Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 5:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Sjette-år

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 5:6 (8 af 12)


Sjette år - Instruktion 5 - 21. august-20. oktober - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 5:6 (8 af 12)

III. Love og principper

 

… Loven om Universet (hvad er en lov andet end et udtryk for de altomfattende skabningers hensigter, deres impulser og deres planer?) virker i al evighed for det bedste til helheden. Intet kan forhindre, at det sker. For hvem kan standse presset fra energier, der påvirker planeten?

Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 401

 

… Princippet om frihed er en levendegørende energi, der kan trænge gennem substans på en helt unik måde. Det guddommelige princip repræsenterer et aspekt af den påvirkning, som Sirius lader strømme til solsystemet og Jorden. Princippet om frihed er en af guddommens egenskaber (ligesom vilje, kærlighed og tankesind), som menneskeheden endnu kun ved lidt om. Den frihed, mennesket kæmper for at opnå, er et af de laveste aspekter af den kosmiske frihed, der er beslægtet med bestemte store udviklinger, der gør det muligt for det åndelige aspekt at frigøre sig fra kontakt med substansen og dens påvirkning og indflydelse.

Det er princippet om frihed, der gør det muligt for Sanat Kumara at være på Jorden og alligevel holde sig fri af alle kontakter, bortset fra kontakten med de mennesker, der har betrådt vejen til frigørelse og nu står fri på det kosmisk fysiske plan. Det er det, der gør det muligt for den indviede at opnå en tilstand af "isoleret enhed". Det er det, der ligger bag dødens ånd, og skaber den motiverende kraft i frigørelsesprocessen. Det er årsagen til, at der er en "energikanal" mellem Hierarkiet og Sirius, som inspirerer til den "frihedskultur", der er motivet for mestrenes arbejde. Det er det, der skabte den ulmende uro og de mange konflikter i fjerne tidsaldre, og som i nutiden omtales som resultaterne af loven om evolution i alle naturrigerne. Det er det, der er "substansen" bag alle fremskridt. Den mystiske "påvirkning" eller det gådefulde "træk væk fra formen", kommer som udstråling fra Sirius, og der findes ingen ord, der kan beskrive den. Det er den lov, som de tre kosmiske love – loven om syntese, om tiltrækning og om økonomi – blot er aspekter af. Sanat Kumara pålægges ingen regler eller begrænsninger fra de tre sekundære love. Loven om frihed fastsætter derimod visse restriktioner – hvis sådan en selvmodsigende frase kan benyttes. Den er ansvarlig for, at Sanat Kumara kaldes det "Store Offer", fordi han (under styring af loven) skabte det planetariske liv og alt, hvad der er i det og på det, for at lære at bruge loven med fuld forståelse, fuldt bevidst og alligevel samtidig at frigøre myriader af former i sit skaberværk.

Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 422-423

 

… naturlovene påtvinges menneskemasserne. Det kan ikke undgås. Hvis lovene brydes, misbruges eller ikke respekteres, bærer de straffen i sig selv. Det kan heller ikke undgås. Naturlovene har til hensigt at beskytte de personligheder, som sjælen bruger i sine inkarnationer for at stabilisere og stimulere potentialer og relationer. Mennesket går fra et fjendtligt udviklingsniveau til kontrol over naturlovene, der er guddommelige love. Det udvikler sig videre og erkender, at de uundgåelige love er udtryk for visdom. Og derefter virker de automatisk på mennesket.

Når styringen af naturlovene er fuldkommen, bliver mennesket aspirant og kommer ind under sjælens love. Det er love, der hovedsageligt retter sig mod skabelse af Universets store fællesskab. Det er emner, der har skabt en del usikkerhed hos mange esoterikere. De forveksler den disciplin, personligheden skal underkaste sig, når den kommer under sjælsindflydelse, med sjælens love. Sjælens love har intet med personlighedens ubetydelige små forhold at gøre. De har ingen betydning, og de bemærkes ikke af sjælen på dens eget plan, men de indeholder en voksende erkendelse af rigtige grupperelationer. Grupperelationerne er baseret på en voksende forståelse af den hierarkiske arbejdsmetode og af de hierarkiske relationer. Naturlovene er derfor kun relevante for sjælens aktiviteter i formen. De er obligatoriske, og de accepteres af formnaturen. Sjælens love angår sjælens liv på kausalplanet og de relationer, som syntesen af sjæl og personlighed lærer at skabe til andre sjæle og Hierarkiet. Lovene adlydes bevidst og frivilligt, og de accepteres ikke kun, fordi de er obligatoriske, men fordi de er love, der påtvinges mennesket af omstændigheder, udvikling og erfaring. Formålet er at skabe en tættere relation mellem Hierarkiet og menneskeheden og det store planetariske center, der vogter kærlighedsprincippet, og det planetariske center – menneskeheden – der stimulerer og fordeler tankesindets energi.

Loven om de kompletterende syv er den store synteseskabende lov om liv og ånd. Det er den lov, de indviede arbejder med. Det er den lov, de bruger. Efter at have accepteret naturlovene og vist lydighed over for sjælens love går de indviede ind i en positiv fase, hvor de forstår og praktiserer livets lov.

Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 168-169

Artikel-Skabende-meditation-06-05-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 5:6


Artikel-Skabende-meditation-06-05-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 5:6