Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

JOMFRUENS TEGN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Jomfruens-tegn-Jim-Bourne

JOMFRUENS TEGN (4 af 9)


Jomfruens tegn symboliserer dybder, mørke, stilhed og varme. Det er den dybe erfaring i dalen, hvor hemmeligheder åbenbares og bringes op i lyset.

JOMFRUENS TEGN (4 af 9)

Personlighedens udvikling

 

Jomfruens-tegn-04-Jim-Bourne

 

Personlighedens udvikling sker i flere stadier. Først sker der en langsom og gradvis opbygning i en lang periode. I utallige inkarnationer er mennesket ikke en personlighed. Det har flokbevidsthed. På dette stadie er bevidst sjælsidentifikation med personligheden stort set umulig, for det inkarnerede aspekt af sjælen identificerer sig med flokken og de ydre former. Mennesket tror, at det er disse ydre former og ikke sjælen. På denne måde domineres den guddommelige bevidsthed i mange inkarnationer af livet i legemerne, og sjælen gør alene opmærksom på sin eksistens via det, der kaldes "samvittighedens stemme". Men i inkarnationernes og tidens løb øges menneskets aktive og intelligente liv, og gradvis integreres de tre lavere legemer − det fysisk-æteriske, astrale og mentale − til en fungerende helhed. Og dermed er mennesket blevet en personlighed.

Den koordinerede personlighed består i mange inkarnationer, der kan inddeles i tre faser. I den første fase domineres livet af en aggressiv personlighed, der dybest set er betinget af sin stråletype og af sin egoistiske og meget individualistiske natur (personligheden dominerer). Derefter følger en overgangsfase, hvor der opstår en voldsom konflikt mellem personligheden og sjælen. Sjælen begynder at gøre sig fri af formlivet. Her begynder med andre ord kampen mellem sjælen og personligheden. Denne konflikt ophører først ved 3. indvielse.

I den tredje og sidste fase overtager sjælen kontrollen. Denne "kontrolfase" betinges af, at personligheden nu fuldt og helt identificerer sig med sjælen. Det er det modsatte af den tidligere identifikation, hvor det var det inkarnerede aspekt af sjælen, der identificerede sig med personligheden. Det er også det, der menes, når man taler om integrering af de to, for sjælen på sit eget plan og det inkarnerede aspekt af sjælen er nu blevet en enhed. Denne fase strækker sig fra de sidste stadier på prøvestadiet (hvor det bevidste arbejde begynder) og fortsætter og fuldføres på discipelskabets vej. Det er stadiet for et aktivt, praktisk og succesfuldt tjenestearbejde. Det er dette stadie, hvor mennesket dedikerer sit liv, sin koncentration og hele sin indsats til den hierarkiske hensigt. Disciplen begynder at arbejde på og fra niveauer, der ikke indgår i de tre lavere verdeners sædvanlige evolution, men som alligevel har virkninger og planlagte mål i disse verdener.

Artikel-Jomfruens-tegn-Jim-Bourne
Download-fil: JOMFRUENS TEGN - Jim Bourne


Artikel-Jomfruens-tegn-Jim-Bourne
Læsefil med vendbare sider: JOMFRUENS TEGN