Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

LIVET SOM AFDØD
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Livet-som-afdød-Erik-Ansvang

LIVET SOM AFDØD (9 af 12)


Livet som afdød er en opdagelsesrejse i de indre verdener. Oplevelserne varierer fra menneske til menneske, men for alle begynder den på følelsernes plan - astralplanet.

LIVET SOM AFDØD (9 af 12)

Syntese af sanserne

 

Livet-som-afdød-09-Erik-Ansvang

 

Hvorfor er man så intenst lykkelig her? Bl.a. fordi sorger og bekymringer er umulige, for under renselsen på astralplanet er den lavere del af den menneskelige natur brændt bort. Tilbage er kun de højere og mere ædle og uselviske bestræbelser fra det fysiske liv. I den astrale verden har opfattelsesevnen stadig karakter af sanseoplevelser, men på mentalplanet er opfattelsesevnen en syntese af alle sanserne … plus en mental dimension. Med mental dimension menes der, at man er i stand til at forstå baggrunden for alting. Alt ses i dybden det virkelige årsags-virknings forhold.

Tidsoplevelsen er nu helt forsvundet. Man befinder sig i "det evige nu". Her mærkes ingen anden bevægelse end bevidsthedstilstande, der glider over i hinanden. På astralplanet blev rummet 4-dimensionalt. Her ser man ikke tingene perspektivisk som i den 3-dimensionale verden. På astralplanet ses tingene fra alle fire sider på én gang. Bevidsthed omslutter tingen. Rummet på mentalplanet er 5-dimensionalt. Det betyder, at man ikke alene ser alt fra én vinkel som i den 3-dimensionale verden plus den 4. dimension i den astrale verden, hvor man ser rundt om tingen i én samlet oplevelse. Nu oplever man, at man samtidig er inde i tingen, på trods af at man oplever den udefra. Man ser tingen udefra, omkring den og indefra. Denne beskrivelse gælder selvsagt ikke kun genstande på mentalplanet. Det gælder alt i denne region. Det medfører, at alt er til stede i bevidstheden på én gang. Man er derfor ét med alt. Det er umuligt at forestille sig med en 3-dimensional fysisk hjerne.

Den astrale død og den mentale fødsel

Mentallegemet er meget mindre udviklet end astrallegemet. Gennemsnitsmennesket har ikke fungeret som et intelligent, tænkende væsen i mere end 5-6.000 år. Det giver et indtryk af, hvor lidt mentallegemet er udviklet i forhold til astrallegemet, som er udviklet gennem millioner af år. I utallige liv har mennesket vænnet sig til at modtage indtryk og impulser til handling nedefra − mest fra de fysiske omgivelser men også fra astrallegemet. Mentallegemet er blevet brugt meget lidt til at modtage mentale vibrationer på sit eget plan.

Astrallegemet er i de fleste tilfælde fuldt funktionsdygtigt for langt de fleste mennesker. Dvs. at alt stoffet i astrallegemet er nogenlunde aktivt. Det betyder ikke, at der er fuld kontrol over det – tværtimod – men det betyder, at man er i stand til at bruge alt stoffet. Det samme er ikke tilfældet i mentallegemet. Langt fra alt stof er aktivt. De fleste udnytter derfor langt fra de muligheder, der ligger i den mentale natur. På mentalplanet begynder man derfor ikke pludselig at tænke i nye baner, men er begrænset til dem, man tidligere har benyttet. Man ankommer med nøjagtig det mentale redskab, man er i besiddelse af – hverken mere eller mindre.

Artikel-Livet-som-afdød-Erik-Ansvang
Download-fil: LIVET SOM AFDØD - Erik Ansvang


Artikel-Livet-som-afdød-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: LIVET SOM AFDØD