Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ER DEN HEMMELIGE LÆRE HEMMELIG?
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Er-den-hemmelige-lære-hemmelig-Erik-Ansvang

ER DEN HEMMELIGE LÆRE HEMMELIG? (8 af 8)


Egypterne havde ingen generel hensigt om hemmeligholdelse af sandheden. Esoterisk visdom har altid været tilgængelig - men kun for de, der kan se og forstå den.

ER DEN HEMMELIGE LÆRE HEMMELIG? (8 af 8)

Højere bevidsthed

 

Det andet problem er, at man ikke kan tænke sig til højere bevidsthedstilstande. Der er kun én metode − man må blive dem. Og det menneske, der har oplevet disse dybe indre tilstande, der ligger langt over tænkningens højeste udtryk, kan ikke beskrive dem, for det vil medføre en reduktion, en forenkling og en opsplitning af oplevelsen, der er i modstrid med erkendelsens natur. For frigjort fra tankens adskillende natur får menneskets bevidsthed kontakt med en oplevelse af altings enhed, og den kan ikke beskrives ved hjælp af det adskillende tankesind og splittes op i ord og sætninger. I den høje bevidsthedstilstand er den, der oplever og selve oplevelsen smeltet sammen i en syntese. Tænkningen vil opsplitte oplevelsen i den, der oplever, og det, der opleves. Derfor kan denne erkendelse af virkeligheden ikke gøres generel eller blive fælleseje – den er 100 % individuel.

 

Er-den-hemmelige-lære-hemmelig-11-Erik-Ansvang

 

De forskere, der proklamerer, at de er i stand til at afsløre det esoteriske indhold i den gamle visdomslære ved hjælp af nutidens naturvidenskabelige erkendelsesmetoder, er ganske enkelt fupmagere. De forsøger måske at forklare betydningen af et bestemt ord eller en bestemt formulering på samme måde, som man vil gøre det med enhver konventionel gåde, men i forhold til den hellige videnskab vil de aldrig blive i stand til andet end af erstatte det ene ord med et andet, og i bedste fald vil det resultere i underlødig litteratur, der erstatter en idé, der oprindeligt var enkel og sand.

Den sande indviede kan lede en dygtig aspirant og hjælpe med at rejse hurtigere på bevidsthedens udviklingsvej, og når aspiranten når frem til stadier af oplysning, der alene vil ske i kraft af det iboende indre lys, vil aspiranten være i stand til at læse og forstå lærens esoteriske dimension direkte.

Ingen kan gøre det for ham eller hende.

 

Er-den-hemmelige-lære-hemmelig-12-Erik-Ansvang

 

 

_________________________________

Kildemateriale:

H.P. Blavatsky: The Secret Doctrine, Vol. I
R.A. Schwaller de Lubicz: Esoteism & Symbol
Anne Besant: Den nærmeste fremtid

_________________________________

Artikel-Er-den-hemmelige-lære-hemmelig-Erik-Ansvang
Download-fil: ER DEN HEMMELIGE LÆRE HEMMELIG? - Erik Ansvang


Artikel-Er-den-hemmelige-lære-hemmelig-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: ER DEN HEMMELIGE LÆRE HEMMELIG?