Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

FORTABTE SJÆLE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Fortabte-sjæle-Åndsvidenskab-og-esoterisk-indsigt

FORTABTE SJÆLE (2 af 9)


Begrebet en fortabt sjæl hentyder til en situation, hvor et menneske lægger så stor vægt på personligheden, at sjælens forbindelse til den så godt som afskæres.

FORTABTE SJÆLE (2 af 9)

Sjælens investeringsprojekt

 

Fortabte-sjæle-02-Åndsvidenskab-og-esoterisk-livssyn

 

Denne nedstigning til lavere planer kan sammenlignes med en slags investering, der foretages af sjælen. Her gælder det samme som med alle andre investeringer, for sjælen satser på, at udbyttet bliver større end investeringen. Men ligesom med andre former for investering er der en risiko for, at en del af investeringen kan gå tabt − og i meget spe­cielle tilfælde mistes hele investeringen. Sker det, medfører det ikke, at sjælen går konkurs, men den mangler kapital til en ny investering.

Underplanernes stof

I fortsættelse af denne analogi kan man sige, at sjælens kausal­legeme består af stof fra det syvdelte mentalplans tre øverste underplaner, men for langt hovedparten af menneskeheden er der endnu ingen aktivitet over det laveste af de tre underplaner. Og selv på det laveste kausalplan er aktiviteten sædvanligvis kun sporadisk. Derfor kan sjælen kun sende en lille del af dette stof ned på de lavere planer − og kun en lille del af denne del kan forbindes med mentalt og astralt stof på planerne under kausalplanet.

 

Fortabte-sjæle-03-Åndsvidenskab-og-esoterisk-livssyn

Planche - Fortabte sjæle

Planchen kan forstørres ved at klikke på linket herover.

 

Sjælens kontrol over det stof, den har sendt ned, er desuden både svag og mangelfuld, fordi den endnu delvis er sovende. Men astrallegemet og mentallegemet vokser i takt med, at den fysiske krop vokser op, og derved udvikles det kausale stof, der er for­bundet med disse legemer, for det kausale stof vækkes af de kraftige svingninger, som påvirker det gennem de lavere legemer.

Den del af kausallegemet, der er helt nedsæn­ket i de lavere legemer, giver både kraft og vitalitet samt en fornemmelse af individualitet til mentallegemet og astrallegemet. De lavere legemer virker nu tilbage på kausallegemet og vækker en klar oplevelse af liv i sjælen. Denne klare oplevelse af liv er præcis, hvad sjælen har behov for, for processen er selve formålet med nedstignin­gen. Det er oven i købet længslen efter denne oplevelse, når sjælen ikke er inkarneret, der trækker den ned i ny inkarnation.

Men netop fordi denne lille del af sjælen, der er inkarneret i legemerne, har erfaret disse oplevelser, og derfor er mere vågen end resten af sjælen, er der en risiko for, at den kan blive så intensiveret, at delen kan opfatte sig selv som hele sjælen og for en tid glemme sin forbindelse med ”Faderen i Himlen”. Den identificerer sig midlertidigt med det stof, den arbejder igennem og afviser måske impulserne fra sit højere aspekt på kausalplanet – det vil sige den del af sjælen, der ikke er forbundet med det mentale og astrale stof. Og det er samtidig den del, der er forbindelsesleddet til alle andre sjæle på kausalplanet.

Artikel-Fortabte-sjæle-Åndsvidenskab-og-esoterisk-indsigt
Download-fil: FORTABTE SJÆLE - C.W. Leadbeater


Artikel-Fortabte-sjæle-Åndsvidenskab-og-esoterisk-indsigt
Læsefil med vendbare sider: FORTABTE SJÆLE