Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

LØVENS TEGN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Løvens-tegn-Jim-Bourne

LØVENS TEGN (6 af 10)


Løven udvikler selvbevidsthed, og Løvens energi medvirker til manifestation af den individuelle vilje, den individuelle kærlighed og den individuelle intelligens.

LØVENS TEGN (6 af 10)

Evolutionsprocessen

 

Løvens-tegn-08-Jim-Bourne

 

Før emnet uddybes yderligere, er det nødvendigt kort at se på de forskellige stadier i den inkarnerende sjæls evolutionsproces − den indre Kristus. Denne iboende sjæl har legemer, der sammen med de fem sanser er dens redskaber til at komme i kontakt med omgivelserne på det mentale, astrale og fysisk-æteriske plan. Den lavere del af tankesindet registrerer kontakterne i omgivelserne og sender informationerne til den iboende sjæl.

Det er den mest almindelige måde at bruge den lavere tænkeevne på. Og det er denne måde, der har skabt det, som kaldes "jeg er jeg"-bevidsthed − dvs. oplevelsen af at være en isoleret bevidsthedsenhed, der er adskilt fra alle andre. Dette er grundlaget for isolationens store blændværk. Det er årsagen til, at den iboende sjæl har ladet sig lokke ind i en kæmpe illusion, som i mange tidsaldre har tvunget den til at identificere sig med formen og med ydre ting, der kan opfattes med sanserne. Denne erfaring sammenfattes i et nøgleord for personligheden i Løven. Det "jeg er"-selvbevidste og egoistiske menneske i Løven siger: "Lad andre former eksistere, jeg hersker, fordi jeg er".

Indtil nu er det kun den første og almindeligste brug af tankesindet, der er blevet studeret, og af tankesindet indflydelse på den iboende sjæl. Det vigtigste er, at tankesindet kan bruges på tre måder, og det er først, når de to højere muligheder opfattes og benyttes, at "jeg er jeg"-bevidsthe­den − med den separatistiske holdning − begynder at tone bort.

Den anden måde er at bruge tankesindets evne til at overføre sjælens tanker, ønsker og hensigter til hjernen. Det medfører, at man kan opfatte en sand åndelig virkelighed, og når det sker, foregår der en løbende nedtrapning af identifikationsfølelsen med den lavere del af personligheden. I stedet for at sige "jeg er", oplever aspiranten en ny og højere identifikation og kan sige "jeg er den". Aspiranten har nu identificeret sig med sjælen i formen og kan begynde at leve og handle som sjæl.

Den tredje egenskab hos tankesindet er, at det benytter sjælen som et redskab til vision. Det skaber kontakt med og giver kendskab til sjælsplanet. Tankesindet udvikler og tilpasser i øvrigt de højere teknikker, som et resultat af raja yoga teknikker. De udgør i virkeligheden en del af de teknikker, der anvendes til gruppemeditation ved fuldmåne, når deltagerne som en verdensomspændende gruppe forsøger at blive sensitive over for sjælen og modtagelig over for hierarkiske indtryk.

Artikel-Løvens-tegn-Jim-Bourne
Download-fil: LØVENS TEGN - Jim Bourne


Artikel-Løvens-tegn-Jim-Bourne
Læsefil med vendbare sider: LØVENS TEGN