Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 6:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Sjette-år

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 6:6 (8 af 11)


Sjette år - Instruktion 6 - 21. oktober-20. december - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 6:6 (8 af 11)

II. Styret udstråling

 

… Udstråling er en håndgribelig substans og kraft, der skaber virkninger … Det er den subjektive og bevidst fokuserede udstråling, der her gøres opmærksom på. Den skaber virkninger uden fysisk kontakt, og den vil resultere i tjenestearbejde, der er udført med glæde. Glæde er den mest kraftfulde impuls bag den rigtige form for udstråling.

… Hvordan etablerer en mester kontakt med sin discipelgruppe? Det gør han gennem direkte udstråling. Det er grundlaget for al telepatisk kommunikation, gruppesamspil og kompetente egenskaber.

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, I, s. 212-213

 

Efterhånden som belivelsen skrider frem, og energien strømmer fra et af centrene ind i tankeformen, begynder den bevidste bygmester at udvide indflydelsen for at udsende formen, så den kan opfylde sin mission, uanset hvad den indeholder, og gøre den esoterisk "udstrålende", så dens vibrationer vil stråle ud og blive mærkbare, og i sidste instans gøre den magnetisk, så noget i tankeformen skaber respons fra andre tankeformer eller tankesind, som den har kontakt til.

Alice A. Bailey: Kosmisk Ild, s. 891

 

… verdens tænkere har altid påpeget tankesindets dobbelte funktion, for det er sensitivt over for højere inspirationer og aktivt i den mentale skabelse af de nødvendige tankeformer. Tankesindet vil, når det er rigtigt trænet, gribe den flygtige inspiration, udsætte den for en mental vurdering og derefter danne den nødvendige form. Formen vil, når den er korrekt opbygget og motiveret, til sidst medføre en ydre manifestation af inspirationen … Man vil også kunne forstå, hvorfor disciple og verdenstjenere skal fungere som tænkere, som modtagende og intuitive intelligenser og som skabere i mentalt stof. Det har relation til videnskaben om inspiration, som er blevet omtalt. Man vil også bemærke, at det er muligt at udvide aktiviteten i meditationsprocessen.

Alice A. Bailey: Telepati, s. 54

 

… Hierarkiets arbejdsmetode er at overføre inspiration til disciplenes tankesind. Det er et telepatisk arbejde med mestrene som afsendere og disciplene som modtagere af inspirationer og af energi … Det er nødvendigt for den enkelte og for alle disciple at forstå overensstemmelsen mellem den hierarkiske indsats og enhver indsats, som man kan præstere for at arbejde som en gruppe af enkeltpersoner med grupper eller enkeltpersoner.

Alice A. Bailey: Telepati, s. 45-46

 

Her kan man spørge: Hvad kan man udrette som gruppe? Hvad kan man gøre? Man kan for det første begynde at arbejde, sådan som en ashram arbejder, ved at benytte tankens kraft, ved at lægge pres på, ved at styre tankestrømme i bestemte baner ud i verden og ved at skabe tankeformer, der kan skyde genvej til andre tankesind – og på den måde er det muligt at skabe tydelige forandringer i menneskehedens bevidsthed

… en ashram er en udstrålende kilde for hierarkisk inspiration til verden. Ashramens "pulserende energier" og dens ansporende kræfter er rettet mod en udvidelse af menneskets bevidsthed via gruppemedlemmernes magnetiske liv, når de udfører deres pligter og ansvar i den ydre verden.

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 52-53

 

… udstråling skal være nøgleordet i livet … Den særlige type udstråling, der gives udtryk for, er lyset, der når frem til andre på glædens vinger.

Lykke er et resultat af tilfredsstillet begær i personligheden. Glæde er udtryk for sjælens vished. Lyksalighed er den fuldkommenhed, som monaden giver den indviede.

… fokusér bevidstheden på et så højt niveau som muligt og brug den skabende forestillingsvene til det yderste, mens man forestiller sig, at kærlighed stråler ud som lysstråler, der kommer fra sjælen som en mental impuls til andre, som en følelsesbetonet velsignelse til andre, og som vitalt liv fra disciplens egen aura og fysiske tilværelse.

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, I, s. 208-209

 

Tag lange normale åndedrag, og mens du indånder, siger du i tanken:

"Jeg samler liv og styrke."

 

Og under udåndingen siger du i tanken:

"I kærlighed sender jeg liv og styrke ud."

 

Det udtrykker livets rytme i tjeneste.

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, I, s. 687

 

… kraftord skal strømme fra sjælen. Sjælens natur er kærlighed, og dens formål er udelukkende det bedste for gruppen "esoterisk drevet frem" af det dynamiske viljesaspekt, og båret udad som en integreret tankeform på en strøm af levende, oplyst mental substans.

Alice A. Bailey: Hierarkiets fremtræden, s. 149

 

… "hjulet af levende ild, der ikke brænder,

men altid helbreder" …

 

Se foran jer et hjul af ild med syv eger. Se det umiddelbart foran øjnene. Se derefter med den skabende forestillingsevne jer selv stående i centret ved hjulets nav. Opfat jer selv som om i er navet. Udsend fra positionen syv strømme af levende kærlighed, der stråler ud over verden. Når I gør det, tjener I og er på samme tid beskyttet. Øvelsen virker omgående og effektivt. Den udvikler en beskyttende kraft og gør jer samtidig til et levende center af lys og kærlighed.

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, I, s. 181

 

… Aspiranten skal udtrykke lovene om radioaktivitet i sit eget liv på det fysiske plan. Aspirantens liv skal begynde at udstråle og have en magnetisk virkning på andre. Hermed menes, at aspiranten begynder at påvirke det, der er indestængt hos andre, for via sine stærke vibrationer er det muligt at nå det skjulte center i alle … Der refereres her til den åndelige udstråling, som kun de, der selv er ved at blive opmærksomme på det åndelige center i hjertet, kan respondere på og opfatte. På dette stadie opfattes aspiranten som et menneske, der esoterisk kan tale "fra hjerte til hjerte" – et menneske, der stimulerer hjertecentret hos andre og får mennesker til at arbejde for andre.

Alice A. Bailey: Kosmisk Ild, s. 796-797

Artikel-Skabende-meditation-06-06-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 6:6


Artikel-Skabende-meditation-06-06-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 6:6