Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

LØVENS TEGN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Løvens-tegn-Jim-Bourne

LØVENS TEGN (7 af 10)


Løven udvikler selvbevidsthed, og Løvens energi medvirker til manifestation af den individuelle vilje, den individuelle kærlighed og den individuelle intelligens.

LØVENS TEGN (7 af 10)

Kulmination og integration

 

Mange mennesker har nået det stadie, der kaldes kulminationsfasen. Man kan kende dem på deres karakter og holdninger. De kan til en vis grad udtrykke viljen-til-magt, egoisme, viljen-til-at-herske, dominere og til at få succes inden for deres arbejdsområde. Deres metode er at lægge pres på andre, og de udtrykker ofte egoistiske holdninger i et forsøg på at lægge størst mulig vægt på deres egne synspunkter og dermed udelukke andres. Det gode, de udfører, gælder udelukkende det bedste for dem selv, deres egen gruppe eller deres nation.

Når personligheden bliver den dominerende, følger en længere periode, hvor sjæl og personlighed kæmper en kamp om herredømmet. Til sidst bliver sjælens påvirkning dominerende i en lang periode.

 

Løvens-tegn-09-Jim-Bourne

 

Siden 1835 har man registreret, at Løvens kraft har påvirket et stort antal mennesker, der har nået kulminationsfasen, og som er blevet selvbevidste. Desuden kan man se, at der nu er mange tusinde aspiranter på Jorden, der lidt efter lidt underordner deres integrerede personligheder til det gode for gruppen.

Alle verdens nationer befinder sig − ligesom mennesker − på forskellige udviklingsstadier. For nogle få århundreder siden var der kun enkelte lande, der gav udtryk for selvbevidsthed og opfattede sig selv som en nation. Udviklingen af effektive kommunikationsnetværk er blevet en af de grundlæggende faktorer, der kan hjælpe disse lande til at skabe en horisontal koordination og integration, som vil gøre det muligt for dem at skabe national enhed, der demonstrerer de nationale karaktertræk.

Første og femte stråle

Løvens tegn er den vigtigste formidler af energi i den nuværende verdenskrise. Løvens tegn er kanal for videresendelse af 1. og 5. stråles energier. Det betyder, at 1. og 5. stråle er særdeles aktive. Det betyder også, at Solens påvirkning er kraftig både eksoterisk og esoterisk. Desuden betyder det, at de planeter, der har relation til de to stråler, automatisk bliver mere aktive. Det drejer sig om Pluto (1. stråle for vilje og kraft) og Venus (5. stråle for konkret tænkeevne).

Disse to planeter er dominerende, når det drejer sig om at skabe resultater. F.eks. skaber 1. stråles destruktive kraft − der er fokuseret i den ikke-hellige planet Pluto − respons fra grupper og fra disciple. Desuden skaber Plutos og Venus’ energier, når de kombineres med Jordens (der udtrykker 3. stråle), en meget vanskelig strålekombination (dvs. 1., 3. og 5. stråle), for alle har samme tendens som 1. stråle for vilje og kraft.

I planetarisk målestok er menneskehedens udvikling nu nået til et stadie, hvor personligheden er ved at blive dominerende. Menneskeheden er nået til et af planetens krisepunkter, og det er uundgåeligt, ligesom det næste evolutionsstadie også er uundgåeligt. I næste udviklingsperiode kommer sjælen til udtryk. Problemet er − og vil fortsat at være − at mange mennesker, der er redskaber for udbredelsen af den guddommelige plan, er ufuldkomne.

Artikel-Løvens-tegn-Jim-Bourne
Download-fil: LØVENS TEGN - Jim Bourne


Artikel-Løvens-tegn-Jim-Bourne
Læsefil med vendbare sider: LØVENS TEGN