Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ÅNDELIG VEJLEDNING
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Åndelig-vejledning-Alice-Bailey-Spiritualitet-Mystik

ÅNDELIG VEJLEDNING (4 af 6)


Åndelig vejledning er et vanskeligt emne. Den er baseret på en indre, instinktiv, åndelig erkendelse af Gud og Guds plan. Denne indre reaktion udnyttes i dag af mange.

ÅNDELIG VEJLEDNING (4 af 6)

Sjælskontakt - ikke mesterkontakt

 

Åndelig-vejledning-05-Djwhal-Khul-Alice-Bailey-Mystik-Holisme

 

I lyset af dette kan følgende kendsgerninger ikke gentages for ofte:

 

1. At målet for al undervisning, der gives i de ægte esoteriske skoler, er at sætte mennesket i bevidst forbindelse med sin egen sjæl og ikke med mesteren.

2. At mesteren og Hierarkiet af mestre kun arbejder på sjælens plan − som sjæle med sjæle.

3. At bevidst reaktion på impulser fra Hierarkiet og den hierarkiske plan afhænger af den sensitivitet, der kan udvikles og gøres permanent i forholdet mellem et menneskes sjæl og dets hjerne via tænkeevnen.

4. At følgende punkter bør huskes:

  • Når et menneske er bevidst opmærksom på sig selv som en sjæl, kan det komme i forbindelse med andre sjæle.
  • Når det bevidst er en discipel, kan det komme i forbindelse med og samarbejde intelligent med andre disciple.
  • Når det er en indviet, bliver andre indviede en kendsgerning i dets liv og bevidsthed.
  • Når det er en mester, opnår det himmerigets frihed og arbejder bevidst som en af Hierarkiets ældre medlemmer.

Men – og det er af allerstørste vigtighed – alle disse differentieringer har relation til grader i arbejdet og ikke til personers status. De angiver sjælsudvidelser og ikke kontakt med personligheder med stadig højere status. Reaktionen på sjælens verden, hvor det esoteriske Hierarki udgør hjerte og sind, afhænger af, i hvor høj grad sjælens udvikling er realiseret på det fysiske plan.

Den vejledning, som mange esoteriske skolers tilhængere så ofte reagerer på, kommer ikke fra Hierarkiet, men fra den astrale afspejling af Hierarkiet. Der reageres således på en illusorisk, forvrænget, menneskeskabt fremstilling af en stor åndelig kendsgerning. De kunne − hvis de foretrak det − reagere på selve virkeligheden.

Artikel-Åndelig-vejledning-Alice-Bailey-Esoterisk-visdom
Download-fil: ÅNDELIG VEJLEDNING - Alice A. Bailey


Artikel-Åndelig-vejledning-Alice-Bailey-Esoterisk-visdom
Læsefil med vendbare sider: ÅNDELIG VEJLEDNING