Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MILJØORGANISATIONEN NOAH
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Noah-Miljøorganisation

MILJØORGANISATIONEN NOAH (3 af 3)


Miljøbevægelsen NOAH arbejder for at forbedre det levende miljø ved aktivt at bekæmpe miljøødelæggelsen og dens årsager og anvise alternativer.

MILJØORGANISATIONEN NOAH (3 af 3)

13 punkter om NOAH

 

Noah-Miljøorganisation-03

 

1. NOAH arbejder ud fra en erkendelse af, at grænserne for Jordens miljømæssige bæreevne allerede er væsentligt overskredet, at denne bæreevne fortsat skal være pejlemærke for miljøindsatsen, og at fortsat vækst i ressourceforbruget derfor er uholdbar.

2. NOAH arbejder for lige ret til og en retfærdig fordeling af Jordens ressourcer – det betyder f.eks., at NOAH arbejder for klimaretfærdighed, der bygger på, at de rige industrialiserede lande, som historisk set har udledt flest drivhusgasser, skal foretage de største reduktioner.

3. NOAH arbejder for en retfærdig fordeling af ansvaret for verdens miljøproblemer, herunder at de rige lande pålægges ansvar for at rette op på de miljøødelæggelser og menneskelige skader, de allerede har påført de fattige lande, og at standse al yderligere direkte eller indirekte eksport af miljøproblemer til de fattige lande.

4. NOAH arbejder samlet set for, at de samfundsmæssige drivkræfter og strukturer, der har bidraget og fortsat bidrager til, at miljøets bæreevne overskrides, gentænkes i et bæredygtigt perspektiv.

5. NOAH ønsker at fremme princippet om forsigtighed ved vurderinger af mulige påvirkninger på miljøet, ligesom NOAH arbejder ud fra en helhedstænkning, der f.eks. betyder, at der er opmærksomhed på, at de klimaindsatser, NOAH er fortalere for, ikke har uhensigtsmæssige effekter andre steder i miljøet.

6. NOAH bygger sine standpunkter og indsatser på et miljøfagligt solidt fundament, og NOAH forsøger at give et pålideligt billede af miljøets tilstand og af miljøeffekterne af menneskenes aktiviteter.

7. NOAH ønsker at mobilisere den enkelte dansker til at være med til at arbejde for det levende miljø, til at gøre modstand mod ødelæggelsen af miljøet og til at være med til at forandre miljøødelæggende produktions- og forbrugsmønstre.

8. NOAH arbejder miljøpolitisk, men er uafhængig af politiske partier.

9. NOAH har et internationalt udsyn, og som det danske medlem af Friends of the Earth (FoE) arbejdes der i et meget bredt internationalt netværk af miljøorganisationer.

10. NOAH formår at sætte fingeraftryk på dansk miljøpolitik og at bidrage til danskernes miljøbevidsthed.

11. NOAH bygger på over 40 års resultater og erfaringer fra et miljøarbejde, der i tidens løb har omfattet stort set alle væsentlige miljøspørgsmål og alt fra lokale til globale problemer og indsatser.

12. NOAH arbejder overvejende som ulønnede, frivillige aktivister.

13. NOAH er stolte over at være en organisation med en flad beslutningsstruktur og med basisdemokrati − NOAH er de aktives organisation!

 

Kontakt:

 

Noah-Miljøorganisation-04

Miljøbevægelsen NOAH

Nørrebrogade 39, 1. tv.
2200 København N
Website: www.noah.dk
E-mail: noah@noah.dk

 

 

_________________________________

Link til præsentation: GREENPEACE

_________________________________

Artikel-Noah-Miljøorganisation
Download-fil: MILJØORGANISATIONEN NOAH


Artikel-Noah-Miljøorganisation
Læsefil med vendbare sider: MILJØORGANISATIONEN NOAH