Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

TRADITIONER OM STJERNEHIMLEN HOS FORTIDENS FOLK
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Stjernetraditioner-hos-fortidens-folk-Ove-von-Spaeth

TRADITIONER OM STJERNEHIMLEN HOS FORTIDENS FOLK (7 af 7)


Traditioner om stjernebilleder er ældre end antaget - måske 30.000 år eller mere. Deres historie afslører antropologisk materiale.

TRADITIONER OM STJERNEHIMLEN HOS FORTIDENS FOLK (7 af 7)

Stjernebilleder

− til indsigt i forhistoriske samfund

 

Når selve bjørnen har været tilknyttet det omhandlede stjernebillede helt tilbage i en stenalder-jægertid for 15-, 20- og 30.000 år siden, må vi tydeligvis se langt bort fra disse fortidsfolks enkle stenredskaber og se en på flere andre områder avanceret civilisation med en netop højt udviklet religiøs og indvielseskultisk kultur. De netop kultiske hulemalerier i f.eks. Lascaux grotten − der både rummer stjerneoptegnelser og billeder af mænd iført udklædning som bestemte dyr − vidner om, at det vidensmæs­sige og det spirituelle (og artistiske) plan har været på et meget højt stade. Dette er let at være blind for i dag, hvor der er stor distance og frem­medgjorthed til den dimension.

Den danske opdagelsesrejsende, Jens Bjerre, nåede i de tidlige år efter Anden Verdenskrig at udforske og filmdokumentere nogle af de sidst tilbageværende stenalderfolk på Jorden, såsom hottentotter, buskmænd og pygmæer i Afrika, aboriginals i Australien samt også kannibaler på New Guinea, der aldrig havde været i kontakt med folk udefra. Han boede i månedsvis sammen med disse forskellige folk og deltog i deres daglige liv, jagter og fester − og han kunne bemærke hele tiden, hvor kraftfyldt den spirituelle side af deres liv uden om den fysisk-materielle verden var − og hvor stor en rolle det spirituelle altid havde været, og fortsat var overalt til stede i deres eksistens.

En anden dansk rejsende forfatter, Jørgen Bitsch, lagde mærke til under sit ophold hos buskmænd i Kalahari, at de som jægere var afhængig af, og trænet op til, at være fuldt vidende om alt, der foregik omkring dem. Med det samme udpegede de på nattehimlen en af verdens første satellitter (russisk), der netop var opsendt og kommet i cirkulation.

Ligeledes kendes det vestafrikanske dogon-folks temmelig uforklarlige ”mytologiske” viden om himlens klareste stjerne, Sirius, og dens skjulte ledsagestjerne med sin 50-årige cyklus. En viden, der først er blevet kendt af nutidens astronomiske videnskab med moderne kikkertudstyr. Ikke alle forskere anerkender det, for ”andet kan have spillet ind” − også skønt dogon-folkets stjerneviden dog er optegnet i klipperne og kendt af stam­mens gamle vismænd.

Deres viden blev først optegnet i 1946 af en fransk etnolog, Marcel Griaule, der i øvrigt ikke vidste noget videre om astronomi og derfor ikke selv har kunnet påvirke stammen med moderne vestlig astronomisk viden. Derimod ses andre mindelser i denne dogon-mytologi at kunne pege til­bage på det gamle Egypten − og der fandtes en tid for flere tusinde år siden, da ørkenen ikke var så udbredt og forbindelse ad den vej gennem­førlig og mindre problematisk.

De mange kilder over hele verden fra en fortid utroligt langt tilbage kan vise, hvordan en viden er overført gennem tid og rum som forskellige og skiftende dele af kulturerne. Stjernebillederne leverer en unik opnåelse af indsigt i disse gamle kulturer på en helt anden måde end f.eks. keramikty­per eller redskaber, fordi der inddrages et intellektuelt aspekt hos for­historiske samfund, hvilket kan være svært ud fra typiske arkæologiske kilder.

Om det forhold beretter Bradley E. Schaefer, professor i astronomi og fysik ved MIT og nu Louisiana State University − i sin artikel ”The Origin of the Greek Constellations” i Scientific American (Nov. 2006, Vol. 296, issue 5, pp. 96-101). Stjernebillederne fra en meget tåget og ukendt fortid så langt tilbage har ført fra det religiøse til det mytologiske til det praktiske (navigation og kalender) og til nu moderne videnskabelige formål. Gen­nem alle tider har vore forfædres stjernemytologier forbundet generation til generation − visse steder endnu helt frem til i dag.

 

Stjernetraditioner-hos-fortidens-folk-12-Ove-von-Spaeth

 

 

 

_________________________________

Ove von Spaeths bogserie "Attentatet på Moses" kan frit downloades fra VisdomsNettet:

Link til e-bog: DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER

Link til e-bog: GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN

Link til e-bog: DEN FORSVUNDE TRONARVING

Link til e-bog: DEN HEMMELIGE RELIGION

Link til e-bog: PROFETEN SOM UKENDT GENI

_________________________________

Ove von Spaeth
Uafhængig forsker.
Enkelte dele i teksten er fra bind 2 og 4 i forfatterens bogserie
Attentatet på Moses.
Yderligere information: www.moses-egypt.net

_________________________________

Artikel-Stjernetraditioner-hos-fortidens-folk-Ove-von-Spaeth
Download-fil: TRADITIONER OM STJERNEHIMLEN HOS FORTIDENS FOLK - Ove von Spaeth


Artikel-Stjernetraditioner-hos-fortidens-folk-Ove-von-Spaeth
Læsefil med vendbare sider: TRADITIONER OM STJERNEHIMLEN HOS FORTIDENS FOLK