Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

JOMFRUENS TEGN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Jomfruens-tegn-Jim-Bourne

JOMFRUENS TEGN (8 af 9)


Jomfruens tegn symboliserer dybder, mørke, stilhed og varme. Det er den dybe erfaring i dalen, hvor hemmeligheder åbenbares og bringes op i lyset.

JOMFRUENS TEGN (8 af 9)

Vigtige erkendelser

 

Jomfruens-tegn-09-Jim-Bourne

 

Man kan spørge, om det nytter at give denne indsigt i evolutionsprocessen. Forhåbentlig kan det være en hjælp til at forstå de erkendelser, der har størst betydning:

  1. Erkendelse af at der findes en guddommelig plan, der altid har eksisteret. Den er realiseret gennem tidligere tidsaldres udviklingsperioder og indeholder menneskehedens planlagte udvikling helt frem til dens endelige mål − relativ fuldkommenhed. Den inkluderer, at alle mennesker til sidst vil erkende sit ansvar for de tre lavere naturriger: Dyreriget, planteriget og mineralriget.
  2. Erkendelse af relationen mellem det enkelte menneskes sjæl og alle andre sjæle. De er alle " brødre", der sammen tog det store skridt i perioden med individualisering[1]. Derfor vil man til sidst elske dem − som brødre − på trods af at man af og til hader deres handlinger.
  3. Erkendelsen af, at på trods af at alle har den samme oprindelse og det samme mål, så er der nogle, der udvikler sig hurtigere i evolutionsprocessen end andre. Derfor er der er nogle, som allerede har nået det planlagte mål. Og derfor er nogle af de sjæle, der individualiserede i tidligere civilisationer, nutidens disciple, indviede og mestre?
  4. Erkendelsen af at nogle mennesker er langt fremme i evolutionen, og at nogle af dem indgår i Hierarkiet − et hierarki, der udelukkende består af medlemmer af Jordens menneskehed. Den rang og indvielsesgrad, de har i ansvarsområdet, er en normal og naturlig del af evolutionsprocessen. Indtil for nylig har flertallet ikke haft kendskab til denne virkelighed, for det er relativt få mennesker, der er i stand til at udtrykke Hierarkiets kvaliteter. Men det er ved at ændre sig, efterhånden som evolutionen går hurtigere og hurtigere.
  5. Erkendelsen af at Hierarkiet udtrykker en relativ fuldkommenhed og guddommelighed, og det er en garanti for, at menneskeheden når sit mål engang i fremtiden. Og det er målet for alle i menneskeheden.

Måske kan man nu fået en forståelse af, at nøglen til Hierarkiet og dets tilsynekomst i fysisk form på det fysiske plan ganske enkelt er sandheden om den iboende guddommelighed. Sandheden er et tegn på evolutionsprocessen, og det er denne centrale sandhed, der vil blive demonstreret af den nuværende generation af disciple. Så snart det er muligt at udtrykke denne sandhed, er det bevis for, at Hierarkiet er en realitet, og at det er korrekt, at Gudsriget er manifesteret på Jorden.

Det er den sandhed, der er i nøgleordet for Jomfruens tegn: "Jeg er moderen. Jeg er Gud, jeg er stoffet", og det kan fortolkes som "Kristus i jer, herlighedens håb".

 

 

_________________________________

[1] Overgangen fra dyrerigets gruppesjæl til menneskerigets individuelle sjæl.

_________________________________

Artikel-Jomfruens-tegn-Jim-Bourne
Download-fil: JOMFRUENS TEGN - Jim Bourne


Artikel-Jomfruens-tegn-Jim-Bourne
Læsefil med vendbare sider: JOMFRUENS TEGN