag.

Hvis man frygter den 21. december 2012 kan denne oplysning måske hjælpe til at forstå, hvorfor tidspecifikke profetier ofte inspirerer til en følelse af frygt. Men forudsigelser omkring 2012 falder ikke ind under traditionelle eskatologi, for de stammer fra mayaernes forståelse af tid, og mayaerne betragtede tiden som et cyklisk fænomen snarere end et lineært, sådan som man gør det i nutiden.

Denne synsvinkel kaster et helt nyt lys over emnet, og det kommer mere i overensstemmelse med åndsvidenskabens fortolkning af tid. Sandsynligvis kommer det som en overraskelse for de fleste, at beherskelse af tid er en af ​​de psykiske kræfter, der skal udvikles af alle disciple, hvis de skal samarbejde med Hierarkiet, og hvis de vil være i stand til at imødekomme menneskehedens behov, men det er et faktum.

 

"En dybere forståelse af elementet tid, med dets cykliske ebbe og flod og rigtige tidspunkter for handling – en meget vanskelig psykisk evne at mestre … men som kan mestres gennem tålmodighed og ved at eliminere travlhed."[2]

 

 

_________________________________

[1] Eskatologi (af gr. eschatos = "yderst") betyder "læren om de sidste ting".

[2] Alice A. Bailey: Discipelskab i den nye tidsalder I, s. 65-66

_________________________________

Artikel-2012-Overgang-eller-Undergang-Erik-Ansvang
Download-fil: 2012 - OVERGANG ELLER UNDERGANG? - Erik Ansvang


Artikel-2012-Overgang-eller-Undergang-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: 2012 - OVERGANG ELLER UNDERGANG?