Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

TIL SØRGENDE MENNESKER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Til-sørgende-mennesker-Leadbeater-Åndsvidenskab

TIL SØRGENDE MENNESKER (3 af 11)


Sorg skyldes uvidenhed. Jo mere vi ved, desto større tillid vil vi have, for vi vil være overbeviste om, at vi og vores afdøde er i den fuldkomne magts varetægt.

TIL SØRGENDE MENNESKER (3 af 11)

Det sadistiske dogme

 

Mange teorier angående livet efter døden har været almindeligt accepterede − de fleste af dem var et resultat af misforståelser af gamle hellige skrifter. Der var en periode, hvor man troede på det sadistiske dogme om det, der kaldtes den evige fortabelse. Dette dogme var stort set almindeligt accepteret i Europa, mens det i dag kun er meget naive mennesker, der tror på det. Dogmet var baseret på en forkert oversættelse af bestemte ord, som man påstod stammede fra Kristus, og dogmet blev brutalt brugt af middelalderens munke som et formålstjenligt skræmmebillede, der kunne bruges til at skræmme de uvidende masser til at underkaste sig Kirken. Efterhånden som civilisationen udvikledes, begyndte det at gå op for de tænkende mennesker, at denne opfattelse ikke alene var blasfemisk, men direkte latterlig. Nye fortolkere af religionen har derfor forsøgt at komme med forklaringer, der var lidt mere troværdige og sandsynlige, men som regel har de været diffuse og tvetydige og ikke mindst langt fra den enkle sandhed. Samtlige kirker har gjort deres lærdomme komplicerede, fordi de absolut ville tage udgangspunkt i et urimeligt og fornuftstridigt dogme om en barbarisk og fornærmet Gud, der ville gøre sin egen menneskehed fortræd. De kopierede denne forfærdelige lære fra den primitive jødedom i stedet for at gå ud fra Kristi lære, der betonede, at Gud er menneskehedens alkærlige Fader. De, der har forstået denne fundamentale kendsgerning, at Gud er kærlighed, og at Universet styres af víse og evige love, begynder at forstå, at kærlighedens love både må respekteres i livet efter døden og i livet i den fysiske verden. Men selv med denne forståelse er forestillingerne uklare. Man vil have os til at tro på en mystisk fjern Himmel, og om en dommens dag engang i en fjern fremtid, men der siges intet om, hvad der sker her og nu. De, der underviser i disse emner, påstår ikke engang, at de har personlige erfaringer med tilstandene efter døden. De fortæller ikke, hvad de selv ved, men kun, hvad de har hørt andre fortælle. Er det tilfredsstillende?

Sandheden er, at den blinde tros dage er forbi! Tiden er inde til videnskabelig indsigt. Vi kan ikke længere acceptere ideer, der ikke er baseret på forstand og sund fornuft. Der er ingen grund til, at videnskabelige metoder ikke skulle kunne anvendes til at finde svar på de problemer, der tidligere udelukkende var overladt til fortolkere af religionen. Videnskabelige metoder til denne forskning er anvendt af esoterikere og mennesker med psykiske evner, og det er resultatet af disse undersøgelser − der er baseret på iagttagelse, som er en videnskabelig forskningsmetode − der er grundlaget for informationerne i det følgende.

Ånd og stof

Mennesket er et åndeligt væsen, men det lever i en stoflig verden − en verden, der kun delvist er kendt af mennesket. De erkendelser, vi har erhvervet indtil nu, stammer fra sanserne, men de menneskelige sanser er i høj grad ufuldkomne. Ved hjælp af sanserne kan vi se faste genstande. De fleste væsker kan vi også se − medmindre de er fuldstændig klare. Men luftarter er som regel usynlige. Undersøgelserne viser, at der findes mange andre stofarter, der er langt finere end selv de fineste luftarter, men de kan ikke opfattes med de fysiske sanser, og derfor kan vi ikke få oplysning om dem ved hjælp af de fysiske sanser.

Men det forhindrer os ikke i at komme i kontakt med dem. Vi kan undersøge dem, men det kun gøres ved hjælp af det ”åndelige legeme”, for det har sanser på samme måde som det fysiske legeme. De fleste mennesker er endnu ikke i stand til at anvende disse sanser, men det er en evne, der kan erhverves af enhver. Vi ved det, fordi den er blevet erhvervet. Og de, der har den, kan se meget, som er skjult for det almindelige menneskes syn. De ser, at verden er langt mere vidunderlig, end vi nogensinde har forestillet os, for selvom menneskeheden har levet i denne verden i tusindvis af år, er de fleste komplet uvidende om den højere og skønnere del af livet på planeten. Den forskningsmetode, der her er tale om, har allerede resulteret i utallige åbenbaringer. Disse informationer kan studeres i den esoteriske litteratur, men her beskæftiger vi os kun med den del af forskningen, der giver os indsigt i livet efter det, vi kalder døden, og i de såkaldt afdødes tilstand i dette liv.

Først er det vigtigt at erkende, at døden ikke er livets afslutning, selvom vi i vores uvidenhed tidligere har accepteret denne påstand. Døden repræsenterer bare et enkelt skridt, der fører fra et livsstadie over i et andet. Jeg har allerede sagt, at det svarer til, at man tager sin overfrakke af. Mennesket er herefter iført sin sædvanlige hjemmebeklædning − det ”åndelige legeme”. Når Paulus kaldte dette legeme for ”åndeligt”, skyldes det, at det er så meget finere end det fysiske, men det er stadig et legeme og derfor stofligt − selvom det stof, det består af, er langt finere end fysiske stof. Det fysiske legeme fungerer som åndens forbindelse til den fysiske verden. Uden det fysiske legeme som redskab, ville ånden være ude af stand til at komme i forbindelse med den fysiske verden − at påvirke den eller blive påvirket af den. Det åndelige legeme fungerer på akkurat samme måde. Det fungerer som mellemled mellem ånden og den højere og ”åndelige” verden. Men denne ”åndelige” verden er ikke noget diffust, fjernt og utilgængeligt. Den er ganske enkelt en højere del af den verden, vi for tiden befinder os i. Jeg påstår ikke, at der ikke findes andre, langt højere og endnu fjernere verdener. Jeg siger bare, at det, der sædvanligvis kaldes død, ikke har noget at gøre med disse meget høje verdener. Døden er ikke andet end en overgang fra ét stadie eller én tilstand til en anden i en verden, som vi alle kender. Det er korrekt, at det menneske, der gennemlever denne forandring, bliver usynligt for dig, men hvis du vil tænke lidt dybere over det, vil du se, at dette menneske altid har været usynligt for dig! Det, som du har været vant til at se, er kun det legeme, som din ven belivede. Nu beliver din ven et andet og finere legeme, som du ikke kan se med dit fysiske syn, men det medfører bestemt ikke, at din ven nu er uden for din rækkevidde.

Artikel-Til-sørgende-mennesker-Leadbeater-Åndsvidenskab
Download-fil: TIL SØRGENDE MENNESKER - C.W. Leadbeater


Artikel-Til-sørgende-mennesker-Leadbeater-Åndsvidenskab
Læsefil med vendbare sider: TIL SØRGENDE MENNESKER