Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ÅNDELIG VEJLEDNING
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Åndelig-vejledning-Alice-Bailey-Spiritualitet-Mystik

ÅNDELIG VEJLEDNING (5 af 6)


Åndelig vejledning er et vanskeligt emne. Den er baseret på en indre, instinktiv, åndelig erkendelse af Gud og Guds plan. Denne indre reaktion udnyttes i dag af mange.

ÅNDELIG VEJLEDNING (5 af 6)

Hvilke kilder?

 

Bortset fra de almindelige esoteriske skoler, der findes i verden i dag, er der grupper af mennesker, der praktiserer forskellige former for meditation og yoga. Dette gælder både Østens og Vestens aspiranter. Nogle af disse mennesker arbejder på grundlag af ægte viden og derfor helt sikkert. Andre er dybt uvidende, ikke alene med hensyn til teknik og metode, men også om de resultater, der kan forventes af deres anstrengelser. Resultater må der uundgåeligt blive, og det vigtigste resultat er, at bevidstheden vendes indad, at der udvikles en introspektiv holdning, og at manden eller kvinden orienteres mod de indre subjektive verdener og tilværelsens mere subtile planer – som regel den astrale verden og sjældent sjælenes sande, åndelige verden. Den mentale natur påvirkes sjældent, og de fremgangsmåder, der følges, gør som regel hjernecellerne negative og passive, mens tænkeevnen forbliver inaktivt og ofte ikke er vågen. Det eneste bevidsthedsområde, der er synligt, er således det astrale. Den fysiske og håndgribelige verden lukkes ude, og den mentale verden lukkes ligeledes ude. Jeg vil bede jer om at tænke dybt over denne udtalelse.

Åndelig-vejledning-06-Djwhal-Khul-Alice-Bailey-Mystik-HolismeOxford-bevægelsen har også lagt stor vægt på behovet for vejledning, men har tilsyneladende ikke udviklet nogen virkelig forståelse af emnet eller været opmærksom på de omfattende undersøgelser af de alternative kilder til ”Guds stemme”. Mystikere af alle slags, med et naturligt anlæg for det introspektive, passive liv, hører i dag stemmer, modtager vejledning og følger impulser, som de påstår, kommer fra Gud. Overalt er grupper optaget af at gøre mennesker bekendt med det åndelige liv, eller af opgaven med at udforske Guds plan eller at samarbejde med den på en eller anden måde. Nogle af disse grupper arbejder intelligent, og har somme tider ret i deres teorier og bestræbelser, men de fleste af dem er på vildspor, idet de stort set er astrale i deres natur.

Resultatet af alt dette er dobbelt. På den ene side udvikles der en håbefuld stemning blandt verdens åndelige tjenestearbejdere, når de ser, hvor hurtigt menneskeheden orienterer sig mod det meningsfyldte, de sande åndelige værdier og de esoteriske fænomener. De indser, at hele menneskeheden i dag − på trods af fejltagelser og misforståelser − i bevidstheden stræber ”indad mod centret for åndeligt liv og fred”. Det andet resultat er erkendelsen af, at der under denne omstillingsproces til finere værdier opstår virkelig farefulde perioder. Medmindre der etableres en umiddelbar forståelse af de psykologiske tilstande og muligheder, og medmindre menneskehedens mentalitet vækkes til forståelse og sund fornuft, vil man inden udgangen af dette århundrede (skrevet i sidste århundrede) være nødt til at gennemgå en periode med dyb psykologisk og racemæssig uro.

For eksempel er der to faktorer, som i dag har stor psykologisk virkning på menneskeheden:

  1. Uvished, frygt og bekymring påvirker i alle lande den store menneskemasse i en meget negativ retning, stimulerer astralt og nedsætter på samme tid den fysiske vitalitet.
  2. Indstrømningen af højere åndelige kræfter fremkalder alvorlige og udbredte problemer blandt de mere intelligente og mystisk orienterede mennesker, idet de beskyttende æteriske barrierer nedbrydes, og dørene til astralplanet slås op på vid gab. Sådan er nogle af de farer, der er forbundet med åndelig stimulering.

Derfor har det stor betydning for os at studere, fra hvilke kilder, en stor del af den såkaldte ”vejledning” kan komme.

Artikel-Åndelig-vejledning-Alice-Bailey-Esoterisk-visdom
Download-fil: ÅNDELIG VEJLEDNING - Alice A. Bailey


Artikel-Åndelig-vejledning-Alice-Bailey-Esoterisk-visdom
Læsefil med vendbare sider: ÅNDELIG VEJLEDNING