Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ÅNDELIG VEJLEDNING
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Åndelig-vejledning-Alice-Bailey-Spiritualitet-Mystik

ÅNDELIG VEJLEDNING (3 af 6)


Åndelig vejledning er et vanskeligt emne. Den er baseret på en indre, instinktiv, åndelig erkendelse af Gud og Guds plan. Denne indre reaktion udnyttes i dag af mange.

ÅNDELIG VEJLEDNING (3 af 6)

Forestillinger om vejledning

 

Åndelig-vejledning-03-Djwhal-Khul-Alice-Bailey-Mystik-Holisme

 

Mennesker, der deltager i aktiviteter inden for de tankeretninger (de har mange navne), der for eksempel kaldes ”Mental Science”, ”New Thought”, ”Christian Science” og andre, er også tilbøjelige til at glide over i en passiv tilstand baseret på selvsuggestion. Den gentagne bekræftelse af den udtalte, men ikke virkelig erkendte guddommelige kendsgerning, vil efterhånden fremkalde en reaktion fra livets formside, en reaktion, der (selvom den ikke kan kaldes vejledning) ikke desto mindre opfattes som en slags vejledning og udelukker den frie vilje. Dette er en reaktion i stor målestok og forskellig fra den, der er beskrevet ovenfor. Hvor der i det ene tilfælde er en blind accept af en uheldig skæbne, fordi det er Guds vilje, og den vilje derfor må være god og rigtig, gøres der i det andet tilfælde et forsøg på at få det subjektive menneske til at acceptere det omvendte forhold. Det får at vide, at der ikke findes forkerte tilstande, undtagen dem, det selv skaber, og at der ikke findes smerte og heller intet ubehageligt. Det opfordres til at erkende, at det er guddommeligt og arving til evigheden, og at de ulykkelige hændelser er resultatet af dets egen skabende fantasi. Det får at vide at de i virkeligheden slet ikke eksisterer.

I begge tankeretninger læres og lægges der vægt på den sandhed, at skæbnen er udtryk for loven om årsag og virkning, og at mennesket inderst inde er guddommeligt, men i begge tilfælde befinder selve mennesket sig i en passiv position og som offer for enten en grusom skæbne eller sin egen guddommelighed. Jeg har nøje overvejet denne formulering, fordi det er mig magtpåliggende at oplyse mine læsere om, at det aldrig har været meningen, at skæbnen skulle gøre mennesket til et hjælpeløst offer for omstændighederne eller til et selvhypnotiseret redskab for en bekræftet, men uudviklet guddommelighed. Mennesket er udset til at være den intelligente hersker over sin egen skæbne og en bevidst eksponent for sin iboende guddommelighed – den indre Gud.

 

Åndelig-vejledning-04-Djwhal-Khul-Alice-Bailey-Mystik-Holisme

 

Desuden har esoterikerne, teosofferne og rosenkreuzerne (særligt i de esoteriske skoler) deres egen forestilling om vejledning. Den har en anden karakter end de to, der er beskrevet oven for, men resultaterne er ikke desto mindre meget de samme, og de reducerer den studerende til én, der bliver vejledt og ofte styret af indbildte stemmer. Ofte påstår organisationens ledere at være i direkte forbindelse med en mester eller hele hierarkiet af mestre, som giver ordrer. Disse ordrer gives videre til organisationens menige medlemmer, og der forventes øjeblikkelig og blind lydighed. I forbindelse med undervisningen, der kaldes esoterisk udvikling, holdes et lignende forhold til mesteren eller Hierarkiet op som mål, og en opfordring til at arbejde eller meditere − og man får aspiranterne til at tro, at de en dag vil høre mesterens stemme, som giver vejledning og fortæller, hvad man skal gøre, og hvordan man skal deltage i forskellige opgaver. Mange af de psykologiske vanskeligheder, der er i esoteriske grupper, kan føres tilbage til denne holdning og til dette forfængelige mål, der er stillet i udsigt.

Artikel-Åndelig-vejledning-Alice-Bailey-Esoterisk-visdom
Download-fil: ÅNDELIG VEJLEDNING - Alice A. Bailey


Artikel-Åndelig-vejledning-Alice-Bailey-Esoterisk-visdom
Læsefil med vendbare sider: ÅNDELIG VEJLEDNING