Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

TIL SØRGENDE MENNESKER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Til-sørgende-mennesker-Leadbeater-Åndsvidenskab

TIL SØRGENDE MENNESKER (2 af 11)


Sorg skyldes uvidenhed. Jo mere vi ved, desto større tillid vil vi have, for vi vil være overbeviste om, at vi og vores afdøde er i den fuldkomne magts varetægt.

TIL SØRGENDE MENNESKER (2 af 11)

Tro eller viden?

Du synes måske, at der kun er tale om påstande. Jeg vil derfor spørge dig, hvad din nuværende tro eller forestilling bygger på – uanset hvilken tro det handler om? Sandsynligvis stammer den fra en eller anden religion − eller fra en påstand om, at det står skrevet i en eller anden hellig bog – eller fra naturvidenskaben − eller fordi det er den almindelige opfattelse i dine omgivelser – det vil sige din tids almindeligt anerkendte mening. Men hvis du vil prøve at frigøre dig fra forudfattede meninger, vil du se, at disse holdninger hviler på påstande, for de forskellige religioner har forskellige opfattelser. Og ordene i de hellige bøger fortolkes og er blevet fortolkede på forskellige måder. Og naturvidenskabens opfattelse kan ikke bevises. Nutidens almindelig anerkendte opfattelse er ikke baseret på nogen bestemt viden. Den er bare noget, man har hørt andre sige. Disse ting, der berører mennesker så dybt og inderligt, er alt for vigtige til at overlades til rene gætterier eller tågede trosforestillinger. De må sandsynliggøres ved videnskabelig undersøgelse og logisk konklusion. Denne undersøgelse er foretaget. Den logiske konklusion er vedtaget. Og det er resultatet af denne forskning, jeg nu ønsker at indvie dig i. Jeg forventer ingen blind tro. Jeg fortæller bare, hvad jeg selv ved, er kendsgerninger, og jeg vil bede dig om selv at undersøge dem nærmere.

 

Sjælen

 

Lad os tage disse punkter ét for ét. For at hjælpe dig til en forståelse må jeg først fortælle dig lidt mere om menneskets konstitution, end hvad der i almindelighed er kendt af mennesker, der ikke har foretaget dybere studier af emnet. Du har sandsynligvis hørt gådefulde oplysninger om, at mennesket ejer et eller andet udødeligt, der kaldes en sjæl, og man påstår, at den overlever det fysiske legemes død. Jeg ville gerne have dig til at frigøre dig for denne uklare forestilling og have dig til at acceptere, at selvom det kan være sandt, så er det en fejlagtig beskrivelse af det virkelige forhold. Sig ikke: ”Jeg håber, at jeg har en sjæl”, men, ”jeg ved, at jeg er en sjæl”. Det er den virkelige sandhed! Mennesket er en sjæl, der har et fysisk legeme. Det fysiske legeme er ikke mennesket. Det er intet andet end menneskets ydre klædning. Det, du kalder døden, svarer til at kassere en slidt overfrakke. En kasseret overfrakke er lige så lidt afslutningen på menneskelivet, som det medfører din død, at du kasserer din overfrakke. Konklusionen er derfor, at du ikke har mistet din ven ved døden! Du kan bare ikke længere se den ydre klædning, som du var vant til at se ham eller hende i. ”Overfrakken” er forsvundet, men mennesket, der var inden i, er ikke forsvundet − og det er jo mennesket, du holder af − ikke ”overfrakken”!

Før du er i stand til at forstå din afdøde vens tilstand, må du forstå din egen. Prøv at acceptere den kendsgerning, at du er et udødeligt væsen − udødelig, fordi du er udødelig i dit inderste væsen − fordi du er en livsgnist fra Guds egen ild − fordi at du har levet i tidsaldre, før du iførte dig den ydre klædning, som du kalder dit fysiske legeme. Og at du skal leve i mange tidsaldre, efter at det fysiske legeme er smuldret og blevet til støv.

”Gud skabte mennesket, for at det kan være et billede på hans egen evighed.” Dette er hverken en hypotese eller en naiv tro. Det er et bestemt videnskabeligt faktum, der kan bevises. Det kan bekræftes af den litteratur, der findes om emnet, hvis du vil gøre dig den ulejlighed at læse den. Det, du oplever som dit fysiske liv, er i virkeligheden kun en enkelt dag i dit virkelige liv som sjæl − og det samme gælder for din afdøde ven. Din afdøde ven ikke død − det er kun det fysiske legeme, der nu er aflagt.

Men det medfører ikke, at du skal tænke på din ven som et ulegemligt åndevæsen, der er blevet hverken mere eller mindre sig selv end tidligere. Paulus sagde: ”Der findes et naturligt legeme, og der findes et åndeligt legeme”. De fleste misforstår denne udtalelse. De forestiller sig, at disse legemer følger efter hinanden. De forstår ikke, at alle mennesker er i besiddelse af begge legemer samtidigt. Du, som læser dette, har både ”et naturligt legeme” – det vil sige et fysisk legeme, som du kan se − og et indre ”åndeligt legeme”, som du ikke kan se. Og når du aflægger det fysiske legeme, er du stadig i besiddelse af det andet og finere legeme. Efter døden er du til stede i dit ”åndelige legeme”. Hvis vi sammenligner det fysiske legeme med en trøje eller en kjole, kan man forestille sig det åndelige legeme som den almindelige hjemmetrøje eller hjemmekjole, som mennesket bærer under overtøjet.

Søvnen – den lille død

Hvis du kan følge denne tanke, kan vi gå et skridt videre. Det er ikke alene i det, der kaldes døden, at man lægger denne overfrakke af tæt stof, for hver nat, når du falder i søvn, lægger du den i et antal timer, og du svæver rundt i en indre verden i dit åndelige legeme. Det er usynligt for den fysiske synssans, men klart og synligt for de mennesker, der benytter deres åndelige legemer på samme tid. Det skyldes, at ethvert legeme kun er i stand til at registrere det, der befinder sig på dets eget niveau. Med dit fysiske legeme ser du kun andre fysiske legemer. Med dit åndelige legeme ser du kun andre åndelige legemer − indtil du tager din fysiske ”overfrakke” på igen. At tage din fysiske ”overfrakke” på igen vil sige, at du vender tilbage til dit tættere fysiske legeme og vågner op (eller rettere ned) til denne lavere verden, og nogle gange har du erindringer med, som ganske vist ofte er voldsomt forvrængede – en slags erindringer om, hvad du har set, mens du var et andet sted – og det kalder man en drøm. Søvnen kan derfor kaldes en slags midlertidig død. Forskellen er kun, at du ikke fjerner dig så definitivt fra din ”overfrakke”, at du ikke er i stand til at tage den på igen. Konklusionen er, at når du sover, glider du over i den samme tilstand som den, din kære afdøde er gået over i. Jeg vil nu forklare, hvordan denne tilstand er.

Artikel-Til-sørgende-mennesker-Leadbeater-Åndsvidenskab
Download-fil: TIL SØRGENDE MENNESKER - C.W. Leadbeater


Artikel-Til-sørgende-mennesker-Leadbeater-Åndsvidenskab
Læsefil med vendbare sider: TIL SØRGENDE MENNESKER