Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 6:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Sjette-år

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 6:6 (10 af 11)


Sjette år - Instruktion 6 - 21. oktober-20. december - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 6:6 (10 af 11)

III. Centre, der bruges ved udstråling

 

… Når … et menneske i meditation betragter sit arbejde og opbygger sin tankeform for at tjene, ser det esoterisk på det og tilfører det energi. Mennesket begynder at bruge sit tredje øje i dets sekundære aspekt. Det tredje eller åndelige øje har flere funktioner. Bl.a. er det organet for indre oplysning, sjælens øje, der lukker lys og oplysning ind i tankesindet, så det lavere liv bestråles. Det er også det organ, den bevidst skabende mester bruger, når han sender energi til sine tankeformer.

… Så længe "øjet" er rettet mod formen, vil kraftstrømmen blive overført til den, og jo mere målbevidst mennesket er, i jo højere grad vil energien blive effektiv. En stor del af menneskets ineffektivitet skyldes, at interessen ikke er fokuseret, men meget diffus, og at det ikke kun er en enkelt ting, der optager opmærksomheden. Det spreder energien og prøver at tilfredsstille hvert eneste flygtige ønske og begær og snuse lidt til alt, hvad det møder på sin vej. Derfor får ingen af tankerne en ordentlig form eller tilstrækkelig kraft. Det betyder, at det er omgivet af en tæt tåge af halvformede, smuldrende tankeformer og skyer af delvis belivet stof, som er ved at gå i opløsning. Det skaber en tilstand, der esoterisk svarer til den fysiske forms forrådnelse og er lige så ubehagelig og usund, og det forklarer en stor del af den sygdomstilstand, som menneskeheden befinder sig i for øjeblikket.

Dårlige præstationer i forbindelse med skabelse af tankeformer skyldes også, at mennesket ikke lærer om tænkningens love, og derfor ikke véd, hvordan de via meditation kan få tankerne til at udføre opgaverne. Man opnår langt hurtigere resultater på det fysiske plan via videnskabelig tankeskabelse end med regulære fysiske midler.

Alice A. Bailey: Kosmisk Ild, s. 891-893

 

Intuitiv telepati udvikles på discipelskabets vej. Det er en af frugterne af sand meditation. Områderne, der er involveret, er hoved og hals, og de tre centre, som vil blive aktiveret i processen, er hovedcentret, som er modtageligt for inspiration fra højere kilder, og pandecentret, som er modtageren af idealistiske intuitive inspirationer. Pandecentret kan "udsende" det, der er modtaget, og halscentret bruges som skabende faktor, der formulerer tanken og giver den intuitivt opfattede idé en form.

Alice A. Bailey: Telepati, s. 27

 

Helt nede på dagliglivets niveau lærer disciple i dag tre ting: Teknikken til inspiration, skabelse af energi og anvendelse af pandecentret. Mange er modtagelige for inspiration, men kan ikke opfatte eller bruge den energi, som inspirationen er en forløber for. Andre kan respondere på energien, men kan ikke registrere den plan, som energien skal implementere, og på den måde føres energien til store men nyttesløse aktiviteter. Endnu andre lærer at bruge centret mellem øjenbrynene og at stå som rolige og afbalancerede modtagere, der kan styre det tredje øje, som er formidler af den energi, der modtages.

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 413

 

… pandecentrets styrende kraft vil tiltrække opmærksomheden, og disciple vil blive i stand til at mestre den trefoldige inspirationsproces, tankeformers opbygning og styring af energi.

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 415

Artikel-Skabende-meditation-06-06-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 6:6


Artikel-Skabende-meditation-06-06-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 6:6