Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

TVILLINGERNES TEGN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Tvillingernes-tegn-Jim-Bourne

TVILLINGERNES TEGN (3 af 10)


Den Store Invokation giver udtryk for menneskehedens behov i dag - behovet for lys, kærlighed og forståelse af den guddommelige vilje og hensigt.

TVILLINGERNES TEGN (3 af 10)

Kampen mellem lyset og mørket

 

Djwhal Khul gav derfor anden udgave af Den Store Invokation under krigen i 1940. Det var en invokation, der var tilpasset forholdene under krigen − en krig, der viste sig at være uundgåelig. Den anden invokation blev ikke så populær som den første, fordi den var vanskelig at forstå. Årsagen var, at det var en invokation, der skulle vække livskræfterne − det første aspekt af vilje og kraft. Den første invokation påkaldte lysets og kærlighedens kræfter. Derfor kunne den anden invokation kun bruges med succes af disciple, fremskredne tænkere og af Hierarkiet selv. Den blev alligevel offentliggjort for at gøre menneskeheden fortrolig med begrebet om frigørelse og liv. Man ønskede at forankre et nyt fokuspunkt på Jorden, hvor tilværelsen kunne leves fredeligt og roligt. Forsøget lykkedes til en vis grad.

 

Tvillingernes-tegn-04-Jim-Bourne

 

Den tibetanske mester giver en forklaring på den kamp mellem mørkets kræfter og lysets kræfter, der var nødvendig under krigsårene, for at menneskeheden kunne få indsigt i, hvordan man frigør atomenergi.[1] Nu vil det være helt naturligt, hvis nogen tænker: Hvordan kunne Hierarkiet overhovedet overveje at deltage i handlinger, der ville medføre omfattende ødelæggelse? Djwhal Khul går et skridt videre og siger, at hvis de mørke kræfter havde sejret og fået fat i de videnskabelige formler, så ville det have medført total udslettelse af alt og alle, der var imod dem. For at gøre det helt kart, ville de mørke kræfter have tilintetgjort formerne i de tre lavere verdener i et omfang, så indviedes og disciples sjæle, der skulle inkarnere for at løse verdenskriserne, ikke ville være i stand til at finde egnede mentale, astrale og fysiske legemer. Det ville resultere i en meget alvorlig forsinkelse af tidsplanen for den evolutionære proces, og manifestationen af Gudsriget på Jorden ville blive udsat i årtusinder.

Dette forsøg på at sabotere den planlagte udvikling udgjorde en alvorlig trussel. Ifølge Djwhal Khul var de mørke kræfter nærmere ved at sejre, end nogen overhovedet drømmer om. Det var meget tæt på at lykkes for dem i 1942 − så tæt at Hierarkiets medlemmer i fire måneder forberedte sig på at trække sig tilbage fra kontakten til menneskeheden på en ubestemt tid. Man frygtede, at menneskeheden ville lide nederlag på grund af egoisme og misbrug af den frie vilje.

 

 

_________________________________

[1] Alice A. Bailey: Hierarkiets fremtræden, s. 486-495

_________________________________

Artikel-Tvillingernes-tegn-Jim-Bourne
Download-fil: TVILLINGERNES TEGN - Jim Bourne


Artikel-Tvillingernes-tegn-Jim-Bourne
Læsefil med vendbare sider: TVILLINGERNES TEGN