Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

CLAIRVOYANCE - FUP ELLER FAKTA?
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Clairvoyance-fup-eller-fakta-Erik-Ansvang

CLAIRVOYANCE - FUP ELLER FAKTA? (5 af 9)


En clairvoyant har metafysisk syn. Men mange clairvoyante er ikke clairvoyante, for de kan ikke se de indre verdener. De føler eller fornemmer dem.

CLAIRVOYANCE - FUP ELLER FAKTA? (5 af 9)

Telepati

 

Telepati er den klassiske betegnelse for paranormal overførsel af tanker. Åndsvidenskaben skelner mellem den interne og eksterne telepati. Den interne telepati er den udveksling af bevidsthedsimpulser, der foregår mellem hjernen, astrallegemet, mentallegemet, og i bedste fald sjælen på sjælens eget plan (kausalplanet). Den eksterne telepati kan defineres som en spontan overførsel af bevidsthedsimpulser mellem mennesker. Ethvert menneske står i permanent telepatisk kontakt med sine omgivelser ofte uden at være klar over, at man hele tiden modtager tanke- og følelsesindtryk fra omgivelserne. Der findes mange typer af telepati afhængigt af de bevidsthedsplaner, de stammer fra. Den sande telepati er kommunikation fra mentallegeme til mentallegeme eller fra sjæl til sjæl.

En indikation på, at terapeuten ikke aflæser klientens tanker og/eller følelser, er, hvis terapeuten er i stand til at komme med informationer, som klienten intet ved om, men problemet er naturligvis, at hvis man intet kender til informationerne, kan man ikke føle sig sikker på, at de er korrekte, medmindre man senere vil være i stand til at få dem bekræftet.

Intuition?

Nogle terapeuter kalder deres klarfølelse for intuition uden at vide, hvad der åndsvidenskabeligt menes med intuition. Alene det faktum, at intuition forbindes med føleevnen, viser, at der ikke er tale om ægte intuition. Intuition er ikke en følelse − heller ikke en klarfølelse! Intuition i åndsvidenskabelig forstand er direkte åndelig og ufejlbarlig erkendelse. Det skyldes, at intuition er sjælens buddhiske evne – dvs. evnen til at erkende sandheden uden hjælp af tænkning, logik, viden, følelser og fornemmelser. Intuition er derfor en direkte erkendelse af og viden om sandhed. Det buddhiske bevidsthedsplan befinder sig over sjælens bevidsthedsplan (kausalplanet), og intuition er derfor udtryk for meget høje eller forædlede bevidsthedsimpulser, som kun de færrest er i stand til at registrere i hjernebevidstheden.

Ren intuition kan bedst defineres som en bevidsthed, der erkender, at livet er en enhed − og at adskilthed derfor er en illusion. Alt liv er ét, men legemer og former skaber oplevelsen af adskilthed. Men legemer og former er også energi eller liv. Derfor er oplevelsen af adskilthed en illusion. Der er ét liv, alt er liv og livet udgør en enhed. Denne erkendelse udspringer fra det buddhiske plan, og kan ikke forklares eller beskrives, for en beskrivelse medfører adskilthed mellem det, der beskrives, og den der beskriver. Intuition er derfor en spontan indsigt i den større guddommelige helhed og plan, der ligger bag livets udfoldelse på det fysiske plan. Intuitiv indsigt vedrører ikke enkeltpersoner, men altid helhed, grupper af mennesker, fremtiden og den højere mening og formålet med livet.

Clairvoyance-fup-eller-fakta-06-Erik-Ansvang

Intuition eller instinktiv telepati?

Intuition giver mennesket en klar viden om, hvilke højere formål det skal tjene. Terapeuter, der giver personlig rådgivning og påstår, at det sker ved hjælp af intuition, anvender ikke intuition men følelser og fornemmelser. Når ægte intuition virker i forbindelse med følelseslivet, opstår ægte kærlighed (der ikke er en følelse), og når samme enhedsbevidsthed udtrykker sig gennem mentallegemet opstår visdom, som er et andet udtryk for kærlighed. Intuition må derfor ikke forveksles med instinktiv telepati, som er en proces, hvormed et menneske via sin indføling spontant kan vide, hvad der sker i et andet menneske. Denne type indføling kan rumme illusioner – det gør intuitionen aldrig.

Jung har anerkendt intuitionen som en selvstændig psykologisk erkendelsesform, der er lige så sand og legitim som alle andre typer af erkendelse. Det samme har den transpersonlige psykolog Roberto Assagioli sagt. Han placerer intuitionen som en højere erkendelsesform, og den indtager en central plads i hans psykologiske system. Roberto Assagioli definerer intuitionen som "den direkte erfaring af enhed med den ultimative virkelighed". Intuitionen kan give mennesket en direkte oplevelse af at være en del af den overordnede helhed, uden at vedkommende kan forklare alle detaljer i dette forhold.

 

Klarfølelse er derfor ikke det samme som intuition!

Artikel-Clairvoyance-fup-eller-fakta-Erik-Ansvang
Download-fil: CLAIRVOYANCE - FUP ELLER FAKTA - Erik Ansvang


Artikel-Clairvoyance-fup-eller-fakta-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: CLAIRVOYANCE - FUP ELLER FAKTA