Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MILJØORGANISATIONEN NOAH
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Noah-Miljøorganisation

MILJØORGANISATIONEN NOAH (2 af 3)


Miljøbevægelsen NOAH arbejder for at forbedre det levende miljø ved aktivt at bekæmpe miljøødelæggelsen og dens årsager og anvise alternativer.

MILJØORGANISATIONEN NOAH (2 af 3)

Noahs publikationer og økonomi

 

Noah-Miljøorganisation-02

 

NOAH's Forlag

− udgiver bøger om natur, miljø og samfund, skrevet af kompetente folk med seriøse holdninger.

NOAH's tidsskrift Miljøsk

Miljøsk udgives af miljøbevægelsen NOAH. Tidsskriftet henvender sig til alle, der synes, at ødelæggelsen af miljøet er en alvorlig sag. Miljøsk lægger gerne spalteplads til kritisk debat, men uden visioner og løsningsforslag er kritik uinteressant. Med diskussion af alternative og bæredygtige udviklingsveje vil Miljøsk være med til at sætte dagsordenen for fremtidens miljødebat. Artikler i Miljøsk er ikke nødvendigvis udtryk for Miljøbevægelsen NOAH's holdning.

NOAH's interne blad

− er det fælles beslutningsorgan. Når NOAH skal tage beslutninger i spørgsmål, der vedrører hele organisationen, sker det gennem NOAH's interne blad. Bladet udsendes hver anden uge til samtlige aktive. I det interne blad kan grupper stille forslag om alt lige fra økonomi til fælles miljøpolitik. Tilsvarende kan grupper afvise forslag.

To gange årligt mødes aktive fra alle grupper i landet i en weekend. Den ene af dagene arbejdes der med et eller flere miljøpolitiske emner. Den anden dag giver landsgrupperne referater, og der tages beslutninger om organisatoriske og økonomiske spørgsmål.

NOAH's sekretariat

Sekretariatet har først og fremmest en administrativ funktion. Sekretariatet er arbejdsplads for 2 militærnægtere og 2-4 projektmedarbejdere. Dertil kommer en del frivillige aktive i løbet af dagen. Sekretariatet ledes af NOAH's sekretariatsgruppe, der har ansat en sekretariatsleder. Om aftenen er der ofte hektisk mødeaktivitet mellem de forskellige grupper.

NOAH's økonomi

NOAH har status som en selvejende institution. NOAH's aktiviteter finansieres ved hjælp af fondsmidler (bl.a. tipsmidlerne og den Grønne Fond), indtægter ved foredrag, salg af bøger, Miljøsk, plakater, postkort m.v. og støttekredsmedlemmer. Regnskabsgruppen varetager NOAH's økonomi.

NOAH's arbejde internationalt

NOAH er medlem af verdens største græsrodsnetværk, Friends of the Earth. Ligesom NOAH er Friends of the Earth (FoE) kendetegnet ved sin flade struktur, det vil sige at alle FoE’s beslutninger og holdninger bliver formuleret på baggrund af de 77 medlemslandes miljøpolitiske arbejde.

Artikel-Noah-Miljøorganisation
Download-fil: MILJØORGANISATIONEN NOAH


Artikel-Noah-Miljøorganisation
Læsefil med vendbare sider: MILJØORGANISATIONEN NOAH