Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DET FEMTE ELEMENT
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Det-femte-element-Erik-Ansvang

DET FEMTE ELEMENT (9 af 12)


Den kosmiske orden er baseret på fem oprindelige elementer - ild, luft, vand og jord samt kvintessensen, der bogstaveligt betragtes som et element eller en femte egenskab.

DET FEMTE ELEMENT (9 af 12)

Verden er ikke firedelt men syvdelt

 

Åndsvidenskaben oplyser, at den fysiske verden er syvdelt, og at det æteriske stof i det elektromagnetiske område består af atomart og æteriske partikler, som derfor er fysiske. Naturvidenskaben anerkender endnu ikke Rupert Sheldrakes forskning, og den anerkender heller ikke æterens eksistens. Det skyldes givetvis det generelle forbud mod at tage "psykiske" og "paranormale" fænomener alvorligt. Hvis disse fænomener virkelig forekommer, skaber de selvsagt tvivl om det anerkendte mekanistiske verdenssyn, som stadig er ortodoksi i den institutionelle naturvidenskab. Derfor bliver denne type forskningsresultater som regel ignoreret eller benægtet − i det mindste offentligt.

I den esoteriske lære symboliserer de fire elementer det fysiske legeme og evnen til at handle (jord), astrallegemet eller evnen til at føle (vand), mentallegemet eller evnen til at tænke (luft) og sjælslegemet eller menneskets egentlige individuelle identitet (ild). I udviklingen skal mennesket først erkende, at det ikke er kroppen, følelserne og tankerne, som alle er redskaber for sjælen.

 

Det-femte-element-13-Erik-Ansvang

“Døde” genstande er også manifesteret på grundlag af en
æterisk støbeform. (Kirlianfoto).

 

Sjælen er ufuldkommen

Rupert Sheldrakes forklarer, at de morfogenetiske felter er organiseret, som de er, fordi de blev organiseret sådan i fortiden. Eftersom menneskets følelsesliv og tankeliv endnu er uorganiseret, må man formode, at det morfogenetiske felt, der ligger bag skabelsen af disse indre legemer, endnu ikke er fuldt organiseret. Det morfogenetiske felt – årsagen til manifestationen af det tænkende, følende og handlende menneske er menneskets sjæl. Sjælen er ikke fuldkommen fra starten, for havde den været det, ville der ikke være behov for yderligere udvikling, for så ville sjælen være fuldt ud kontrolleret fra et endnu dybere niveau, som åndsvidenskaben betegner som det åndelige eller guddommelige plan.

Artikel-Det-femte-element-Erik-Ansvang
Download-fil: DET FEMTE ELEMENT - Erik Ansvang


Artikel-Det-femte-element-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: DET FEMTE ELEMENT