Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ER DEN HEMMELIGE LÆRE HEMMELIG?
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Er-den-hemmelige-lære-hemmelig-Erik-Ansvang

ER DEN HEMMELIGE LÆRE HEMMELIG? (6 af 8)


Egypterne havde ingen generel hensigt om hemmeligholdelse af sandheden. Esoterisk visdom har altid været tilgængelig - men kun for de, der kan se og forstå den.

ER DEN HEMMELIGE LÆRE HEMMELIG? (6 af 8)

Problemet er forkert metode

 

Er-den-hemmelige-lære-hemmelig-08-Erik-Ansvang

Den egyptiske dødebog beskriver livet i efterlivet

 

Man kan derfor konkludere, at årsagen til at man oplever, at de hellige skrifter tilslører og skjuler esoteriske budskaber skyldes forkert valg af metode. Man forsøger at afdække teksternes "skjulte" betydning ved hjælp af nutidens naturvidenskabelige metode, og betydningen er kun "skjult" eller "hemmelig", fordi metoden er forkert. Den rigtige metode ville åbne øjnene for det, man troede var skjult og hemmeligt, på samme måde som et pengeskab kun kan åbnes, hvis man bruger den nøgle, der passer til låsen.

Med naturvidenskaben bevægede menneskeheden sig væk fra en periode i historien, hvor det gældende værdisystem var et indre anliggende. Det var et indre anliggende, fordi det var baseret på den enkeltes forhold til Gud og det guddommelige. Naturligvis var det hele styret af de gældende religiøse dogmer, men grundlaget var ikke desto mindre det enkelte menneskes tro på en subjektiv virkelighed. Sandhedsbegrebet var noget subjektivt. Sandheden var en indre erkendelse.

 

Er-den-hemmelige-lære-hemmelig-09-Erik-Ansvang

 

Fra indre stemme til ekspertudtalelser

Naturvidenskabens interesse for intuitiv erkendelse forsvandt efterhånden, og man holdt op med at stole på sin egen indre stemme. I stedet fik man stigende tillid til ydre måleresultater og logisk analyse. Den konkrete tænkning blev voldsomt stimuleret, mens intuitionen stille og ubemærket tørrede ud. Ingen satte spørgsmålstegn ved dette nye verdensbillede. Naturvidenskabens resultater var simpelthen for imponerende til, at nogen vovede at tænke kritisk, for ud af det nye naturvidenskabelige paradigme voksede industrisamfundet med alle dets teknologiske goder og bekvemmeligheder. Industrisamfundet er ubetinget et resultat af naturvidenskabens erkendelser. Og dette samfund bygger på distance, fordi værdierne bygger på andres tekniske indsigt og handlinger.

Det medførte, at sandhedsbegrebet blev noget absolut. Sandheden om livet kunne afdækkes af enhver gennem eksperiment. Sandheden var ikke længere noget, der blev erkendt inde i det enkelte menneske, men udenfor mennesket. Sandheden blev objektiv. Naturvidenskaben skabte en sandhed, der er ens for alle. I stedet for at tro på sin egen indre autoritet, tror mennesket nu på ydre autoriteter i skikkelse af eksperter og forskere.

Og her er årsagen til, at nutidens menneske har mistet nøglen til fortidens esoteriske lære eller hellige videnskab − til "hemmelighederne".

Artikel-Er-den-hemmelige-lære-hemmelig-Erik-Ansvang
Download-fil: ER DEN HEMMELIGE LÆRE HEMMELIG? - Erik Ansvang


Artikel-Er-den-hemmelige-lære-hemmelig-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: ER DEN HEMMELIGE LÆRE HEMMELIG?