Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SYV YOGAFORMER & DE OTTE TRIN I YOGA
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-syv-yogaformer

DE SYV YOGAFORMER & DE OTTE TRIN I YOGA (2 af 5)


Yoga omfatter flere bekræftelser. Jeg er ikke den fysiske krop, følelser eller tanker − jeg er sjælen. Man går dybere og siger. Ånden i mig er ét med ånden i alt.

DE SYV YOGAFORMER & DE OTTE TRIN I YOGA (2 af 5)

Laya-yoga og gnana-yoga

 

3. Laya-yoga

 

Formålet med Laya-yoga er beherskelse af viljen samt udvikling og udvidelse af sindet. Sindet skal optages eller "opløses" i (laya) − Det Ene Livsvæsen − lige som vand i vand, lys i lys, rum i rum.

Laya-yoga medfører rejsning af kundalinikraften. Ved hjælp af forestil­lings­evnen befinder laya-yogien sig i hjertet af den kosmiske ild − kunda­lini-shakti. Målet for denne slangeilds-yoga, der må betragtes som farlig, hvis den ikke praktiseres korrekt, er fuld realisering og kontrolleret opvæk­kelse af Guds skabende kraft i det fysiske legeme. Hvis kundalinikraften vækkes trygt og sikkert, udsættes også hjernecellerne for en stimulerende kraft, der gør dem mere sensitive. Dermed bliver yogien bevidst om både den del af sjælen, der er i inkarnation og universets ånd-liv-essens − den højeste guddom.

 

De-syv-yogaformer-03-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

 

4. Gnana-yoga

 

I gnana-yoga søger gnana-yogien at opnå bevidst forening med det højeste gennem viden og beherskelse af intellektet. Formålet med denne kundskabsyoga er at opøve tænkeevnen til at opfatte og erkende Den Ene Gud i alle ting og alle ting i Den Ene Gud.

Denne bevidsthedstilstand, der medfører direkte erkendelse − som kan opøves ved hjælp af gnana-yoga − har stort set intet med boglig kundskab at gøre. Mangel på boglig uddannelse hæmmer til en vis grad evnen til at udtrykke sig verbalt, men det forhindrer ikke udviklingen af den rene gnana-evne eller åndelige, sjælelige og esoteriske modtagelighed …

Uden denne gnana-evne gavner clairvoyance og clairaudience kun lidt og kan både være en hindring for udviklingen og resultere i fejlvurdering og misforståelse af det, der iagttages − en fejl, som mange begår. De pludselige glimt af indsigt i vågenbevidstheden må forædles, for de er de virkelige "skatte i himlen".

Af mesteren Koot Hoomis ord til A.P. Sinnett kan de studerende lære, at det ikke er alle mestre, der har fysisk clairvoyance, selv om de kan "se" i deres mentallegeme, når de ønsker det. Eksempelvis var mesteren Koot Hoomi ikke clairvoyant opmærksom på, at mesteren Djwhal Khul bankede hovedet ind i en bjælke. (The Mahatma Letters to A.P. Sinnett, brev 24B).

Artikel-De-syv-yogaformer-og-de-syv-trin-i-yoga-
Download-fil: DE SYV YOGAFORMER OG DE OTTE TRIN I YOGA - Geoffrey Hodson


Artikel-De-syv-yogaformer-og-de-syv-trin-i-yoga-
Læsefil med vendbare sider: DE SYV YOGAFORMER OG DE OTTE TRIN I YOGA