Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DET FYSISKE LEGEME
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Det-fysiske-legeme-Alice-Bailey-Mystik-Spirituelt-Holisme

DET FYSISKE LEGEME (2 af 4)


Det fysiske legeme er så udviklet, at det ikke udvikler sig mere - bortset fra, at det åndelige menneske kan påvirke det. Det meste af denne påvirkning skabes i det æteriske legeme.

DET FYSISKE LEGEME (2 af 4)

Et responsapparat

 

Det-fysiske-legeme-02-Alice-Bailey-Ã…ndsvidenskab

 

Et bevidsthedskim

Et princip er et bevidsthedskim, der rummer alle muligheder til at opnå fuld bevidsthed på alle niveauer af guddommelig aktivitet. Et princip kan give viden om omgivelserne og gøre det muligt at respondere bevidst på dem. Et princip er årsag til, at en trinvis udvikling af sensitivitet bliver mulig og uundgåelig, og mennesket vil til sidst opnå erkendelse af det guddommelige.

En automat

Det fysiske legeme − og i langt mindre grad det astrale og det mentale legeme − fungerer automatisk som enheder i et guddommeligt respons-apparat − en mekanisme, der sætter "det himmelske menneske", den planetariske Logos og det åndelige menneske i stand til at bruge dette redskab til bevidst at komme i kontakt med den guddommelige plan og hensigt og at respondere på den. På nuværende tidspunkt er det kun det fysiske legeme, der er så fuldt udviklet, at det ikke skal udvikles mere i det planetariske system, undtagen i den udstrækning et åndeligt menneske er i stand til at påvirke det − og så vil det meste af påvirkningen ske i det æteriske legeme og ikke i det faste fysiske. Dette forhold er i høj grad vigtigt, men forstås næsten aldrig.

Det faste fysiske legeme nåede højdepunktet i sin udvikling i det forrige solsystem (når det vurderes logisk og ud fra hierarkiske processer). Det fysiske legeme var dengang det guddommelige mål for hele evolutions-processen. Det er ikke let for nutidens menneskehed at forstå det, og det er ikke muligt eller hensigtsmæssigt at oplyse om de evolutionære stadier, som det guddommelige redskab gennemgår som en forberedelse til den opgave, den skal udføre i det nuværende solsystem. I denne guddommelige inkarnation, som Planetlogos gennemlever ved at benytte planeten Jorden som sit redskab, er det fysiske legeme ikke et mål for udviklingen, men ganske enkelt noget, der eksisterer og må accepteres og koordineres i den generelle udviklingsplan. Planen vedrører udelukkende udvikling af bevidstheden.

Artikel-Det-fysiske-legeme-Alice-Bailey-Esoterisk-visdom
Download-fil: DET FYSISKE LEGEME - Djwhal Khul


Artikel-Det-fysiske-legeme-Alice-Bailey-Esoterisk-visdom
Læsefil med vendbare sider: DET FYSISKE LEGEME