Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

FORTABTE SJÆLE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Fortabte-sjæle-Åndsvidenskab-og-esoterisk-indsigt

FORTABTE SJÆLE (6 af 9)


Begrebet en fortabt sjæl hentyder til en situation, hvor et menneske lægger så stor vægt på personligheden, at sjælens forbindelse til den så godt som afskæres.

FORTABTE SJÆLE (6 af 9)

Kvantitativ og kvalitativ udvikling

 

Alle fysiske liv repræsenterer en mulighed, der er nøjagtigt udregnet med det formål at opnå netop den udvikling i kvalitet og kvantitet, som sjælen har mest brug for. Manglende anvendelse af denne mulighed medfører problemer og forsinkelser i en senere tilsvarende inkarnation. Lidelserne vil uundgåeligt blive forøget på grund af forøgelsen af den dårlige karma, som sjælen har pådraget sig.

 

Fortabte-sjæle-08-Åndsvidenskab-og-esoterisk-livssyn

 

I stedet for den vækst, som sjælen forventer som udbytte fra hver inkarnation, skal den i stedet kalkulere med et større eller mindre tab – en situation, der er uundgåelig i menneskets tidligere udviklingsstadier. Hvis processen skal være effektiv, må påvirkningen af det lavere stof være meget gennemgribende. Og når det er tilfældet, er det ganske enkelt ikke muligt at gendanne alle partikler − navnlig ikke via forbindelsen til astrallegemet. Når tiden er inde for bevidsthedens adskillelse fra astrallegemet (den astrale død), efterlades der stort set altid en skygge (ikke bare en skal) på astralplanet, og forskellen betyder, at en del af det kausale stof er gået tabt. Bortset fra tilfælde, hvor et menneske har levet et helt usædvanligt dårligt liv, bør tabet være langt mindre end det, der er vundet gennem vækst − og så er der totalt set fortjeneste på transaktionen. Mennesker, der er helt og holdent styret af deres lidenskaber eller af deres konkrete tænkning i det fysiske liv, vil ikke indkassere hverken kvalitet eller kvantitet, for vibrationerne kan ikke lagres i kausallegemet. Derimod vil sammenfiltringen være så kraftig, at der uden tvivl opstår betydelige tab, når adskillelsen finder sted.

Analogien med armen og hånden må ikke medføre, at (b) og (c) opfattes som permanente vedhæng til sjælen. I en livsperiode er de skilt ud, men bagefter trækkes de ind i (a), og resultatet af deres erfaringer fordeles så at si­ge på alt stoffet. Når den tid kommer, hvor sjælen på ny skal sende en del af sig selv i inkarnation, er det ikke de sam­me dele, (b) og (c), for de er optaget i sjælen og er blevet en del af den ligesom et glas farvet vand, der hældes op i en spand, blandes med vandet i spanden, og ikke længere kan skilles ud.

 

Fortabte-sjæle-09-Åndsvidenskab-og-esoterisk-livssyn

 

Ethvert farvestof, som var til stede i glasset, blandes (naturligvis i en blegere nuance) med vandet i spanden. Farvestoffet kan ses som et symbol på de kvaliteter, der blev udviklet gennem livets erfaringer. Det er ikke muligt at hælde nøjagtig det samme vand tilbage i glasset fra spanden, og tilsvarende kan sjælen ikke igen udskille nøjagtig de samme (b) og (c). … Derfor er personligheden i hver ny inkarnation altid en anden end i forrige inkarnationer, selvom sjælen forbliver den samme.

Men der findes også tilfælde, hvor personligheden erobrer den del af sjælen, som er sendt ned, og reelt bryder helt ud. Disse tilfælde er heldigvis uhyre sjældne, men de findes, og de repræsenterer den største katastrofe, der kan ske for en sjæl. I stedet for at (c) frastøder (b) og gradvis driver den tilbage til (a) absorberer (c) denne gang (b) lidt efter lidt og adskil­ler den fra (a). Dette er kun muligt ved en bevidst og varig hengivelse til ondskab – kort sagt sort magi.

Hvis dette forhold skal overføres til analogien, svarer det til en amputation ved skulderen − eller sjælens tab af næsten hele den tilgængelige kapital. Heldigvis mister den ikke alt, fordi (b) og (c) tilsammen kun er en lille del af (a), og der bag (a) er hele den store uudviklede masse af sjælen på første og andet mentale underplan.

Heldigvis kan et menneske – uanset hvor uintelligent eller ondt det er − ikke helt ruinere sig selv, for det er ikke i stand til at aktivere de højere aspekter af kausallegemet, før det har nået et udviklingsniveau, hvor denne form for ondskab er helt utænkelig.

Artikel-Fortabte-sjæle-Åndsvidenskab-og-esoterisk-indsigt
Download-fil: FORTABTE SJÆLE - C.W. Leadbeater


Artikel-Fortabte-sjæle-Åndsvidenskab-og-esoterisk-indsigt
Læsefil med vendbare sider: FORTABTE SJÆLE