Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

TIL SØRGENDE MENNESKER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Til-sørgende-mennesker-Leadbeater-Åndsvidenskab

TIL SØRGENDE MENNESKER (8 af 11)


Sorg skyldes uvidenhed. Jo mere vi ved, desto større tillid vil vi have, for vi vil være overbeviste om, at vi og vores afdøde er i den fuldkomne magts varetægt.

TIL SØRGENDE MENNESKER (8 af 11)

Menneskets liv

og sjælens liv

 

Menneskelivet er nået langt længere og er langt større end normalt antaget. Livsgnisten, der udgik fra Gud, må vende tilbage til Ham, og vi er endnu langt fra guddommelig fuldkommenhed. Alt liv er under udvikling, for den guddommelige lov er udvikling. Og mennesket vokser − langsomt men sikkert − sammen med alt andet liv på Jorden. Det, som i almindelighed kaldes et menneskeliv, er i virkeligheden kun en dag af et menneskes virkelige liv. På samme måde som mennesket i det almindelige liv står op hver morgen, tager sit tøj på og går på arbejde for senere − når det bliver nat – tager tøjet af og går til ro … for derefter igen den næste morgen at stå op for igen at gå til sit arbejde − sådan vender mennesket tilbage til det fysiske liv og ifører sig det fysiske legeme. Og når arbejdstiden er forbi, lægger det igen denne dragt i det, vi kalder døden, og går over i den hviletilstand, der her er beskrevet. Og når denne hvileperiode er forbi, ifører mennesket sig igen et nyt legemet som ydre klædning og tager igen af sted for at begynde en ny dag af det fysiske liv, hvor det fortsætter sin udvikling fra det punkt, hvor det sluttede. Og dette lange liv fortsætter, indtil mennesket når det guddommelige mål, som er hensigten med livet.

Disse informationer er sikkert nye for dig, og eftersom de er nye, opleves de måske underlige og ulogiske. Og alligevel kan alt det, jeg her har sagt, bevises, og det er blevet undersøgt mange gange. Men hvis du ønsker at lære mere, må du studere den litteratur, der findes om disse emner, for i en lille bog som denne med et begrænset emne, kan jeg kun komme med kendsgerninger og ikke forsøge at komme med beviser.

Bekymringer i efterlivet

Nogen vil måske spørge, om de døde ikke plages af bekymringer for deres efterladte. Det sker af og til, og bekymringerne forsinker deres fremskridt. Derfor bør vi så vidt muligt undgå at være årsag til bekymring. Den døde bør være helt fri for alle tanker, der drejer sig om det liv, der nu er forladt, for den døde bør udelukkende beskæftige sig med den nye tilværelse. De, der i det fysiske liv har ladet sig vejlede at den nu afdødes råd, bør forsøge at tænke på egen hånd, for ellers vil de fortsat være afhængige af den døde. Det vil forstærke de bånd, der binder den døde til den fysiske verden, som nu er forladt. Derfor er det altid en god gerning at tage sig af de børn, som en afdød efterlader sig, for på denne måde gør man ikke alene godt mod børnene, men befrier også den afdøde fra ængstelse og gør det nemmere at følge vejen ind i lyset.

Hvis den afdøde under sit fysiske liv er fyldt med tåbelige og blasfemiske religiøse dogmer, medfører det ofte angst for den fremtidige skæbne. Men heldigvis er der i den åndelige verden mange, som har påtaget sig opgaven at opsøge mennesker, der lider under denne misforståelse og ved hjælp af en rationel forklaring oplyse dem om de faktiske forhold. Det er ikke alene afdøde, der gør dette, for der er også mange fysisk levende mennesker, som hver nat i søvnperioden anvender tiden i den indre verden til at hjælpe de døde, mens det fysiske legeme sover. De forsøger at befri folk for angst eller lidelse ved at forklare dem sandheden i hele dens overvældende skønhed. Al lidelse kommer af uvidenhed. Fjern uvidenheden og lidelsen er forbi.

Artikel-Til-sørgende-mennesker-Leadbeater-Åndsvidenskab
Download-fil: TIL SØRGENDE MENNESKER - C.W. Leadbeater


Artikel-Til-sørgende-mennesker-Leadbeater-Åndsvidenskab
Læsefil med vendbare sider: TIL SØRGENDE MENNESKER