Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DET FYSISKE LEGEME
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Det-fysiske-legeme-Alice-Bailey-Mystik-Spirituelt-Holisme

DET FYSISKE LEGEME (3 af 4)


Det fysiske legeme er så udviklet, at det ikke udvikler sig mere - bortset fra, at det åndelige menneske kan påvirke det. Det meste af denne påvirkning skabes i det æteriske legeme.

DET FYSISKE LEGEME (3 af 4)

Det æteriske legeme

 

Det-fysiske-legeme-03-Alice-Bailey-Ã…ndsvidenskab 

 

Æterlegemet

Det fysiske legeme er ganske enkelt (hverken mere eller mindre) et legeme for bevidsthed på det fysiske plan. Opmærksomheden skal i stedet rettes mod det æteriske legeme, som er et udtryk for de subtile indre legemer og deres iboende bevidsthed. Det fysiske legeme er vigtigt, fordi det skal rumme bevidstheden og reagere på enhver form for bevidst respons − lige fra den laveste mennesketype op til den holistiske bevidsthed hos et menneske med tredje indvielse.

Legemerne og formerne for det iboende bevidste liv i de tre naturriger under menneskeriget har et tilsvarende, men ikke lige så vanskeligt problem. Her tænkes der dog kun på menneskets fysiske legeme, som ikke er et princip, fordi det ikke er et mål for udviklingen. Det fungerer ikke som en spire eller et kim i en udviklingsproces. Alle de forandringer, der kan skabes i det fysiske legeme, er sekundære set i relation til at opnå bevidst respons på erkendelsen af en fremspirende guddommelighed. Det er nødvendigt at understrege denne realitet på grund af forvirringen i menneskehedens holdning til emnet.

Ikke et princip

Sammenfattende kan det siges: Det fysiske legeme er ikke et princip. Det fysiske legeme skal ikke være den vigtigste genstand for aspirantens opmærksomhed. Det reagerer automatisk på den bevidsthed, der er under udvikling i alle naturriger.

Det fysiske legeme fortsætter med at være det redskab, der bliver påvirket, og ikke det, der har en iboende evne til at påvirke. Det fysiske legeme har ingen betydning i den skabende proces, for det er en modtager, og derfor er det ingen igangsætter af skabende aktivitet. Det, der har betydning, er bevidstheden, for den er under udvikling – og dermed menes der det iboende åndelige menneskes respons på livet, omstændigheder, begivenheder og omgivelser. Det fysiske legeme reagerer udelukkende automatisk.

Artikel-Det-fysiske-legeme-Alice-Bailey-Esoterisk-visdom
Download-fil: DET FYSISKE LEGEME - Djwhal Khul


Artikel-Det-fysiske-legeme-Alice-Bailey-Esoterisk-visdom
Læsefil med vendbare sider: DET FYSISKE LEGEME