Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

JOMFRUENS TEGN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Jomfruens-tegn-Jim-Bourne

JOMFRUENS TEGN (3 af 9)


Jomfruens tegn symboliserer dybder, mørke, stilhed og varme. Det er den dybe erfaring i dalen, hvor hemmeligheder åbenbares og bringes op i lyset.

JOMFRUENS TEGN (3 af 9)

Planetlogos

 

Jomfruens-tegn-03-Jim-Bourne

 

Man må huske, at mennesket er begrænset af det fysiske legeme og ude af stand stand til at udtrykke alle tankerne i sjælens bevidsthed. Det samme gælder det planetariske væsen, Jorden, der er inkarneret i et tæt fysisk legeme. Planetlogos er også begrænset og ude af stand til at udfolde sin fuldkomne skønhed og sin imponerende bevidsthed, der også er under udvikling. Set fra systemets synsvinkel er Planetlogos endnu ikke fuldt udviklet, og derfor endnu ikke en hellig planet.

I relation til Jordens og Planetlogos' evolution kan man konstatere, at han er i fysisk inkarnation, at han er halvvejs gennem sit livsforløb på den kosmiske indvielsesvej, og at han skal tage 4. indvielse i denne udviklingskæde. Derfor kan man betragte planeten som sorgens og lidelsens planet, for inkarneret i den gennemgår Planetlogos det, der kaldes "korsfæstelsen".

Menneskeheden er celler i planetens legeme, som gør det muligt for Planetlogos at føle, sanse og opleve. Cellerne i planetens fysiske legeme plages af smerte og lidelse i den nuværende verdensperiode, for Logos' bevidsthed er overalt i det fysiske legeme. Det er de enkelte celler, der har evnen til at lide, og derfor kan han via dem lære betydningen af systemisk følelseskontrol, og disidentificere sig med alle former og al stoflig substans. Til sidst opnår Planetlogos "åndens frigørelse af stoffets kors".

Et af målene i menneskehedens evolution er, at der nu langt om længe kan skabes forståelse for, at der er en subjektiv virkelighed − dvs. en sjæl. Denne forståelsesproces sker via udvikling, koordinering og forædling af de legemer, der skjuler den indre virkelighed. Legemerne udvikles til sidst til et punkt, hvor de nærmest bliver gennemsigtige, og derfor kan den guddommelige natur skinne igennem dem. Det er stoffets forløsning og planetens frelse, og det er det planetariske livsvæsens overordnede mål og hensigt. Menneskeheden opnår først fuldkommenhed i en fjern fremtid, men et stort antal mennesker er allerede i gang med en proces, hvor legemerne koordineres. Det fører til et stadie med integrering af personligheden.

Artikel-Jomfruens-tegn-Jim-Bourne
Download-fil: JOMFRUENS TEGN - Jim Bourne


Artikel-Jomfruens-tegn-Jim-Bourne
Læsefil med vendbare sider: JOMFRUENS TEGN