Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 6:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Sjette-år

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 6:6 (6 af 11)


Sjette år - Instruktion 6 - 21. oktober-20. december - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 6:6 (6 af 11)

Citater fra Tibetanerens bøger

om love og principper

 

 

I. Hvad er udstråling?

For at besvare spørgsmålet, er det nødvendigt at studere:

a. Det, der udstråler.

b. Det, der er den subjektive årsag til udstrålingen.

Ganske kort kan man sige, at når en form bliver radioaktiv, så er bestemte betingelser blevet opfyldt og bestemte resultater opnået, og betingelserne og resultaterne kan opsummeres på følgende måde:

Den radioaktive form har gennemført sin cyklus gennem det store og lille livshjul, der er blevet drejet tilstrækkeligt ofte til, at den flygtige livsessens er klar til at forlade formen og smelte sammen med den større form, som den lille form er en del af …

Udstråling opstår, når et atoms indre selvforsynende liv opvejes af en stærkere drift eller af et stærkere træk, der kommer fra en større skabnings legeme, som atomet er en del af. Men det sker kun, når den større forms indre liv trækker i den mindre forms indre liv. Udstråling skyldes altså ikke kraften i tiltrækningen fra det større livs form …

Til sidst bliver det større centers tiltrækning så stærk, at det positive liv i atomet (uanset hvilket atom og naturrige der er tale om) føler kraften fra den centrale energi, som får det og andre atomer til i fællesskab at opfylde deres funktion. Energien, der strømmer gennem afgrænsningen, vækker ikke respons fra det, der kan kaldes de elektroniske eller negative liv i den atomare sfære, men skaber en respons fra atomets indre positive kerne. Det skyldes, at ethvert atoms indre liv i sit højeste positive aspekt altid har samme karakter som den større skabning, der trækker det til sig.

Via denne proces (som foregår overalt i solsystemet) bliver ethvert atom på et tidspunkt til en elektron. Atomets positive liv bliver i løbet af evolutionen negativt polariseret i forhold til et større liv, der tiltrækker det … I de tre lavere naturriger gennemgås processen ubevidst, sådan som mennesket opfatter ordet. I menneskeriget gennemgås den bevidst og i de højere livssfærer med den indesluttende bevidsthed, der kun kan antydes med den flertydige betegnelse "selvbevidst gruppeerkendelse".

Alice A. Bailey: Kosmisk Ild, s. 973-975

Artikel-Skabende-meditation-06-06-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 6:6


Artikel-Skabende-meditation-06-06-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 6:6