Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

KARMA
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-KARMA-Annie-Besant-Åndsvidenskabeligt-syn-på-karma

KARMA (2 af 5)


At mennesket er omgivet af naturlove, der ikke kan brydes, er en selvindlysende sandhed. Men de færreste tænker over, at lovene er lige så aktive i tankens og følelsens verden som i den fysiske.

KARMA (2 af 5)

Karma er ikke mere ”hellig”

end andre naturlove

 

Når en situation i naturen skaber problemer, bruger man intelligensen til at løse dem, og ingen ville drømme om at påstå, at man ikke må ”gribe ind i” eller ændre forhold, man er utilfreds med. Men man kan kun gribe ind, når man har viden, for ingen kan eliminere en naturkraft eller forhindre den i at virke. Man kan neutralisere eller afbøje dens virkning, hvis man har tilstrækkelig kraft, og selvom den aldrig reducerer sin aktivitet for menneskehedens skyld, kan den holdes tilbage, modvirkes eller omgås afhængig af hvilket kendskab man har til dens karakter og funktion og hvilke kræfter man har til rådighed.

 

KARMA-Annie-Besant-02-Mystik-Spirituelt-Holisme

 

Karma er ikke mere ”hellig” end enhver anden naturlov. Alle naturlovene er udtryk for den guddommelige natur, og mennesket lever og bevæger sig omkring inden for naturlovenes område, men de er ikke enerådende. Der er tale om kræfter, der skaber de betingelser, mennesket lever under, og som fungerer inden i mennesket såvel som uden for mennesket. Man kan manipulere dem i henhold til forståelsen af dem, og efterhånden som mennesket udvikler sin intelligens, hersker det mere og mere over lovene, indtil det bliver til et overmenneske, og den stoflige natur bliver dets tjener.

Der er en del forvirring om dette spørgsmål, fordi man i Vesten har betragtet ”naturlovene” som noget andet end mentale og moralske love. Men i virkeligheden er mentale og moralske love i lige så høj grad naturlove som elektricitetens love er det, for alle naturens lovmæssigheder er en del af naturens orden. Naturlove er af mange blevet forvekslet med menneskeskabte love. Menneskets lovgivning er præget af vilkårlighed, og dette forhold har man overført til naturlovenes domæne. Dog har naturvidenskaben reddet de lovmæssigheder, der kan iagttages som fysiske fænomener, fra denne vilkårlighed, men i de mentale og moralske verdener hersker der stadigvæk et lovløst kaos. Men menneskets iboende guddommelige natur er imidlertid ikke underlagt guddommelige befalinger, der betinger dets eksistens. Profeter har givet oplysning om de moralske love, og de har påpeget, at lovene er udtryk for uundgåelige årsager og virkninger i den moralske verden. De talte om lovmæssigheder, som profeterne kendte, men som var ukendte for deres uvidende tilhørere. På grund af tilhørernes uvidenhed betragtede de profeternes oplysninger som en guddommelig lovgivers vilkårlige befalinger, der blev givet til dem gennem en profet, og ikke som enkle konstateringer af en række moralske fænomener i en region, der er lige så velorganiseret som den fysiske.

Artikel-KARMA-Annie-Besant-Åndsvidenskab
Download-fil: KARMA - Annie Besant


Artikel-KARMA-Annie-Besant-Åndsvidenskab
Læsefil med vendbare sider: KARMA